Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
Aktivní součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Amplitudová modulace

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
BASIC

Teorie programování, obecná řešení
public/programovani
Čidla, zpracování vnějších jevů

Soubor teorií a hypotéz
public/umel_int
Detekce MFC volby na rozhraní U

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Digitalizace v telekomunikacích

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Digitální signál

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Dolní frekvenční propusť

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Elektronické základní součástky

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Filtrační článek

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Filtry jako funkční bloky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Filtry

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Frekvenční charakteristiky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Frekvenční pásmová propusť

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Frekvenční pásmová zádrž

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Generátor pilovitého průběhu

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Hlasová služba

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Horní frekvenční propusť

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Hybridní součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Integrační článek

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Jednobitové řízení zvukového výstupu

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Jednotka videografiky

Soubor teorií a hypotéz
public/umel_int
Komutační vlastnosti PN přechodů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Koncový stupeň

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Kontrola činnosti optočlenu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Měřící přístroje a zkušební zařízení

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Mikroprocesor (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Modulovaný analogový signál

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Modulovaný signál digitální

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obdélník a jeho generátor

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Obecné vlastnosti a dělení filtrů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecný popis diody a základní funkční zapojení

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecný výběr pro určení typu diody dle požadavků

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obvody pro jednoduchou modulaci výstupního zvukového signálu

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Optobrána

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Optočlen (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Přijímač 16kHz tarifních impulsů

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Přípojné metalické vedení JTS

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Registr frekvenční volby

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Sekvenční řízení segmentových zobrazovacích jednotek

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Schématické značky elektronických součástek

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Složitější a kombinované indukční a kapacitní vazby

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Tabulky významu jednotlivých skupin R2 kódů

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Technologie přístupu do JTS

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Tvarové zkreslení při digitalizaci (A/D - D/A)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Určování vzdálenosti a rozměrů objektů

Soubor teorií a hypotéz
public/umel_int
Vícenásobný přenos hovorů

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Vstupní odpor

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Vysílač 16kHz tarifních impulsů

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Využití filtrů pro indikaci úrovně nf signálu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Využití kódu R2

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Vývoj A/D převodníku

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Vývoj filtrů pro indikaci úrovně nf signálu

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Vznik šumů na PN přechodech

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Rychlost šíření zvuku. Odraz zvuku

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Odpor ocelového drátu

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Přenos elektrické energie na dálku

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Fotoelektrický jev

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Reaktance

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Rotační vektory, rezonance napětí

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Radiotechnika, radiotelefonie

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Ikonoskop, televize, superorthikon

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Stejnosměrné měniče

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Systémy s časovým dělením

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Přenosové cesty

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Regulační obvody televize

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Zvukový mezifrekvenční signál

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Televize, prokládané řádkování

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Rozhlasová stereofonie

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Automatické vyrovnání citlivosti AVC

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Dlouhé, střední, krátké a velmi krátké vlny

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Stavební prvky rozhlasového vysílače

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Frekvence rádiové vlny

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Šíření elektromagnetických vln

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Postupná a odražená vlna

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Třípásmová reproduktorová soustava

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Mikrofony

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Shannon-Kotělnikovův teorém

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Časová jednotka s MHB 8253

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Vnitřní stavba čítače

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Lineární tvarovací obvody

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Impulsová technika

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Obvody superhetu a jejich činnost

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Intermodulace, nežádoucí kmitočty

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Monolitický filtr

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Přeslechy mezi kanály

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Stereofonní rozdílové složky

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Velikost inverzního napětí

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Volná dráha molekuly, vývěva

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Záporná zpětná vazba

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Řídící obvod TSAC

Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Detekce vyzvánění

Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Reprodukční zařízení

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Proudění krve, cévy, srdeční sval

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Cirkulace magnetického toku

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Rozsah kmitočtů, perioda

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Počty obyvatelstva, města

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.