www.amapro.cz & David Bazala [Umělá inteligence]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Uvedené texty jsou pouze mé teoretické úvahy a nemusí odpovídat skutečnostem, které byly dosaženy v oblasti umělé inteligence. Zabývám se využitím svých dosavadních znalostí software a hardware pro aplikaci lidkého myšlení na umělou inteligenci v počítačové formě.

Umělá inteligence

Pod pojmem umělá inteligence si je možné vybavit velké množství fantastických věcí. Chceme-li se skutečně pohybovat v reálu dnešní doby, je třeba si uvědomit vznikající harmonii mezi softwarem a hardwarem. Jedno bez druhého nelze plně využívat. Avšak jejich splynutím je možno dosáhnout velmi výkonných zařízení. Přirozeně se nikdy inteligence vlastního procesoru nedostane na hranici pochodů lidského mozku. Vše je záležitostí velmi rychlých porovnávání a analýz dat. Zde lidské myšlení nahrazuje rychlost zpracovávání dat u cyklicky se opakujících procesů. Logické úvahy pro řešení situací v procesoru vycházejí z nejzákladnějších logických operací AND, OR ... . Další podstatnou věcí je to, že jako jednotlivci nejsme schopni pojmout všechny potřebné informace jako je struktura procesoru, řazení dat na sběrnicích, strojový kód a podobně. Nemusíme být ovšem zoufalí, neboť vše, co bylo kdy vytvořené, bylo výsledkem týmové práce. Znamená to, že musíme využívat věcí, které už za nás někdo vymyslel. Jedná se o určité ele V současné době se nacházíme na hranici nové éry využití počítačové techniky. Jedná se o umělou inteligenci. Ta má řešit určité přirozené situace praktickým způsobem. Dalo by se to formulovat jako "akce a reakce". Vše se zdá být dosti široké a neurčité. Ale rozebírejme naši teorii do aplikací lidského chování. Člověk vnímá prostředí ve formě zvuků, hmatů a optiky. Zpětně reaguje opět zvukem nebo pohybem. Analogicky umělá inteligence detekuje prostředí čidly, což pro ni představuje vstupní data. Potom provádí dle možností zpracování dat a své výsledky předává výstupním zařízením, jako jsou elektromagnety, motorky nebo reproduktory. Ovšem mezi vstupními a výstupními daty leží spousta matematických operací s daty. Umělá inteligence sice nedovede nepodmíněné reakce (reflex, dotek na horký předmět ...), ale dovede zaregistrovat opakování kritických situací a přednostně na ně zareagovat. Umělá inteligence se může chovat podivně, ale vše je záležitostí předem určených reakcí uvnitř systému. Inteligence stoupá s přip

Obr 1: Blokové zapojení hardwarových zařízeni tvořící jednotku umělé inteligence

JUI obsahuje jak hardware (registry, paměti, procesory ...), tak i software (programy, rutiny, rezidenty ..). Jedná se o velmi složité a provázané bloky, u kterých můžeme rozebírat struktury a různé způsoby uspořádání, priority nebo vazby hardware a software.

Vlastní JUI komunikuje s okolím po datových a adresových sběrnicích. Pro zvýšení výkonu systému čtení vstupních informací a jejich opětovné navrácení, jako výstupní data, se vše decentralizuje. Každá složitější jednotka ve vlastním JUI je prakticky samostatná. Hlavní řídící a zprostředkovatelskou činnost zajišťuje nejprioritnější jednotka vlastní JUI. Tuto jednotku můžeme nazvat jako událostní řadič UŘ . Jeho hlavním úkolem je pouze směrovat procesy z daty v JUI. Jedná se o klasické výkonné PC se speciálními I/O obvody.

Vedlejší jednotky JUI (ty, co pracují decentralizovaně) jsou pak dle využití a zaměření umělé inteligence. Je-li využité, jako vstupní čidlo kamera, je zapotřebí, aby součástí vedlejších jednotek JUI byla i jednotka pro základní zpracování videografiky. Decentralizace vedlejších jednotek reprezentuje nezávislost. Takže jednotka pro zpracování videografiky je opět velmi rychlé a paměťově výkonové PC. Efektivnost je v tom, že jedna vedlejší jednotka neobtěžuje druhou.

Videografika

(zpracování a objektování prostoru)

Prostorová orientace

(systém určování zeměpisné polohy a natáčení objektů)

Zvuk

(digitalizace zvuku)

Určování vzdálenosti objektů

(určení vdálenosti objektů na principu časové diference)Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Poštovní směrovací čísla
Klasický vyhledávací editor poštovních směrovacích čísel PSČ v české republice.
stranky/postovni_smerovaci_cisla
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.