www.amapro.cz & David Bazala [Umělá inteligence]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Uvedené texty jsou pouze mé teoretické úvahy a nemusí odpovídat skutečnostem, které byly dosaženy v oblasti umělé inteligence. Zabývám se využitím svých dosavadních znalostí software a hardware pro aplikaci lidkého myšlení na umělou inteligenci v počítačové formě.

Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)

ZKCH by měl být programovací jazyk vytvořen pro RÚ (řadič udalostí) v oblati umělé inteligence. Jeho hlavním modelem je práce se vstupními daty, které jsou získány pomocí čidel z vedlejších jednotek. Vedlejšími jednotkami jsou míněny obvody pro zpracování zvuku, obrazu, inerciálního (vlastního) pohybu a pohybu okolních předmětů (neinerciální), dále pak různých čidel pomáhajících mapovat prostor a události. Všechny tyto vedlejší jednotky obstarávají data, která jsou interpretována na standardní data ŘÚ a doplněna o atributy. Zjednodušeně každá událost je definovaná několika informacemi, které specifikují podstatu (standardní data) a doplněna je o atributy, které celou událost doplňují.

Základní procesy UI (umělé inteligence)

Mapování

Mapování je proces, kdy vedlejší jednotky, jako zdroje vstupních informací, získávají a převádějí data na standardní data ŘU. Mapování již pracuje s objekty, které byly vytvořeny softwarovou podporou vedlejších jednotek. Například z vedlejší jednotky videografiky nejsou za standardní data považovány digitální sekvence obrazu, ale již naobjektované pohyblivé bloky, kterým jsou přiřazeny definující parametry. Proces vizuálního objektování prostoru lze považovat také za mapování, je ale na úrovní jednotky videografiky, která pracuje nezávisle na ŘU.

Mapování reálného stavu

Mapování v ŘU je proces, kdy ŘU z dostupných informací určuje reálný stav. Dle předpřipravených testovacích podprogramů zjišťuje vazby mezi jednotlivými zdroji vstupních dat. Při zjištění již známé vazby začne zapisovat data, kterým říkáme atributy stavu.

Mapování pozadí

Nejzákladnější proces mapování je mapování pozadí. Úkolem není sledovat konkrétní události, ale testovat existenci událostí, které probíhají. Například atributem stavu pozadí je událost světlo. Ale pro mapování pozadí není již podstatné co je zdrojem světla. Důvod proč si zavádíme atributy reálného stavu je i v datové redukci. Kdybychom měli archivovat všechny data, spotřebovali bychom příliš paměti a zpomalovali běh procesů. Každý reálný stav, ke kterému byli přiřazeny atributy je archivován. Jiný proces může sledovat jednu položku z atributů určitou dobu a potom vyhodnotit další atributy, které mohou specifikovat další proces vyhodnocování.

Mapování procesu

Jako proces si můžeme představit jako klíčení semene hrachu. Hrách je potom objekt, který byl prvotně zmapován a v definovaných cyklech je nadále mapován na objekt. Mluvíme o monitorování objektu. Mapování procesu je ovšem něco jiného. Mapování procesu sleduje děj, kdy se mění semeno v rostlinu. Přirozeně mapování procesu je prováděno s procesem mapování reálných stavů pozadí. Výsledky jsou opět ukládány pro další zpracování. V tomhle případě by proces pozadí zapisoval 12 hodin světlo, 12 tma a tak pořád dokola. Dle známých zdrojů by přiřadil jeden z atributů „den/noc". Dále by už by byl ŘU schopen předpokládat budoucí stavy. Při mapování procesu je nutno vytvořit optimální cyklovací čas pro jednotlivé ukládání dat pro další zpracování. Proces je započat s vysokým počtem získávání dat. Ty jsou porovnány a vzniklá diference přizpůsobí cykly na optimální rychlost. Například u klíčení semene by bylo zbytečné mapovat události s rostlinou každou sekundu. Proces by sice začal s monitorovacím cyklem 0.001s, ale postupně by se ustálil třeba na 10 minut.

Mapování objektu

Mapování objektu je proces, při kterém je úkolem získat co nejvíce fyzických informací o objektu. Jedná se o jeho velikost, umístění, materiálu a pod. Opět toto mapování je odrazem informací z více vedlejších jednotek. Na základě těchto informací jsou objektu přiřazeny atributy, které jsou uloženy i s identifikačním kódem. Proces mapování si po určitém čase opět vybere objekt a provede opětovné zmapování objektu. Potom mluvíme o lokalizaci objektu. Opět počet mapovacích cyklů je určen z velikosti diference jednotlivých výsledků mapování. Uzná-li ŘÚ objekt za stabilní, jsou atributy objektu za konstantní a sleduje pouze jeho pohyb, neboli mapuje pohyb objektu.


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.