Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
Aktivní součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Analogové zpracování účastnického vedení

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Analogový signál superponovaný

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Astabilní klopný obvod

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Baterie (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Cívka (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Derivační článek

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Diferenciální odpor; linearita křivky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Digitální signál superponovaný

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Digitální signál

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Digitální spínací členy

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Dioda (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Dioda jako spínací (blokovací) člen

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Dioda jako stabilizační prvek

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Elektrické vlastnosti rozhraní U

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Elektronické pasivní součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Elektronické základní součástky

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Emitorový sledovač

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Filtrační článek

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Fotodioda (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Funkční bloky metody CAM

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Fyzické parametry signálů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Galvanická vazba tranzistorů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Greatzův můstek

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Horizontální řízení směru tisku

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Hradla v zabezpečovací technice

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Hybridní součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Indukční a vázaná vazba

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Integrační článek

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Integrovaný obvod (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Jak to bylo s voláním zadarmo?

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Jehličkové tiskárny

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Kapacitní vazba tranzistorů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Kapacitní vazba

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Komutace; mezní kmitočet diody

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Komutační vlastnosti PN přechodů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Kontrola činnosti optočlenu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
LED dioda (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Maximální výstupní napětí

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Maximální výstupní proud

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Mechanické a provozní vlastnosti HSP

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Měření přístupových sítí

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Měřící přístroje a zkušební zařízení

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Modul DIF

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Nápájecí napětí

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Napěťové poměry PN přechodů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Nf mixage s možností blokování vstupů

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Obecné rozdělení zdroje na funkční bloky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecné využití diody v elektrických obvodech

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecný popis diody a základní funkční zapojení

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecný popis a dělení

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecný popis HW pro rozhraní U

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obvodové měření

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Obvody pro řízení výstupů mincí z válců

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Obvody pro řízení blokování válců

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Optočlen (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Paralelní ochrana diodou

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Parametry funkčních bloků

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Pasivní elektronické součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Poruchy a ověření činnosti tranzistru

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Poruchy diod v obvodech

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Poruchy kondenzátorů v obvodech

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Poruchy rezistorů v obvodech

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Poruchy tranzistorů v obvodech

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Princip proudové ochrany

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Prostorová orientace

Soubor teorií a hypotéz
public/umel_int
Proudové omezení diody

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Předzesilovač

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Reproduktor (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Rezistor (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Řízení motorku pomocí spínacích členů

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Segmentové zobrazovací jednotky

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Sekundární definice proměnných a metod

Teorie programování, obecná řešení
public/programovani
Sekvenční řízení segmentových zobrazovacích jednotek

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Sériová ochrana diodou

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Schématické značky elektronických součástek

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Síťový transformátor

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Stabilizační člen

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Stejnosměrný signál

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Technické parametry zakončení ISDN

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Teplotní závislost PN přechodů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Tranzistor (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Třetí generace přenosových systémů

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Tvar křivky v závěrném směru; vliv teploty

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Tyristor (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Univerzální tištěný spoj pro laboratorní potřeby

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Usměrňovací diody

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
VACH celého funkčního bloku

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
VACH vstupní části funkčního bloku

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
VACH výstupní části funkčního bloku

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Velikost proudů v PN přechodech

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Velikost přechodových odporů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Vlastnosti řízení HSP

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Vliv indukčností jednotlivých vinutí na U a I

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Vliv teploty na změnu Io a U2

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Vložení jiného řetězce do AsnsiString

Teorie programování, obecná řešení
public/programovani
Vstupní odpor

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Výkonové vlastnosti tranzistorů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Výstupní odpor

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Využití filtrů pro indikaci úrovně nf signálu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Využití kódu R2

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Využití výkonových spínacích členů pro řízení motorku

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Vývoj A/D převodníku

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Vývoj filtrů pro indikaci úrovně nf signálu

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Vývoj modulu blikače LED

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Vývojové a návrhové řešení

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Základní elektrické vlastnosti dvojbranů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Základní obvodové veličiny funkčního bloku

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Zenerova dioda (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Vodní turbína

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Fyzikální základy letu, proudění vzduchu

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Dynamický tlak, rovnice Bernoulliho

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Průtoková komora

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Proudění laminární a turbulentní

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Mechanická práce

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Elektrický náboj

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
První zákon Kirchhoffův

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Ohmův zákon

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Řadění článků, měření odporu

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Magnetické siločáry

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Intenzita magnetického pole

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Magnetické napětí

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Balistický galvanometr

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Indukčnost vodiče, Henry

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Magnetismus

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Generátory a elektrické motory

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Nabíjení akumulátoru

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Proud iontů

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Elektronkový usměrňovač

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Mřížková charakteristika triody

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Rotační vektory, rezonance napětí

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Thomsonův vzorec, Rezonance proudu

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Vodivost

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Výkon střídavého proudu

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Částice, pole, hmota, foton

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Jednofázový střídač proudu

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Reverzní obvody

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Řídící obvody s diakem

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Volba parametrů řídícího signálu

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Řízení tyristorů a triaků

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Paralelní a sériové řazení tyristorů

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Ochrana proti napěťovému přetížení

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Dynamické vlastnosti tyristorů a triaků

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Vícevrstvé polovodičové součástky v regulační technice

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Dálkové volby

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Frekvenční volba MFC

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Rotační číselnice

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Antény

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Využití vf vedení

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
PN přechod, vývoj integrace

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Kritická hodnota, propustný směr, vodivost přechodu

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Vodivost kovů, zesilovací efekt, oxid

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Stárnutí selenu, měřící technika

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Plošné diody, propustný proud, chlazení vodou

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Základní elektroda PN přechodu

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Tok elektronů a děr pro PN přechod

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Rekombinace PN přechodu

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Vysoká hustota proudu

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Proudový zesilovací činitel

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Absorpce rentgenových paprsků

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Světelná stopa

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Koncentrace volných elektronů

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Usměrňovací obvody s polovodiči

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Voltampérová charakteristika diody

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Průběhy závěrného napětí na diodě

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Závislost propustného proudu na teplotě

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Proudová zatížitelnost součástek

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Vyhlazený stejnosměrný proud

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Časová závislost nárazového proudu

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Opakovatelné závěrné napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zapojení tranzistoru se společným emitorem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Polarita napájecího napětí tyristoru

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zapínání tyristoru řídícím proudem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Blokovací spínací napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Křivka proudové zatížitelnosti

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Dynamické parametry tyristorů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Mezní strmost, zničení součástky

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Závislost proudu na teplotě tyristoru

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Perioda, fototyristory, řídící signál

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Mezní parametry triaků

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stabilizace pomocí diod

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Úbytek napětí na transformátoru

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zapojení kapacitních filtrů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Poměr amplitudy ke střední hodnotě

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Efektivní hodnota proudu

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Procentní napěťový poměr

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Usměrňovač s indukčním filtrem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Grafické znázornění proudu a napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Návrh stabilizátoru se stabilizační diodou

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Maximální ztrátový výkon

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stabilizátory s tranzistory

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Tyristorová pojistka, čidlo napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stabilizátor s proudovým omezením

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Elektronická pojistka proti zkratu

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Přehled zapojení s MAA723

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Vzorečky pro výpočet stabilizovaného zdroje

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Schéma zdroje s tranzistorem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Nabíjení akumulátorů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Nabíjecí obvody s kondenzátory

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Přepínání světel signalizace

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Časová konstanta, reaktor

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Jištění tranzistorového spínače

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Triakový spínač, mechanický kontakt

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Ovládací obvody trojfázových spínačů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zkrat řídící elektrody tyristoru

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stejnosměrné spínače, proudový impuls

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Ovládací obvody stejnosměrných spínačů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zdroj zapínacích impulsů, bezkontaktní spínač

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Časový spínač s triakem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Signalizace přepětí a podpětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Signalizace vlhkosti a hladiny kapalin

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Jistící obvody proti přepětí a nadproudům

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Přetížení spotřebičů napájecím napětím

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Pojistky s tyristory

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Jištění proti nadproudům

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Přepěťový jistící obvod, přepólování

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Ochrana přepólování napájecího napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Tyristorový jistící obvod proti proudovému přetížení

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Kruhový čítač impulsů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Tyristorový blikač 24V

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Postupné zapínání a vypínání světel

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Ovládání fotoblesku

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Řízení napětí tyristory a triaky

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Křivka pro výpočet usměrňovače

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Jednofázové můstkové zapojení

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Náhradní tranzistorový obvod

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Parametry monolitického integrovaného obvodu MAA436

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Obvody pro řízení střídavého napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Řízení zdroje s triakem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zapojení nadproudové ochrany

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stabilizátor napětí s MAA436

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Prodloužení doby pro vypnutí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Optimální šířka řídícího impulsu

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Triakový regulátor s pomocným tyristorem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Nabíječka akumulátoru s tyristory

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Zapalování s proudovou zpětnou vazbou

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Průběhy napětí na zapalovacím kondenzátoru

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Intervalové spínače pro pohon stěračů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Ovládání stěračů, doby cyklu

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Intervalový spínač s integrovaným obvodem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Dobré chlazení polovodičových součástek

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Teplotní odpor chladícího plechu

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Přiměřené napěťové a proudové zatížení

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Selimety pro jištění diod

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Parametry nevýkonových diod

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Základy elektroniky

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Měření proudu a napětí

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Dělič napětí bez odběru proudu

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Průběh napětí na vyhlazovacím kondenzátoru

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Odpojení zátěže za provozu

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Síťový zdroj napětí 12V malého výkonu

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Zkreslení vzniklé poklesem napětí

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Paralelní kmitavý obvod LC

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Kmitaví obvod LC

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Základní zapojení obvodu s tranzistorem

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Průběh útlumu indukovaného napětí

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Provedení autoantén a jejich instalace

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Ochrana před přepětím na bázi tranzistorů MOS

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Dvoutranzistorové směšovače s dělením emitorového proudu

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Automatické řízení citlivosti AVC

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Zapojení AM detektoru s děleným zatěžovacím odporem

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Demodulátor s fázově řízeným oscilátorem

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Schéma zesilovače s MDA2010, MDA2020

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Napěťové zesílení integrovaného obvodu

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Koncové výkonové tranzistory

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Ochranné obvody proti proudovému a výkonovému přetížení

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Charakteristika závislosti proudu na napětí vakuové usměrňovací diody

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Germaniové a křemíkové usměrňovací diody, nabíjecí kondenzátory filtru

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
PN přechod a jejich děje pohybů náboje

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Germaniové usměrňovací napětí

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Řez selenovou usměrňovací diodou

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Vakuové zesilovací elektronky

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Základní parametry elektronek

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Kolektorový přechod tranzistoru, emitor, kolektor, báze

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Stabilizační doutnavky, baňka vakuové diody

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Schematická značka a charakteristika doutnavky

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Transformátory a tlumivky, střídavý magnetický tok

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Výpočet ideálního transformátoru

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Jednocestné zapojení se síťovým transformátorem

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Můstkové zapojení

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Průběhy proudů a napětí se vstupní tlumivkou

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Kritická indukčnost

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Napětí sekundárního vinutí

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Impulsové výkonové zdroje

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Doutnavkové stabilizátory

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Konstantní napětí na doutnavce

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Sériový doutnavkový stabilizátor

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Stabilizátory s variátory

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Kolísání zátěže stabilizátoru

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Přípustná anodová ztráta

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Kompenzační vinutí LC cívky

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Základní zapojení vibračního měniče

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Inverzní napětí a špičkový proud

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Určení potřebné velikosti sekundárního vinutí transformátoru

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Výpočet vnitřního odporu usměrňovače

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Vyhlazovací filtr, úbytek stejnosměrného napětí

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Návrh vyhlazovacích filtrů

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Činný odpor tlumivky, indukčnost

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Požadovaný činitel vyhlazení

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Výpočet průměru vodiče vinutí transformátoru

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Graf pro určení potřebného průměru vodiče

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Výpočet příkonu a výkonu transformátoru

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Návrh doutnavkových stabilizátorů, výpočet předřadníku

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Přípustný proud předřadníku, zatěžovací odpor, zápalné napětí

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Kolísání zatěžovacího proudu, pracovní rozsah

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Návrh stabilizátorů se zenerovou diodou

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Základní měření na transformátorech, proud naprázdno, izolační odpor

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Měření zatěžovací charakteristiky usměrňovače, vynutí naprázdno

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Augustův vlastní životopis

Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Seznam značek

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Elektroschématické značky

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Optimální zatěžovací odpor

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Přenosové funkce zkušebních impulsů

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Stejnosměrné ampérmetry

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Průchozí wattmetr

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Časový průběh dvoucestného usměrnění

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Induktivní filtr

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Nastavení předzesilovače, pracovní bod

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Náhradní zapojení tranzistoru

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Meissenerův oscilátor

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Kmitočtová modulace

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Princip činnosti feritové paměti

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Číslicově analogové převodníky

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Země a vesmír

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Rok 1889, rok 1890

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1936 až rok 1938

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1964 až rok 1967

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Elektrický obvod

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Jednoduchý elektrický obvod

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Vodiče a izolanty

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Magnetické pole cívky

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Směr siločar magnetického pole

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Elektrický zvonek

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Bezpečnost při práci

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Model vedení proudu

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Chlorid draselný

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Elektrolýza

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Kyvadlo

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Palivo pro vysokou pec

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Tepelné záření

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Nosná plocha letadla

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Směr indukovaného proudu

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Alternátor

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Elektrický proud ve vakuu

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Tepelné motory, chladič

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Zvětšení rozsahu voltmetru

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Měření ochranného odporu

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Intenzita, skalární veličina

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Rovnice pole, pohybující se prostředí

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Pole kmitajícího dipólu

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Rovnice uzlových napětí

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Koeficient vazby

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Kabelové vedení konečné délky

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Proměnné a pevné odpory

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Jednoduchý voltmetr a ampérmetr

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Zatížitelnost tlumivek, budící transformátory

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Vazební a budící transformátory

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Značky izolace lakovaného drátu

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Usměrňovač s výstupní kapacitou

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Filtr, činitel filtrace

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Mezní kmitočet tranzistoru

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Ztrátový výkon tranzistoru

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Zatížitelnost plošných spojů

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Měření zbytkových proudů

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Fázová kompenzace

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Třídy provozu zesilovačů

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Tepelná stabilita zesilovače

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Parametry spínacího režimu

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Spínání střídavého proudu

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Skupina proudových impulsů

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Blokové schéma transmultiplexoru

Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Vliv vzdušných proudů

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Ráz pozemského povrchu

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Mořské proudy

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Změna vodního stavu

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Období dešťů v Africe

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Teplý mořský proud

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Území Ameriky

Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Atlantský oceán

Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Hutnictví

Učebnice nás seznamuje s politickým a sociálním uspořádání světa před revolučním rokem 1989.
obsah_zemepis7.php
Doporučené násobky a veličiny

Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Seznam veličin

Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Večerní mytí, ranní hygiena

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Magnetické pole kolem vodiče

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Konečná formulace zákonů

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Vznik granitodiů

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Stěhování kontinentů

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Vývoj pevnin, pohyblivé nitro

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Vznik oceánů

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.