Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Přehled zpráv U rozhraní mezi L2 a L3 vrstvou

[VYZVEDNUTI]
Jedná se o zprávu, kterou generuje L2 v okamžiku, kdy zjistí vyvěšení některé z podřízených přípojek .L2 vytvoří zprávu, kterou pomocí UDP paketu zašle ke zpracování do spojovacího jádra. Součástí zprávy je i identifikace telefonu, který tuto zprávu vyvolal. Zpráva nemá vlastní parametr.

[ZAVESENI]
Jedná se o zprávu, kterou generuje L2 v případě zjištění korektního zavěšení některé z podřízených přípojek. Pro generování této zprávy je zapotřebí splnění podmínek odkazujících se na parametry T_ROZ_YES a I_UZV_MIN.

[VOLBA]
Zpráva je generována L2 při detekci číslice volby na účastnickém portu. Parametrem zprávy se přenáší typ zpracované volby (T-tónová, P-pulsní) a vytočená číslice volby. Tato zpráva je generována při každé detekci. Při obsazení portu je analyzována detekce pro DEC i pro MFC.

[GENE_TON]
Tuto zprávu generuje L3 jako požadavek generovat do účastnického vedení informační tón. Typ informačního tónu je předán pomocí tzv. meta instrukčního kódu UTON, který je součástí zprávy jako parametr. Meta instrukce UTON tvoří jakýsi sekvenční popis pískání frekvencí do vedení. Zpravidla je zvuková značka implementována v DSP softwarově.

[ZRUS_TON]
Zprávu generuje L3 a zasílá k vykonaní do L2. Úkolem PP je na příslušném portu zrušit generování informačního tónu. Parametr zprávy není. Touto zprávou L3 ruší posloupnost vykonávání makra pro implementaci generování frekvencí to hovorového pásma.

[VYZVANEJ]
Zprávu generuje L3 a zasílá k vykonání do L2. Úkolem L2 je na příslušný port zajistit generování vyzváněcího napětí o parametrech U_VYZV a F_VYZV, které jsou definované a hardwarově nastavené. Parametry zprávy určují meta instrukce VYZVON, které popisují sekvenční posloupnost generování 70V střídavých do vedení. Vyzvánění je provedeno řízením spínacího prvku, který připojuje na a,b dráty napětí z externího zdroje.

[ZRUS_VYZVANENI]
Zprávu generuje L3 a zasílá k vykonaní do L2. Úkolem PP je na příslušném portu zrušit generování vyzváněcího napětí. Parametr zprávy není. Touto zprávou L3 ruší posloupnost vykonávání makra pro implementaci vyzvánění na účastnické sadě.

[PROPOJ]
Tuto zprávu zasílá L3 do L2 rozhraní a říká, aby bylo provedeno hovorové spojení mezi zdrojovým ID a cílovým ID. V parametru zprávy je i typ komprimace. Přenos UDT paketů s hovorovými vzorky mezi jednotlivými ID probíhá jako nezávislý proces. L3 pouze dohlíží na stav existence tohoto spojení.

[ODPOJ]
Tuto zprávu vysílá L3 do L2 rozhraní a říká, aby se provedlo zrušení existujícího spojení. Účastnická sada, které byla zpráva zaslána, přestane generovat UDP hovorové pakety na původní cílovou ID adresu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.