Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Struktura MTP Layer 2 pro signalizaci SS7

Všechny uváděné aplikační protokoly (ISUP,TCAP…) využívají principy druhé vrstvy, která slouží k zabezpečenému přenosu zpráv pro třetí vrstvu. Druhá vrstva je popsána v doporučení ITU-T Q.703. Jde poměrně o obsáhlou publikaci, my si vybereme jen to nejdůležitější. Pro představivost si uvedeme připojeni SS7 pomocí E1, tedy fyzické vrstvy používané u rozhraní PRI a také ji s tímto rozhraním budeme porovnávat. Pro SignalLink je nutné dimenzovat jeden time slot o velikosti 64kb/s. Na rozdíl od PRI se nemusí jednat o 16 time slot, a dokonce lze SignalLink vést mimo vlastní E1. Taktéž vlastní zabezpečovací mechanismus pro bezchybný přenos signálů je odlišný od ISDN (PRI a BRA). Zjednodušeně se jedná o cyklický bitový tok, ve kterém hraje velký význam kombinace 01111110. Ta definuje tzv. křídlové značky FLAG, které vytyčují tři základní typy signálů. Jejich formát lze vidět na obrázku 16.3.


Obr.16.3: Formát tří základních signálů druhé vrstvy SS7

Flag - (0111 1110) začátek rámce
BSN (Backward Sequence Number) - potvrzení příjmu signalizační jednotky vzdáleným SP
BIB (Backward Indicator Bit) - negativní potvrzení vzdáleným SP
FSN (Forward Sequence Number) - sekvenční číslo signalizační jednotky
FIB (Forward Indicator Bit) - pro obnovu chybně poslaných dat
SIF (Service Information Field) - routing label -signalizační informace (SCCP, TCAP, ISUP)
LI (Lenght Information) - délka v byte pole SIF, která nese užitečné informace
Spare - (00) Nutné pro zamezení vzniku nežádoucí křídlové značky
FSC16 - kontrolní zabezpečovací součet dle daného algoritmu


FISU (Fill In Signal Unit) jsou tzv. výplňové zprávy. Ty jsou vysílány permanentně neustále dokola, a zajišťují tak pravidelnou bitovou strukturu. Jejich hlavičky se inkrementují v případě potvrzování MSU, a tím se dává na vědomí platnost přijatých dat. Jednoduše řečeno: v případě žádosti vyslání signálu nesoucí informaci se generuje MSU, která se vloží mezi dvě FISU. Vlastní výplňové zprávy se nečíslují. Nejsou zabezpečeny, protože nenesou žádnou informaci.

LSSU (Link Status Signal Unit) jsou zprávy nesoucí informaci o stavu vlastní linky. Mají parametr Status, ve kterém je identifikační kód stavu linky. Status 000 značí SIO (out of aligment), které se vysílá jako první stav pro inicializaci L2, Status 001 pro SIN (normal alignment) druhý krok v procesu inicializace. Ten musí být přijímán a vysílán po určitou dobu (asi 5-8s), a pak je SignalLink uznán za stabilní pro přenos MSU. 010 je status pro SIE (emergency alignment) a slouží pro rychlé zarovnání. Netestuje se tedy potřebný čas pro určení stability SignalLinku. SIOS (out of service) je dán kombinací 011 a značí pro druhou stranu nějaký problém na lince. Může se jednat o zvýšenou chybovost, většího množství nepotvrzených zpráv apod. Po přijetí tohoto stavu se dle vývojových automatů obě strany pokoušejí opět inicializovat a otestovat stabilitu SignalLinku. SIPO (processor outage) je definován jako 100, a je to příznak druhé straně, že procesor nestíhá obsluhovat přicházející MSU. Dává tak druhé straně informaci aby zpomalila vkládání MSU do SignalLinku. Reakcí je vysílání FISU, které procesor nezatěžují, jsou výplňové. Obdobně je na tom i poslední používaná kombinace 101 nazývaná jako SIB (busy), která říká obsazeno, ale není nutno provádět inicializaci. Po vypršení časového limitu cca 6-8s je vnímáno jako porucha vzdáleného konce a proces inicializace je povinný.

MSU (Message Signal Unit) je zpráva, která již ve svém těle nese užitkové informace pro vyšší vrstvy. Tělo zprávy je definované jako pole SIF. Na rozdíl od předchozích dvou zpráv zde má význam pole LI (Lenght Information), které udává velikost pole SIF. Je patrné, že velikost LI je 6 bitové a může nést informaci o délce SIF jen omezeně. Platí zde pravidlo: je-li pole SIF kratší než 62, je LI určující pro pole SIF. Pokud je zpráva delší, je LI nastaveno na 111111 (3Fh). Tato hodnota je informací, že výsledné pole SIF je nutné vypočítat z konstrukce MSU. Ukazatelem na konec pole SIF je bezprostředně následující křídlová značka FLAG s odečtením 2 bajtů pro kontrolní součet FCS16.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.