Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Obecný popis HW Interface V

Interface V je svou konstrukcí velmi obdobné Interface U. Srovnáme-li obr.1 s obrázkem rozhraní U, pozorujeme jakýsi zrcadlový efekt. Tato skutečnost je v principu ve většině případech. Konstrukčně jsou Interface V řešeny jako subdestičky, které jsou připojeny na základní desku. Obecně lze říci, že Interface V je obvodově obsáhlejší a to díky použitým transformátorkům pro vidlice. Na jedné desce jich je pak maximálně 8. Některé Interface V využívají i jazýčková relé pro fyzické oddělení vstupních obvodů od přípojného vedení k ústředně. Fyzickým rozhraním telefonních komodit je chápána telefonní zásuvka, která je u Českého Telecomu také koncovým bodem, resp. v majetku společnosti.

Obr.1: Blokové schéma hardware pro interface V

Na obr.1 je blokové schéma hlavních částí Interface V. DSP (Audio) je software, které běží v DSP a stará se o A/D a D/A hovoru. Příchozí analogový signál je digitalizován s konstantním bitovým tokem a kopírován na datovou sběrnici. Jeho další existence je pro Interface V nepodstatná. Digitální paketový hovor je kvantován dostupnými vzorky ze sběrnice a analogově modulován do telefonní smyčky. Nevyváženost vidlice způsobuje vznik echa. Vyvážení vidlice je závislé na vzdálenosti od ústředny. Některé IO mají schopnost se samy vyvažovat, jiné je nutné hardwarově nastavit. Vstupní ochranný odvod OchrObv má za úkol sjednotit polaritu a,b drátů a ořezat napěťové špičky, které mohou na vedení vzniknout. SpinObv je určen pro ovládání stavu smyčky. Jedná se o spínací tranzistor, který rozpojuje a spojuje smyčku a podílí se tak i na dekadické volbě. K tomu mu dopomáhá řídící obvod ObvRiz. Obvod detekce ObvDet se podílí na detekci vyzváněcího napětí, které je určující pro vytvoření konstruktoru spojení v příchozím směru.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.