Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
Diferenciální odpor; linearita křivky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Technická realizace přístupových sítí

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Teplotní závislost PN přechodů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Tvar křivky v závěrném směru; vliv teploty

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Velikost přechodových odporů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Vliv teploty na změnu Io a U2

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Vložení jiného řetězce do AsnsiString

Teorie programování, obecná řešení
public/programovani
Boyleův zákon

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Molekulární teorie tekutin

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Stavová rovnice plynů

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Měření teploty

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Kondenzace, destilace, sublimace

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Vlhkost vzduchu

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Elektrické pole, hustota náboje

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Elektrická vodivost polovodiče, teplota

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Koncentrace volných elektronů

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Závislost na teplotě

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Proudová zatížitelnost součástek

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Závislost ztrátového výkonu

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Synchronní regulátor s triakem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Výpočet plochy chladiče

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Parametry triaků

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Stabilizace pracovního bodu tranzistoru

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Atmosférický lom

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Meteorologická situace pro přenos

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Provedení autoantén a jejich instalace

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Koncové výkonové tranzistory

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Tepelná vodivost stavebních hmot

Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Jednočinné a dvojčinné tranzistorové měniče

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Elektroschématické značky

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Nebeská tělesa

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Ochlazování Země

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Adheze, odolnost, přilnavost, kohese

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Výroba svíček, přechlazená voda

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Atomy a molekuly

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Měření teploty, Anders Celsius

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Lékařský teploměr

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Destilační přístroj

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Alkalické kovy

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Rozpustnost pevných látek

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Koncentrovaná kyselina

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Měření teploty varu

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Alkeny a Alkiny

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Ethylen C2H4, Areny

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Benzen C6H6

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Pentahydrát síranu měďnatého

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Kvantitativní průběh reakce

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Schéma vysoké pece

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Mechanické vlastnosti

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Měkké pájky

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Termální kalení, pevnost

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Lihový kahan

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Popáleniny, úpal, omrzliny

Zabývá se vývojem lidského organismu od miminka až po dospělost.
obsah_bioligieditete.php
Difúze, Brownův pohyb

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
První termodynamický zákon

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Tepelné motory, chladič

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Termistor

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Výpočet tepelné výměny

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Ztrátový výkon tranzistoru

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Nemetrické míra a váhy

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Efektivní teplota

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Skupina proudových impulsů

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Polovodičové paměti

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Vliv teploty na várku

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Varný roztok dřeva

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Vliv teploty, vliv času, impregnace

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Úvod do zeměpisu

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Atmosféra, teplota vzduchu

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Atmosférické srážky a vítr

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Nadmořská výška

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Antarktis

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Podnebné oblasti republiky

Učebnice se zabývá geografií naší republiky.
obsah_zemepis8.php
Jednotka fyzikální veličiny

Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Chemické prvky

Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Snížení provozních nákladů

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Mixotrofie, masožravé rostliny

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Teplota živočichů, metabolismus

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Kondenzované mléko, dudlík, čistota

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Očkování proti nemocem, zábal

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Množství tepla, neuspořádaný pohyb

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Gay Lussacův zákon

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Pěstování, zelené koření

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Poruchy mrazničky

Tepelně upravované potraviny
technologie/zmrazovani
Přehled údajů sluneční soustavy

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Fyzikální stav zemského nitra

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Vývoj magmatu během tuhnutí

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Příčiny zdvihů

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.