Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Časové dispozice rozhraní U

U rozhraní, jakožto jedno z nejstarších komunikačních protokolů mezi terminálem (telefonem) a ústřednou, používá specifickou formu přenosu informací. Ta je dána historicky z dob rotačních číselnic a je povinně definovaná i dnes. Jedná se o přenos čísla pomocí dekadické volby DEC. Ta je dána přerušováním uzavřené smyčka na dobu určitou, kde počet přerušení znamenal vytočené číslo. Výjimkou je pouze nula, ta je dána počtem deseti přerušení. Pro určení doby mezi jednotlivými ciframi je taktéž určená doba. Časové diagramy je možné vidět na obr. 2 a 3.

Obr.2: Časový diagram pro rozlišení stavů U rozhraní při rozpojení smyčky

IMPULS - FLASH - ZAVĚŠENÍ jsou stavy, které vznikají na vedení důsledkem elektrického rozpojení smyčky a,b drátů účastnického vedení. Jednotlivé stavy jsou definovány dobou trvání přerušení smyčky. Přechod z předchozího stavu (uzavřená smyčka) je podnětem k čítání doby trvajícího přerušení smyčky. Přerušení po dobu T_IMP_NO je bráno jako parazitní puls a je ignorováno. Přerušení po dobu T_IMP_MAX se definováno jako korektní impuls. Přerušení smyčky po dobu T_FLASH_MIN a T_FLASH_MAX je bráno jako poklep na vidlici (flash). Doba přerušení smyčky delší než T_FLASH_MAX znamená korektní zavěšení.
Pro přehlednější implementaci detekce jednotlivých stavů jsou optimalizovány časy přechodových stavů s potlačením nedefinovatelných časových úseků. Jedná se o časy mezi T_IMP_MAX a T_FLASH_MIN a T_FLASH_MAX a T_ROZP_YES. Pro obecný popis detekce těchto stavů je plně dostačující definování FLASH jako MIN a MAX. Jako speciální detekce nekorektních impulsů lze vyhodnotit časový úsek mezi T_IMP_MAX a T_FLASH_MIN a generovat zprávu pro diagnostiku. Vzhledem k tomu, že nedefinovatelné pásmo mezi těmito stavy je cca i jen 10ms, je pro detekci použitá ostrá hrana času T_FLASH_MIN. T_FLASH_MIN je svou vlastností identická přípojnému telefonu a lze ji programově měnit.
T_IMP_MAX a T_FLASH_MIN jsou modifikovatelné proměnné a identické pro každou přípojku zvlášť. T_IMP_NO a T_IMP_MAX jsou konstantní proměnné, které není třeba měnit za provozu.

Obr.3: Časový diagram pro rozlišení stavů U rozhraní při uzavřené smyčce

MEZERA - MZC MEZERA - VYVĚŠENÍ jsou stavy, které vznikají v důsledků elektrického spojení účastnických a,b drátů. Jednotlivé stavy jsou definovány dobou uzavření smyčky od předchozího stavu rozpojeného. Podmětem k čítání doby spojené smyčky je přechod ze stavu rozpojené smyčky. Tedy ze stavu IMPULS, FLASH a ZAVĚŠENO. Pro správné vyhodnocení stavu je nutné si pamatovat předchozí stav. Po přelomu hrany předchozího stavu se čítá čas, který je vyhodnocen. Do doby T_MEZ_NO je vše ignorováno. Po dobu T_MEZ_MAX je elektrický uzavřený obvod smyčky chápán jako meziimpulsní mezera a provádí se čítání přijatých impulsů. Toto čítání je zastaveno v případě, kdy se objeví časová mezera delší než T_MEZ_MAX. Tato mezera je již považována za MZC (mezičíslicovou / mezisériovou) mezeru. Počet dosud načítaných impulsů je uznán jako platná číslice. Čítač se nuluje a čeká se na další impuls. Pokud byl předchozí stav ZAVĚŠENO, je doba spojení smyčky delší než T_UZV_YES bráno jako korektní vyvěšení.
Pro přehlednější implementaci detekce jednotlivých stavů byly optimalizovány časy přechodových stavů s potlačením nedefinovatelných časových úseků. Jedná se o časy mezi T_MEZ_MAX a T_MZC_MIN. Časový úsek mezi těmito body je vyhodnocen jako MZC (mezičíslicovou / mezisériovou) mezera.
Specifikou je detekce VYVĚŠENÍ, které je podmíněno korektním předchozím stavem ZAVĚŠENO. Také detekce MZC MEZERA je podmíněno korektním předchozím stavem IMPULS, FLASH. Obě detekce jsou časově shodné T_MZC_MIN a T_UZV_YES (200 ms), ale mohou trvat neomezeně dlouho (resp. 15s).
T_MEZ_NO, T_MEZ_MAX, T_MZC_MIN a T_UZV_YES jsou konstantními proměnnými a není je třeba měnit za provozu. Tyto konstanty jsou společné pro všechny přípojné body ústředny.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.