www.amapro.cz & David Bazala [Umělá inteligence]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Uvedené texty jsou pouze mé teoretické úvahy a nemusí odpovídat skutečnostem, které byly dosaženy v oblasti umělé inteligence. Zabývám se využitím svých dosavadních znalostí software a hardware pro aplikaci lidkého myšlení na umělou inteligenci v počítačové formě.

Určování vzdálenosti a rozměrů objektů

Je-li videografikou určen objekt v prostoru, je to pro UŘ pouze informace o jeho existenci. Nemá dosud přesnější informace, jako je velikost a vzdálenost objektu. K tomu, aby mohl doplnit tyto informace a zaregistrovat objekt, se UŘ obrátí na vedlejší jednotku DČAI (diferenční časová analýza impulsů), která pomocí odrazů signálu zjistí čas a následně dopočítá vzdálenost objektu.

Obr. 1: Dráha a časový diagram odraženého impulsu

Tato vedlejší jednotka se jmenuje DČAI (diferenční časová analýza impulsů). Tato jednotka pracuje na principu časového porovnání vyslaného a přijatého (odraženého) signálu. Na obr. 1 je znázorněna trajektorie letu impulsu k objektu a jeho následný odraz zpět k vysílači, kde je umístěný i přijímač. Je nutno podotknout, že obdélníkový impuls je namodulován na harmonický sinus signál o velmi vysokém kmitočtu. Je třeba si uvědomit, že obdélníkový impuls musí být velmi krátký, aby jeho vlastní odraz se nepřekrýval ještě s koncem doby trvání vysílání impulsu. Kmitočet nosné frekvence musí být takový, aby dostatečně vyplnil dobu trvání vysílacího impulsu (obr. 2).

Obr.2: a) dostatečně vyplněný obdélník, b) nedostatečně vyplněný obdélník

Dle nosné frekvence je určena i rychlost šíření v prostoru. Čím je frekvence vyšší tím je rychlost šíření vyšší a tím by byly i přísnější kritéria na rychlost zpracování logických obvodů. Maximální hodnota nosné frekvence by teoreticky mohla být odvozena z rychlosti světla. Tato hranice je bohužel nezpracovatelná.

Vyslaný modulovaný obdélníkový impuls je směrován úzkopaprskově. Plocha záření se začne po delší vzdálenosti kůželovitě zvětšovat. Narazí-li čelo impulsu na překážku, část energie se odrazí a část projde s nižší energií dál vysílacím směrem. Poměr odražené a průnikové energie je dán hustotou hmoty a látkového složení objektu. Dle úrovně a času odraženého signálu lze určit i přibližné složení objektu. Z časového diagramu je vidět, že odražených signálů je přijato více. Liší se dobou a úrovní. To je důsledek části energie, která prošla prvním objektem a odrazila se od dalších objektů ležících v cestě letu čela impulsu.

Časový diagram dle obr.1 je číslicově uložen do paměti vedlejší jednotky DČAI a následně je analyzován programovými rutinami procesoru. Doba vyslání impulsu je položena 0 a je indexována reálným časem. Opět z důvodů archivace dat a možného pozdějšího statistického zpracování. Od doby 0 jsou testovány úrovně přijatých odražených impulsů. Dle situace je vyhodnocen nejsilnější impuls, který je uznán za hlavní. Ostatní jsou dle situace evidovány, nebo ignorovány. Není-li zjištěn žádný silnější odražený signál, bude směr považován volný. Doba mezi vyslaným a odraženým hlavním impulsem je dle frekvence nosné a konstantní rychlosti světla přepočítána na vzdálenost.

Jednotka DČAI pomocí UŘ spolupracuje s jednotkou videografiky a prostorové orientace. Potom vizuální objekt zachycen kamerou (plošně definován procesem objektování) je doplněn o velmi důležitou informaci, a to je vzdálenost. Dle vzdálenosti a kalibrované rastrace videografiky lze dopočítat fyzické parametry objektu. Pomocí archivace vzdálenosti lze vypočítat i přibližovací rychlost pohybujícího objektu, dobu střetu a podobně.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Synonyma v češtině
Pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma.
stranky/synonyma
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.