www.amapro.cz & David Bazala [Umělá inteligence]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Popis metod translace

Start translace
Primární fáze translace
Výkonná fáze translace (Ověření filtru)
Výkonná fáze translace (Součet vlastností)
Výkonná část translace (Generování tvaru)
Výstupní fáze translace

Start translace

Po spuštění tlačítka Převod, se spouští primární fáze translace.

CLANEK.SmerPrekladu=FAnglSlov->PROJEKT.SmerPrekladu;
CLANEK.StartPrekladu();
Memo1->Text=CLANEK.ProvedSubstituci(Memo1->Text);
CLANEK.RozsekejText(Memo1->Text);
CLANEK.RozsekejNaCeleVety();

Dále následuje výkonná fáze translace.

CLANEK.AnalyzujClanek();
Nakonec je spuštěná výstupní fáze translace.

Memo2->Clear();
Memo2->Text=CLANEK.SeskladejClanek();
CLANEK.KonecPrekladu();

Zpět nahoru


Primární fáze translace

Aktivuje objekt článek a předává mu informaci o směru překladu. Spouští metodu StartPrekladu(), kde jsou nulovány statistické informace a inicializují se pomocné čítače. Následně přiřazuje vstupní text z okna pro editaci originálního textu. Další primární metodou je ProvedSubstituci(), která zamění jeden znakový řetězec za jiný dle definice.

Následuje metoda RozsekejText(), která zpracovává text a determinuje textové jednotky. Zaopatří také uchování dat pro správnou opětovnou interpretaci konců řádků a odstavců.

Dále se provede metoda RozsekejNaCeleVety(), jejíž úkolem je vytvořit obdobu gramatické věty. Metoda uznává jakoby první velké písmeno a poslední zakončovací znak. Vytvoří tak z textových jednotek objekt Veta, na který budou aplikovány metody translace. Jednotlivé věty tvoří uzavřené celky, které se neovlivňují. Znamená to, že podnět z první věty je již pro druhou větu neznámí. Dle metody TestZnakKonecVety() může být věta ukončená i středníkem, čárkou apod. Také se nepředpokládá, že věta bude delší než 80 textových jednotek (slov). Dochází k automatickému ořezání a hlášení nezávažné chyby.

Zpět nahoru


Výkonná fáze translace (Ověření filtru)

Tato část translace se dělí na dvě základní metody. První metoda je ověření platnosti fráze. Pokud je shoda některé fráze s větou, bude vykonána druhá část, kterou je příkaz. Věta je postupně ověřována se všemi evidovanými frázemi v projektu a je volána metoda JeFrazePlatna().

Každá fráze ze seznamu je definována svým počtem elementů a každý element je definovaný svou šablonou filtru a vlastnosti filtru. Metoda JeFrazePlatna() ověřuje postupně jednotlivé elementy na shodnost od první fráze směrem k poslední. Pokud již první element fráze není shodný, další se netestují z důvodu vyšší rychlosti translace. Postupně jsou testovány všechny fráze až do naší ukázkové fráze "MojeFraze", kde dojde ke shodě všech filtrů.

Následně jsou kontrolovány příznaky, které dále určí metodu JeFrazePlatna(). Pokud je příznak UkNaKonecFraze nastaven, je ukazatel pro další metodu JeFrazePlatna() nastaven až na následující slovo ve větě, tedy až za frázi.

V našem případě by to bylo slovo "or". V jiném případě je ukazatel posunut pouze o jednu textovou jednotku a metody jsou volány opět od první. Používá se u frází, které by se měly přeložit alespoň takhle, pokud se nenajde lepší shoda. Příznak TestNasledujiciFraze ještě povoluje test následujících frází. Ty jsou méně prioritní, ale může se najít shoda s přesnější formulací aktuální kombinace textových jednotek.

Zpět nahoru


Výkonná fáze translace (Součet vlastností)

Dojde-li ke shodě všech filtrů ve frázi a nejsou příznaky pro testování dalších frází, spouští se metoda výkonné translace, která je opět rozdělena na několik funkcí, které budou vykonány. První je součet vlastností celé fráze a jednotlivých elementů. Součet všech vlastností elementů je potom zapsán do tzv. kontejneru a ten může být použit dále. Lze tak přenášet např. charakter podnětu.

Zpět nahoru


Výkonná část translace (Generování tvaru)

Další fází je volání funkcí dle zadaného příkazu v Prikaz. Obecně existuje několik příkazů, které se liší svou interpretací. Např. PrelozSlovo je akceptování opozitního slovíčka v slovníku.

PřelozSlovo je bez parametru a metoda se obrátí do slovníku, kde najde opozitní slovíčko.

NahradSlovo akceptuje nové slovo, které je v parametru. Dále se mohou použit příkazy KopirujSlovo, BezOperace nebo FormatujSlovo. Důležitým příkazem je TvarujSlovo. To spustí funkce, které se pokusí najít správný tvar českého jazyka. V našem případě je v parametru paragraf odkazující se na vlastnosti elementu [0]. Při detekci tohoto elementu byly zjištěny vlastnosti slova he==on, že se jedná o dsZajmeno.

Pro další zpracování se ukládá informace, že vlastnosti tohoto elementu jsou v nastavení v modulu Zájmen. Pro nás bude důležitá vlastnost OsobniCharakter=pjOn. Ta bude se bude prezentovat jako požadavek do metody tvarování elementu [2]. Při vykonávání příkazu TvarujSlovo je volána funkce TvarujSlovo(), kde vstupuje parametr pjOn.

Modul Přídavných jmen má definovány všechny tvary vzorů a umí je strávně přiřadit dle Osobního charakteru. Ten je v našem případě pjOn, tudíž koncovka k červen(?) bude "ý" a to z důvodu, že není uveden žádný požadavek na tvar pádu. Je proto implicitně dán první pád. Pokud by se v požadavku neobjevil ani osobní charakter, je implicitně generován tvar pjOn, nebo-li mužský rod.
Zpět nahoru


Výstupní fáze translace

Tato fáze je již finálním seskládáním výstupního textu do cílového okna translátoru. Skládá se ze dvou metod, které se starají o formátování výstupního textu dle originálu. První metoda MaBytPollaceno() se ještě dotazuje do modulu pro potlačení některých slov, zda toto slovo není zrovna v seznamu, které se nebude zobrazovat.

Po procesech translace je možné vidět jednotlivé výsledky opozitního jazyka ve výpisu textových jednotek. Tento výpis byl vidět na začátku, tedy před spuštěním analýzy vět. Nebyly tam vidět opozitní slova, neboť v té době ještě neexistovaly.

Zde jsou vidět také formátovací příznaky, které funkci SeskladejClanek() informují o tvarování textu. Symbol V říká, že první písmeno má být velké , F informuje, že se jedná o formátovací znak, který se nepřekládá. Specifikace EOF říká výstupnímu textu o nový řádek. Pak výstupní text by vypadal:Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Plagiátor on-line
Není určeno jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací.
synonymum_plagiace.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.