Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Specifikace rozhraní U v ústředně páté generace

Rozhraní U je plně analogové. Hovorový signál a telefonní signalizace je přenášena k účastnickému telefonu také analogově. Systémy ústředen páté generace používají paketový přenos hovorových dat. Na výstupu hovorových dat z desky analogové přípojky je D/A převodník. Do jeho bufferu jsou skládány příchozí pakety v časovém pořadí, jak došly. Speciální formát, který doplňuje pakety se postará o to, že výstup audio kodeku bude kvantovat vzorky ve správném časovém pořadí. Pokud se časově nedostává aktuálních vzorků, generuje se ticho nebo kopie posledního přijatého vzorku. Vstupující analogový signál do A/D převodníku je digitalizován na konstantní bitový tok, který je nabízen pro paketizaci. Odchozí generování paketů je na bázi UDP protokolu a zdroj již nezajímá zda a kdy se paket doručí. Hlavním problémem těchto rozhraní je tzv. echo. Jedná se zpětné provazbení signálu na nevyvážené vidlici, které se projevuje jako slyšitelný časový vzorek s určitým časovým odstupem. Tato skutečnost je plně uchem postřehnutelná a je to hlavní kritérium klasifikace kvality IP telefonie.

Obr.7: Schéma procesů zpracovávající telefonní signalizaci U

Na obr.7 jsou znázorněné procesy, které se podílejí na zpracování signalizace U. Na vrstvě L2 je F-Proces. Jeho úkolem se detekovat stav a,b drátů a v případě jejich přerušování měřit čas a vyhodnotit příslušné stavy. Na základě přechodu mezi dvěma stavy generovat ve směru L3 zprávu. Změna stavů z doby impulsní a meziimpulsní je v L2 čítána na sled impulsů. Do L3 je zaslána pouze zpráva o detekci přijatého čísla. Obráceně, přijde-li zpráva o realizaci nějakého signálu rozhraní U, F-Proces jej časově implementuje. F-Proces se také podílí na detekci frekvenční volby a generuje informační tóny do hovorového pásma. U-Proces, který leží na vrstvě L3 je stavový automat, který je řízen ze zdroje zpráv vznikajících na L2 vrstvě v F-Procesu. Na základě příchozích zpráv se mění stavy v SDL diagramech L3 a jsou generovány zprávy k vrstvě L2. U-Proces akceptuje telekomunikační logiku. Proces komunikuje s vrstvou Lx, která mu pomáhá s realizací spojení. Toto rozhraní Lx je zatím nepodstatné. Jedná se o proces spojování a později se s ním obeznámíme.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.