Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
Jak to bylo s voláním zadarmo?

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Kalorimetrická rovnice

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Pohyblivý vodič v magnetickém poli

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Balistický galvanometr

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Měkká ocel, siločára

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Magnetické pole Země

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Vybíjení akumulátoru

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Dálkové kabely, světlovody

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Hradlový článek foto

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Termoelektrický jev

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Značení dveřních otvorů, dveře

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Horniny drobivé, skály, valouny

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Ocel kruhového průřezu

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Válené rovnoramenné ocelové úhelníky

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Hřebíky, drátěnky, ocelové plechy

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Plošné cívky, plošné spoje

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Anténní svod

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Výhřevnost paliva, délková roztažnost

Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Pád Velkomoravské říše

Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Drcení a pálení

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Rok 1714 až rok 1728

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1740 až rok 1749

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1814 až rok 1818

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1834 až rok 1837

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1845 až rok 1848

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1849 až rok 1852

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1853 až rok 1855

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1859 až rok 1862

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1863 až rok 1865

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1876 až rok 1877

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Roku 1882

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Kolem roku 1900

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1912 až rok 1914

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1936 až rok 1938

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Věcný rejstřík N až O

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Gravitační pole Země

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Magnetizace látky

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Směr siločar magnetického pole

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Magneticky měkká ocel

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Chemické výrobky

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Teplota vzplanutí

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Surové železo

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Obor strojnictví v české republice

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Technické železo

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Slévarenství

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Kyslíkový konvertor

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Indukční elektrická pec

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Tavení oceli ve vakuu

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Zpracování oceli

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Čistota oceli

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Vliv uhlíku na vlastnosti oceli

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Ušlechtilá ocel

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Třídy oceli

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Stříbrná ocel, legování oceli

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Magnetické namáhání oceli

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Slitiny a odlitky z železa

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Třída normy hutnictví

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Šedá litina

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Soustružnické nože

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Výroba plastů

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Struktura peritu

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Karbit železa

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Pozvolné chlazení

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Čas a teplota při žíhání

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Termální kalení, pevnost

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Povrchové kalení

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Nitridování

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Hydraulický zvedák

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Tání a tuhnutí

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Bodové svařování

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Kocelova země

Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Australské státy

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Státy jižní Asie

Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Tibetská náhorní plošina

Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Značení profilového materiálu, zápichy

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Metrický závit, šroub

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Šrouby a matice

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Podložky s nosem, válcové, kuželové kolíky

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Tyče průřezu I.

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Tlusté a tenké, ocelové plechy

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Řezné rychlosti, posuv vrtáku

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Otáčky při vystružování, výhrubník

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Závitová čelist, závrtová čelist

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Čelní levořezné frézy

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Velikost úhlu sklonu, ostření nožů

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Tyčový magnet, pole cívky

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Pohlcování fotonů

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Lanový most, síla větru

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.