Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Používaná architektura připojení PBX do národní telefonní sítě

Chceme-li dnes provozovat telefonní ústřednu v rámci národní sítě, máme v zásadě dvě základní možnosti. Telefonní ústřednou může být klasická pobočková ústředna nebo nějaký VoIP konvertor. V pohledu členění ústředen na pobočkové a státní se ústředny páté generace jeví jako univerzální. Dělení je pouze logické. Skutečné dělení přípojné ústředny je definované typem připojení do JTS. JTS (jednotný telefonní systém) je dnes již nevhodně používaný pojem. Dříve označoval technologie SPT Telecomu a.s. My tuto zkratku budeme i na dále používat a rozšíříme její definici o technologie alternativních operátorů. Společným jmenovatelem JTS je pak národní očíslovací plán. Vraťme se nejprve na samý začátek, tedy k fyzickému připojení telefonní ústředny k JTS.


Obr.16.13: Modelové schéma připojení telefonních komponent a telefonní sítě

Na obr. 16.13 je modelové schéma telefonní ústředny páté generace, která znázorňuje možnosti připojení telefonních zařízení pro účely vnitřních a vnějších spojovacích úkonů. Na levé straně se obecně mluví o koncových zařízení, které slouží pro klasické telefonování a uživatelské zadávání funkcí (přesměrování apod.). Novinkou oproti klasickým PBX je část VoIP, která tvoří konvertor telefonní signalizace a konvertor hlasových paketů na kruhový přenos 64kb/s. Obecně mluvíme o VoIP konvertoru.
Na pravé straně obrázku jsou znázorněny rozhraní připojeni PBX k nadřízené ústředně. Vlastností těchto rozhraní je redukovat počet telefonních okruhů na úsporné přenosové médium a transformovat telefonní signalizaci do smluvené signalizace dle doporučení ITU-T. Nejčastěji se používá metalický dvou párový kabel, ale už i dnes je možné připojení pomocí optického kabelu. My se budeme věnovat připojení pomocí metalického vedení E1, jak je nazývána fyzická vrstva.
Na obrázku 16.13 jsou znázorněny tři typické možnosti připojení ústředny používajících se především u Českého Telekomu. Starší PCM a novější PRI lze u Českého Telekomu použít pro připojení většího podniku s počtem telefonních čísel do 300 účastníků. Obě tyto technologie umožňují součastně 30 hovorových spojení. Jen u rozhraní PCM je počet omezen na pevné rozdělení 15 odchozích a 15 příchozích. Obě tyto technologie byly popsány v předchozí kapitole. Nyní nás bude zajímat jejich logické začlenění do JTS a charakter odchozích a příchozích hovorů. Technologie umožňuje přenášet čísla volby ve směru od nadřízené ústředny k PBX. Nadřízená ústředna má definovaný tzv. prefix, kterým je daná PBX přístupná z celé JTS. Např.:267267xxx. Symbol xxx je tzv. rozšiřujícím číslem, které identifikuje vnitřní pobočku v PBX. Nejčastěji 111 je použito pro spojovatelku. V odchozím spojení je xxx použito jako identifikátor volajícího a nadřízená ústředna doplní prefix 267267. Pak se například na mobilu objeví číslo volajícího 267267102, bude-li hovor z pobočky 102. Nadřízená ústředna definuje xxx jako skupinu přípustných čísel, které směruje do PBX vždy, je-li zájem ze strany JTS. Nadřízenou ústřednu nezajímá, zda je koncové číslo obsazeno nebo nezapojeno. Skupina přípojných čísel může být například 100-299. Pak do PBX vstupují všechny telefonní hovory pro čísla 267267000 – 267267299. Z pohledu JTS se jedná o telefonní čísla patřící do národního očíslovacího plánu. Čísla jsou zpravidla svázána s některou fyzickou lokalitou.
Třetí možností připojení PBX je pomocí Interface SS7, které může být provozováno na E1, jako předchozí dvě technologie. Odlišnosti lze pozorovat již na druhé a třetí vrstvě, které si popíšeme v další kapitole. Nyní nás zajímá logické začlenění této technologie do JTS. Chce-li nový operátor provozovat telefonní služby, musí si zažádat o přidělení části národního očíslovacího plánu u ČTÚ (Český telekomunikační úřad). Ten mu přidělí číselnou řadu např. 799267000 až 799267299. Tato řada je výjimečná tím, že nepatří Českému Telecomu a ani jinému dosavadnímu alternativnímu operátoru. Z pohledu telefonního účastníka je jedno, jaké má volaný telefonní číslo. Připomeňme, že dnes již nelze tak jednoduše dle počátečních cifer určit operátora, ke kterému je cílový účastník připojen. Číselný pořádek především narušuje přenositelnost čísel a skutečnost, že v České republice jsou již registrovány desítky alternativních operátorů. Naším dalším cílem bude seznámit se s technologií SS7 a vysvětlit, si proč je pro operátory lukrativnější SS7 než technologie PRI (obchodně EuroISDN30) a mnohem starší PCM/R2 technologie.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.