Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Třetí generace ústředen

Základní charakteristikou ústředen třetí generace je úplná náhrada všech elektromagnetických prvků za polovodiče. Jejich provozní éru je možné zařadit do 80. let minulého století. Díky náhradě spojovacího pole za plně elektronické pole se střední doba poruchy ústředny velmi snížila. Řádově se jedná o týdny. S rozvojem digitální techniky se zdokonaluje forma řízení telefonních hovorů na úroveň plně hodnotného integrovaného systému. Vznikají první signalizační systémy, které umožňují dosud nemožné. Jedna ústředna vidí do všech ostatních a může vytvořit rychle a pružně telefonní hovor. Pokud je vzdálený účastník obsazený, je generován obsazovací tón vždy v domácí ústředně. To eliminuje zbytečné blokování hovorových cest v případě se dovolání na obsazeného účastníka, což byl z problémů dřívějších synchronních ústředen. Další velkou výhodou těchto ústředen jsou menší rozměry, nižší spotřeba a snížení nákladů na lidský dohled a údržbu. Bohužel se začínají objevovat první závažní nevýhody, a tím se stává nekompatibilita různých ústředen mezi sebou. Velký rozvoj technologických novinek způsobil to, že každý výrobce začal používat identickou specifikaci implementace, a to způsobilo nemožnost návaznosti na jiného výrobce. Proto se začíná do popředí dostávat nutnost podřizovat se doporučením mezinárodních telekomunikačních organizací. Díky počítačově zaměřené signalizaci mezi ústřednami bylo možné implementovat telefonní služby. Ostatně i přes různé vymoženosti digitálního řízení zůstává normální telefonní stanice bez výrazné změny v telefonování. Připomeňme, že telefonní hovor je neustále analogový, a to po celou cestu telefonního signálu. Ústředny této generace mají ovšem jednu velkou vymoženost. Umožňují přenos čísla volajícího, schopnost dokonalé tarifikace, optimalizace sestavování spojení dle analýzy čísla, zachycení a odposlech zlomyslného volání apod.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.