Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Nejdůležitější zprávy ISUP

[IAM]
Touto zprávou se provádí první žádost o spojení. Je jakousi obdobou zprávy Setup u ISDN. Obsahuje proto základní údaje jako je číslo volaného, číslo volajícího a identifikátor volání. Tyto údaje jsou pro sestavení spojení nezbytné, jsou proto povinné (Mandatory IE). Číslo volaného není povinné, je proto ve variabilním IE, lze jej totiž poslat dodatečně. Zpráva IAM je ze všech zpráv ISUP nejobsáhlejší a bývá také nejdelší.

[ACM]
Tato zpráva je pozitivní reakcí na IAM a znamená, že koncový účastník existuje. Ve svých IE specifikuje hovorové požadavky. Většinou vrací platnost původních požadavků. Je-li volaný a volající v rámci jedné operátorské sítě, je koncový účastník již vyzváněn. Je-li hovor přeposlán na jiného operátora, nemusí být koncový účastník ještě dohledán. Tato varianta se kombinuje se signálem CPG (Call Progress), které řeší mezi operátorskou komunikaci.

[ANM]
Zpráva je informací z druhé strany, že volaný účastník vyzvednul a je možné využit okruh pro přenos hovorových dat. Který okruh se použije, je svázáno s CIC, které je v každé zprávě. ANM obsahuje IE, které mohou specifikovat parametry hovoru. Například, zda je možné hovor komprimovat, paketovat apod. Zpráva obsahuje doplňkové IE, kde je možné zjistit, zda je hovor tarifován, zda je koncové zařízení ISDN, telefonní automat apod.

[REL]
Zpráva je určená pro rušení hovorového spojení. Je možné zprávu použít i pro rušení nespojových služeb jako odpověď "neprovedeno, chyba", kde v povinném IE Cause Indicators se přenáší identifikátor příčiny. Ten je stejný jako u ISDN a je popsán v ITU-T Q.850 nebo v tabulce 16.4. Povinností druhé strany je odpovědět RLC, jako beru na vědomí.

[RLC]
Zpráva je ukončovací pro spojové i nespojové služby SS7. Je analogií Release Complete u ISDN. Obecně mluvíme o destruktoru. Na rozdíl od REL je IE Cause Indicator nepovinný. Při korektních výměnách zpráv ISUP se neuvádí.

[RSC]
Zprávu vysílá ta strana, která má dojem, že došlo ke ztrátě synchronizace příchozího a odchozího SDL automatu, který je popsán v doporučení ITU-T Q.724. Přijetí této zprávy je možné kdykoliv a znamená reset všech rozdělaných procesů vztaženému k CIC. Povinností každé strany je ukončit, např. vyzvánění volaného, a přejít do stavu "Klid", který je počáteční v SDL diagramech.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.