Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

SDL vývojové diagramy u rozhraní U

Pro deklaraci jednotlivých stavů pro rozhraní U se používá SDL diagramů, které jsou aplikovány na L3 vrstvě. Vývojové diagramy SDL jsou základním orientačním schématem pro aplikačního programátora. Telekomunikační analytik sestaví vývojový diagram, dle kterého sestavuje programátor SW proces rozhraní U v telefonní ústředně. Telekomunikační analytik musí ošetřit všechny možné stavy daného rozhraní U, které mohou nastat. Řízení je prováděno na základě příchodů zpráv z L2 do L3. Tyto zprávy způsobují přechody jednotlivých stavů dle telekomunikační logiky. Reakcí daného SDL diagramu je posílání zpráv k vrstvě L2, která vykonává dané telekomunikační úkony.

Obr. 5: Část vývojového diagramu rozhraní U pro odchozí směr

Na obr.5 je znázorněná pro jednoduchost jen část vývojového diagramu L3 pro Interface U. Jedná se o směr odchozí, tedy účastník bude volit z telefonu nějaké číslo a pak si to rozmyslí a zavěsí. Každý vývojový diagram rozhraní začíná ve stavu "Klid". Ze stavu "Klid" lze přejít na základě podnětu účastníka, a to vyvěšením mikrotelefonu. L2 rozhraní detekuje spojení a,b drátu pro korektní smyčku a pošle do L3 zprávu [VYZVEDNUTI]. Tato zpráva je i tzv. konstruktorem a vytváří instanci procesu Interface U, která bude obsluhovat daného účastníka. Příchodem této zprávy se stavový automat dostane do stavu "Kategorizace", kde se v databázi dotazuje na práva účastníka. Po zjištění, že účastník je oprávněný telefonovat, se zašle na L2 zpráva [GEN_TON], která zajistí, že rozhraní L2 implementuje oznamovací tón 425Hz do vedení. To je podnět účastníka o započetí volby. Automat se posune do stavu "Cekani", kde se čeká 15 s na příchod první číslice. Účastník stiskne klávesu "3" na svém starém telefonu a způsobí sled impulsů na a,b drátech. Rozhraní L2 tyto pulsy detekuje a časově ověří a zjistí, že se jednalo o volané číslo „3“. Generuje ve směru L3 zprávu [VOLBA], která musí přijít na automat L3 do 15s, což je maximální doba otálení s volbou. Příchod číslice „3“ je analyzován ve stavu „Analyza“ a je zjištěno, že volba není celá, ale není dosud neexistující. Automat L3 přes zprávu [ZRUS_TON] přejde zpět do stavu „Cekani“. [ZRUS_TON] ve směru L2 zruší oznamovací tón ve sluchátku a dává tak na vědomí o pokračování ve volbě. Účastník si to ale rozmyslí a zavěsí mikrotelefon. Rozhraní L2 zjistí dlouhodobé rozpojení a,b drátů a generuje zprávu [ZAVESENI] ve směru L3. Účastník přirozeně může zavěsit kdykoliv, což rozhraní L2 ověřuje celou dobu. Rozhraní L2 nezajímá v jakém stavu je automat na vrstvě L3. I zde je patrné, že tato zpráva je očekávána ve všech stavech automatu L3. Pak automat přechází do stavu „Uvolneni“, kde je volán tzv. destruktor. Destruktor se postará o smazání instance daného účastníka a přejde do stavu „Klid“.
Jak je patrné, podrobný popis nějaké události, kterou vyvolal účastník, je dosti krkolomná a obsáhlá. A to jsme si vybrali jednoduchý příklad, kdy účastník zavěsil po vytočení první číslice. Na obr.5 je pouze část vývojových diagramů rozhraní U, kterou jsme potřebovali pro demonstrační popis našeho příkladu. Obecně platí, že vývojový automat je kompletní výčet všech stavů automatu a zobrazuje jednotlivé přechody mezi stavy. Pokud chceme náš příklad graficky zobrazit, použijeme k tomu sekvenční diagram.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.