Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
Aktivní součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Amplitudová modulace

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Bistabilní polovodičové prvky

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Článek amplitudové demodulace

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Diferenciální odpor; linearita křivky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Dioda (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Dioda jako spínací (blokovací) člen

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Dioda jako stabilizační prvek

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Elektronické základní součástky

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Forma řízení HSP

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Fotodioda (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Informativní určení hodnot Urmax a Urimpmax

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Komunikační systémy

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Komutace; mezní kmitočet diody

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Kontrola činnosti optočlenu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
LED dioda (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecné využití diody v elektrických obvodech

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecný popis diody a základní funkční zapojení

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecný výběr pro určení typu diody dle požadavků

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Optobrána

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Paralelní ochrana diodou

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Poruchy diod v obvodech

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Poruchy kondenzátorů v obvodech

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Princip proudové ochrany

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Proudové omezení diody

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Segmentové zobrazovací jednotky

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Sekundární definice proměnných a metod

Teorie programování, obecná řešení
public/programovani
Sériová ochrana diodou

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Schématické značky elektronických součástek

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Tranzistor (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Tvar křivky v závěrném směru; vliv teploty

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Tvarové zkreslení obdélníku

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Velikost přechodových odporů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Vývoj filtrů pro indikaci úrovně nf signálu

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Vývoj modulu blikače LED

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Vyzařování PN přechodů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Zenerova dioda (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Anodová charakteristika diody

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Rozhlasová stereofonie

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Hradlo AND, logický součin

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Nastavení bistabilního klopného obvodu

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Nelineární tvarovací obvody

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Typ vodivosti, fotoelektrický jev

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Elektronický prvek obsahující dva přechody PN

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Fotovoltaický jev

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Průběhy závěrného napětí na diodě

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Výpočet usměrňovacích obvodů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Grafické znázornění proudu a napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zdroj symetrického napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Přepínání světel signalizace

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stejnosměrné spínače, proudový impuls

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Základní zapojení spínačů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Jistící obvody proti přepětí a nadproudům

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zapojení, průběh a výpočet usměrňovače

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Nastavení amplitudy potenciometrem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stabilizátor napětí s MAA436

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zapalování s proudovou zpětnou vazbou

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Technika mikro obvodů a destiček

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Zdvojovač napětí

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Základní zapojení obvodu s tranzistorem

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Varikap, polovodičová dioda

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Usměrněná složka VF napětí

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Demodulace signálu AM

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Měření na stereofonním dekodéru

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Charakteristický brum ve sluchátku

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Selenové usměrňovací desky

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Charakteristika germaniové plošné diody v nepropustném směru

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Regulační a zesilovací elektronky

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Luminiscenční diody, polovodičový laser

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Struktura lavinové diody, kvantový výtěžek

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Adresování feroeletrickou keramikou

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Rok 1904 až rok 1906

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Elektrický proud ve vakuu

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Měření ochranného odporu

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Zpívající svíčky

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Cvičná střelnice

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Paralelní regulátory

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Fázová kompenzace

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Zpětný ohyb

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Diodová matice

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Schématická značka operačního zesilovače

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Spojovací jednotka, časový kanál

Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.