Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Detekce MFC volby na rozhraní U

Vývojově mladším způsobem vytáčení telefonních číslic na analogových telefonech je pomocí multifrekvenčních značek MFC. Ty se přenášejí v hovorovém pásmu 0,3-3,4kHz v době trvale uzavřené smyčky. Po vyvěšení telefonu je připojen oznamovací tón a detekce značek MFC. Stisknutím tlačítka telefonu s frekvenční volbou je připojen dvojí zdroj generování sinus signálu do vedení. Liší se frekvencemi, které v daných kombinacích definují číslo volby dle tabulky 1. Frekvenční volba je dána kombinací dvou frekvencí z přesně definované tabulky skupin nižších a vyšších kmitočtů.

Tabulka 1: Kombinace vyšších a nižších frekvencí kódu MFC

Příjem frekvenční volby je prováděn pomocí DSP (signálového procesoru) jako frekvenční analýza hovorového pásma účastnického vedení. Hovorové pásmo je testováno pouze na uvedené frekvence v tabulce a na základě přijaté kombinace je složená číslice volby. Rozhraní U posílá ve směru k L3 zprávu VOLBA, kde parametrem je číslo volby a příznak toho, že číslice byla detekována jako MFC kód.

Obr.4: Časový sled dvou MFC značen pro správnou detekci

Pro detekci příjmu korektní číslice frekvenční volby je nutné dodržet stanovené časové hranice pro impuls a mezeru jednotlivých kmitočtů jako T_IMP_MIN a T_MEZ_MIN. Detekce čísla je podmíněna pouze pro impulsy trvajícími déle než MIN, bez dalšího časového omezení. Další výhodou je to, že telefonní přístroje s MFC sami o sobě generují frekvence s korektními časovými délkami.
Pro korektní detekci frekvenční volby je nutné splnění ještě dalších elektrických vlastností jako je maximální tolerance rozladění frekvence L_FREK_TOL a minimální úroveň signálu L_IMP_NO. Vzhledem ke specifickému softwarovému zpracování MFC se jedná o programové konstanty, u kterých je nutné pouze splnění kritérií.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.