Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro MTP Layer 3 a typy zpráv L3

Je-li plně funkční druhá vrstva, je možné započít přenos aplikačních zpráv pomocí SignalLinku ke druhé straně SS7 rozhraní. K tomu nám slouží zprávy třetí vrstvy. Jejich aplikační struktura je opět dána dle doporučení ITU-T, a o jaký typ zprávy se jedná, rozhoduje první bajt zprávy L3. Po něm následují nezbytně nutné položky OPC a DPC, které jsou identifikátory zdroje a cíle bodu s SS7 rozhraním. Vše uvedené tvoří hlavičku L3 zprávy a její formát je možné vidět na obrázku 16.6.


Obr. 16.6: Bitová struktura hlavičky zprávy třetí vrstvy
Na obr. 16.6 je bitově rozkreslená hlavička zprávy třetí vrstvy. Bohužel z programátorského hlediska trochu nešťastně řešeno DPC a OPC. Struktura je typická z doby vývoje sedmdesátých let, kde se šetřilo s každým bitem. Podívejme se podrobněji na jednotlivé položky hlavičky L3.

SIO (Service Information Octet) je hlavním identifikátorem typu zprávy. Dle položky Service Indicator je následně použit i daný algoritmus dekódování struktury signálu. V tabulce 16.1 je možné vidět všechny hodnoty, které může tato položka nabízet. Dle příslušných norem ITU-T je definovaný i algoritmus dekódování následujících bajtů. Nás bude především zajímat ISUP, který má hodnotu 0101 a jeho formát popisuje norma ITU-T Q.763.


Tab. 16.1: Popis všech typů zprav signalizace č.7

OPC (Original Point Code) je 14 bitový identifikátor zdroje SS7 rozhraní. Tuto hodnotu vyplňuje vysílací strana a určuje tím vlastní identitu přípojného bodu. Point Code musí být jedinečný a v příchozím rozhraní SS7 zadefinovaný. DPC (Destination Point Code) je 14 bitový identifikátor cíle SS7 rozhraní. Tato hodnota určuje, které komponentě v síti SS7 je zpráva určená. Pokud daný cílový bod neexistuje, hlásí se chyba na prvním tranzitním bodě SS7. Použitá síťová architektura není tak flexibilní jak např. TCP/IP. Je proto vždy akceptovat správné nastavení DPC a OPC.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.