Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Inicializace L2 pro přenos MSU

Pro správný přenos MSU je nutné provést tzv. inicializaci druhé vrstvy. Jedná se o proces, který uvede SignalLink do stavu "Přenos MSU". K dosažení tohoto stavu je nutné splnění několika podmínek a používají se k tomu signály typu LSSU (Link Status Signal Unit). Tyto signály jsou vysílány a přijímány na obou stranách. Dle doporučení ITU-T Q.703 je definováno i několik možností přechodu do stavu "Přenos MSU". Na obr. 16.4 je znázorněna část vývojového diagramu inicializace.


Obr. 16.4: Část vývojového diagramu inicializace zarovnání dle ITU-T Q.703

Tak jako v ostatních doporuční ITU-T jsou vývojové diagramy znázorněny pomocí SDL. Na obr. 16.4 je část diagramu znázorněna. Jedná se o počátek inicializace, kde se přijímací strana nachází ve stavu nezarovnaném "Not aligned". Nebudeme vývojový diagram rozebírat. Řekneme si, že jsou povoleny dvě varianty zarovnání. Pomalá za pomoci SIN a rychlá pomocí signálu SIE. Pro jednodušší prezentaci vlastní inicializace L2 použijeme sekvenční diagram, který je na obr. 16.5.

Obr. 16.5: Sekvenční diagram pomalé inicializace L2

Po předání informace aktivace L1 z fyzické do spojové vrstvy se dle vývojových diagramu začíná vysílat SIO a přijímač se dostává do stavu "Not aligned", jak vidíme na obr. 16.4. Jakmile některá ze stran zjistí, že SIO vysílá i přijímá, začne proces inicializace. V případě dle obrázku 16.5 se jedná o pomalou inicializaci a započne se vysílat SIN. V okamžiku stavu, kdy jedna ze stran přijímá i vysílá SIN, je spuštěna časovka cca 6-8s. Po tuto zkušební dobu se musí nepřerušovaně vysílat i přijímat SIN. Testuje se bitová stabilita SignalLinku. Je-li vše v pořádku, začnou se vysílat výplňové signály FISU a do L3 se předá informace o tom, že L2 je ve stavu "Přenos MSU". L3 může započít přenos zpráv vyšších vrstev.
"Přenos MSU" je po celou dobu. V případě, že nejsou přenášeny MSU, jsou posílány FISU. Nastanou-li nějaké problémy se SignalLink, započne se vysílat SIOS. Dle vývojových diagramů se započnou činnosti, které vedou k opětovnému zarovnání. Obdobně se reaguje i na přerušení kabelu nebo na situaci, kdy druhá strana nepotvrzuje přijaté MSU. Obecně lze říci, že vše vede k nové inicializaci.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.