www.amapro.cz & David Bazala [Umělá inteligence]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro dsPodstatneJm (Podstatná jména)

Jedná se o slovní skupinu z gramatiky českého jazyka, které identifikují věc nebo osobu, souhrnně objekt. Rozeznáváme živé a neživé objekty. Toto dělení je pak určující pro určení např. psaného y/i. Objekt podstatného jména je také určen svým množstvím jako jednotné, množné či pomnožné. K dalším rozšiřujícím parametrům patří rod a vzor slova. Dle těchto vlastností se pro algoritmy translace za definovala třída TPodstatneJm.

Vlastnost RodyJmena mohou být: rjNull=0, rjMuzske, rjZenske, rjStredni, a určují obecný charakter věty. Podílí se na správné interpretaci koncovky podstatného jména. Jako:

Pes je červený. Kde „pes“ je rjMuzske.
Kočka je červená. Kde „kočka“ je rjZenske.
Město je červené. Kde „město“ je rjStredni.

Vlastnost VzorSlova může být:

vsNull=0, vsMesto=1, vsMore=2, vsKure=3, vsStaveni=4, vsZena=5, vsRuze=6, vsPisen=7, vsKost=8, vsPan=9, vsMuz=10, vsPredseda=11, vsSoudce=12, vsHrad=13, vsLes=14, vsStroj=15.

Tyto vzory jsou převzaté z gramatiky českého jazyka. Bohužel pro jednoznačné určení vzoru translátoru jsou nedostačující. Objevují se zde nějaké výjimky. Proto byly pro účely translátoru přidány další vzory. Jedná se o :

vsRusko=16, vsMore2=17, vsKure2=18, vsCentrala=19, vsSmernice=20, vsPisen2=21, vsNavigator=22, vsMeteorolog=23, vsPredseda2=24, vsSoudce2=25, vsMaterial=26, vsHrad3=27.

Tyto definice v sobě nesou informace o tvarech skloňování, resp. o koncovce slova v jednotlivých pádech. Každý vzor má vlastní definici koncovek.

Je-li v pevné definici slova informace o tom, že slovo je vzoru vsMesto, pak se systém translace pokusí generovat koncovky slova dle své šablony. Zjednodušeně se pokusí vytvořit transparentní slovo ke slovu „město“. Např. „jelito“. Pak je možné vidět výsledné tvary všech pádů.

Bohužel se v českém jazyce objevuje mnoho výjimek, které značně komplikují výsledné generování tvaru slov. Proto i v systému translace jsou definovány výjimky, které jsou vloženy do systému obecného generování tvarů. Například slovo „Katka“. Výjimka je ve třetím pádu. Neříká se „Katkě“ (ženě), ale „Katce“. Je zde použitá tzv. přehláska (*-ka, *-ce).

V systému je použita metoda definic přehlásek. Jedná se o obdobu definice vzoru. Jsou vydefinovány koncovky v jednotlivých pádech. Pak, když systém narazí na takovou koncovku, použije ke generování výsledného tvaru výjimečnou definici.

Dalším rozšiřujícím parametrem podstatného jména je příznak životný/neživotný. Ten určuje generování y/i. Implicitně jsou v celém systému považována rozporuplná slova za životná a je aplikováno měkké „i“. Lze ovšem dle potřeb za definovat příznak NezivotneSlovo=true. Následující příklad ukazuje rozdílnost generování y/i v prvním pádě množného čísla.

Příznak Mekcitel=true je informací pro systém translace, že dochází ke změkčování slov předložek (s, z, k) na se, ze , ke. Tento příznak je aktivní v metodě určování tvaru u dsPredlozky. Obstarává správné tvarování příkladu „Sejdeme se ve čtvrtek“ a ne „Sejdeme se v čtvrtek“.


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.