Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
Elektronické pasivní součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Elektronické základní součástky

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Mikrofon (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Pasivní elektronické součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Schématické značky elektronických součástek

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Rozpínavost plynů

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Nauka o teple, Termika, Kinetické teplo

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Vodní turbína

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Rotační vývěva olejová

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Čerpadla, vývěvy, vodní motory

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Podtlak v kapalině, hydrodynamický paradox

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Statický tlak, hustota proudnic

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Ustálený proud ideální kapaliny

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Rovnice kontinuity

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Vnitřní tření v kapalinách a plynech

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Tlakoměr, barograf, aneroid

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Boyleův zákon

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Aneroid Vidiho, Bourdonův

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Vlastnosti plynů

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Kapilární jevy

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Plování těles. Hustoměr

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Vztlak v kapalinách

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Atmosféra a plyn

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Setrvačník váhy

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Těžiště a stabilita

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Změna skupenství

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Kondenzace, destilace, sublimace

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Základní vlastnosti mikrofonů

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Objemové váhy stavebních součástí

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Plné vápencostruskové cihly

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Druhy železového betonu, mezní napětí

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Cementový injektor

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Omítací stroj

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Odraz signálů od postupující studené fronty

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Meteorologická situace pro přenos

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Ukázka záznamu synoptické mapy

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Vysvětlivky k meteorologickým zkratkám

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Časové rozložení hustoty intenzity pole

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Používání vodního kola

Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Politická národní svoboda ,boj

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Základní rozpory kapitalismu

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Mobilizace 21. května 1938

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Číslicově analogové převodníky

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Ochlazování Země

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Vodní plyn, výroba benzínu

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Petr Csaszár, povstání

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Reformy Petra Velikého

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Mezinárodní pokrokové hnutí

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Druhé století před naším letopočtem

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1783 až rok 1786

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Rok 1849 až rok 1852

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Roku 1883

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Hmotnost chemických látek

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Alkeny a Alkiny

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Polyethylen, plastičnost

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Vzduch pro vysokou pec

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Formaldehyd, technická pryž

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Tepelné zpracování

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Hydraulický zvedák

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Plování, korek

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Přetlak, manometr, počasí

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Nosná plocha letadla

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Čidlo, pohyb, chuť, čich

Zabývá se vývojem lidského organismu od miminka až po dospělost.
obsah_bioligieditete.php
Izotermický děj, příjem tepla Q

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Práce vykonaná plynem

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Anomálie vody, vypuklý povrch

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Fázový diagram, hustota, tlak

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Úvod k obezitě

Kalorie potravin, dieta, stravování, zdravá výživa.
kalorie/obsah_kalorie.php
Výroba termomechanické vlákniny

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Chemická impregnace

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Sulfitová regenerace síry

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Koeficient přestupu tepla

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Vibrační třidič, sukovník

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Vznik pohoří

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Atmosférické srážky a vítr

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Počasí a podnebí

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Stupeň znečištění ovzduší

Učebnice nás seznamuje s politickým a sociálním uspořádání světa před revolučním rokem 1989.
obsah_zemepis7.php
Doporučené násobky a veličiny

Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Fyzikální vzorce

Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Ocelová lana, potrubí

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Přírubová hrdla, šedá litina, fitinky

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Životní funkce vyšších organismů

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Pohyb vody v rostlině

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Srdce, oběhová soustava

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Tvorba a vlastnosti moče

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Gravitace a jiné síly

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Čanahi, boef stroganhoff, černobýl

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Meduňka, Melissa, sateh

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Konzervovaná zelenina

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Saté, protlak, tkemali, majonáza

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Zmrazování ovoce, bez cukru

Tepelně upravované potraviny
technologie/zmrazovani
Složení jádra, zemský povrch

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Fyzikální stav zemského nitra

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Vznik magmatického krbu

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Grubenmannova hloubková pásma

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Deformace zemské kůry

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Pevnost hornin

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Sypký materiál, nappistická

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.