Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
A la montagne

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
A List of the Strong

Kniha není vhodná pro samouky.
anglictina_1/obsah_anglictina1.php
A-D čítač

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
A/D převodník

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Abeceda fonetických hieroglifů

Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Abeceda slavných lidí

Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Abecední seznam písmeno B

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Abecední seznam ryb

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Abecední seznam zvířat

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Abecední slovníček anglicko český I.

Kniha je svým obsahem a stylem pro náročnější studium.
anglictina_pro_jazykove_skoly
Abecední slovníček česko anglický I.

Kniha je svým obsahem a stylem pro náročnější studium.
anglictina_pro_jazykove_skoly
Abelův přístroj

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
ABS, absorpce, akord, akustika

Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Absolutistický centralismus

Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Absolutní a přemísťující překladače

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Absolutní a relativní adresování

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Absolutní stáří hornin

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Absolutní teplota

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Absolutní úroveň

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Absolutní úroveň tepelného šumu

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Absolutní vládce Petr Veliký

Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Absolutní výkonová úroveň

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Absorpce rentgenových paprsků

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Absorpční modulátor, fotovodivostní jev

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Abstrakce

Knížka vtipnou a zábavnou formou seznamuje čtenáře s významnými objevy v matematice.
matematika_pro_volne_chvile
Abstraktní podstatná jména

Usnadní práci s vyhledáváním vhodných textů k rozborům.
knihy/_cesky_jazyk
Abstraktní, pomnožná, látková jména

Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Abutilon, vhodné podmínky

Umístění květin jako dekorace interiérů.
prirodopis/pokojove_kytky
Acetylen, karbid

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Adaptace šelmy

Kuny, kunovité šelmy a dravci.
prirodopis/kunovite_selmy
Adaptivní filtry

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Adaptivní modulace delta, integrační člen

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Adaptor barevné hudby

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Adheze, odolnost, přilnavost, kohese

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Adiabatický děj, teplota plynu

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Adiantum, Agave

Umístění květin jako dekorace interiérů.
prirodopis/pokojove_kytky
Adice brómu,cyklohexen

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Aditivní harmonický signál

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Aditivní kód

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Aditivní operátor, ukazatel

Průvodce příkazy programovacího jazyka C.
programovani/jazyk_c
Administrativní procesor

Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Admitanční matice

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Admitanční náhradní schéma

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Adolf Heyduk, Bratr Paleček

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Adresa ve fyzickém prostoru

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Adresa volané přípojky

Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Adresace pro přístup k datům

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Adresová sběrnice

Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Adresovací metody

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Adresování feroeletrickou keramikou

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Adresování inverzní paměťové buňky

Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Adresování matice, řízení jasu

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Adresování paměti a přenos dat

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Adresování registrů

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Adresování ukazateli

Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Adresovaní unipolárním tranzistorem

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Adresování vnitřních registrů

Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Adresové vodiče s binární váhou

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Africká fialka, Šalvěj

Umístění květin jako dekorace interiérů.
prirodopis/pokojove_kytky
Africká kuchyně

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Africká nebezpečná příroda

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Afrika, africký kontinent

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Agapornis, šedohlavý

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Aglaonema, dlouholistá

Popis jednotlivých druhů květin, jejich pěstování a chování se v nepřirozených podmínkách.
prirodopis/kvetiny_doma
Agrární země - pojmy historie

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Agresivní politika fašismu, 1935

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Ahmes, Diofant

Knížka vtipnou a zábavnou formou seznamuje čtenáře s významnými objevy v matematice.
matematika_pro_volne_chvile
Achilles, želva

Knížka vtipnou a zábavnou formou seznamuje čtenáře s významnými objevy v matematice.
matematika_pro_volne_chvile
Aikenův kód

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Akademia Istropolitana

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Akara, Aequidens

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Akara, Trhovec

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Akát, trnovník, agát

Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Akční výbory národní fronty

Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
AKE 12, Ericsson

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Aklimatizace hrabavců

Hrabavýc ptáci v životě člověka
prirodopis/bazanti
AKO s emitorovým sledovačem

Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
AKO zesilovač s kladnou zpětnou vazbou

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Akropolis

Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Aktivace otiskové hlavy pro tisk na vsunutý papír

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Aktivizace zeměpisného učiva

Učebnice nás seznamuje s politickým a sociálním uspořádání světa před revolučním rokem 1989.
obsah_zemepis7.php
Aktivní doba přenosu

Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Aktivní filtr 19kHz

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Aktivní filtr pro potlačení kmitočtu

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Aktivní filtr s operačním zesilovačem

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Aktivní filtry

Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Aktivní horní propusť, LM3900

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Aktivní obrazovka

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Aktivní odpočinek, nadměrný spánek

Kalorie potravin, dieta, stravování, zdravá výživa.
kalorie/obsah_kalorie.php
Aktivní omezovače

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Aktivní pásmová propusť s OZ

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Aktivní podložka, tenká vrstva

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Aktivní sočtový a rozílový obvod

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Aktivní součástky

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Aktivní tónová korekce

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Aktivní zesilovač se ziskem

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
AKUMA

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Akumulátor pro automobil ŠKODA

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Akumulátory

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Akustická indikace výšky vodní hladiny

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Akustická kontrola přepětí

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Akustická logická sonda, MH7413

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Akustické napodobení větru a deště

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Akustické spouštění blesku

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Akustický dekodér

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Akustický tester logických stavů

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Akustický varovný signál železnice

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Albrecht Habsburský, dynastie Arpádovců

Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Albrecht z Valdštejna

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Alcicorne, Molice

Umístění květin jako dekorace interiérů.
prirodopis/pokojove_kytky
Aldehydy a ketony

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Alegorická socha, Terezka

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Alexandr Makedonský, Veliký

Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Alexandr Veliký

Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Alexandr veliký, jedinec, larva

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Alexandreis, Jakub Arbes

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Algebra

Knížka vtipnou a zábavnou formou seznamuje čtenáře s významnými objevy v matematice.
matematika_pro_volne_chvile
Algebra událostí

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Algebraické úpravy funkcí

Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Algebraické výrazy, úprava počtů, početní operace

Sbírka úloh z matematiky pro základní školy
sbirka_uloh_z_matamatiky
Algebraické zlomky

Ucelený přehled učiva matematiky pro druhý stupeň základních škol.
matematika_zakladni_skola
Algebraický doplněk

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Algoritmické metody

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Algoritmus

Knížka vtipnou a zábavnou formou seznamuje čtenáře s významnými objevy v matematice.
matematika_pro_volne_chvile
Algoritmus činnosti tiskárny

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Algoritmy nezáporného zbytku

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Algoritmy volby znaménka

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Alkadieny, Butadien, Alkiny

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Alkalické akumulátory

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Alkalické kovy

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Alkalický, neutrální, sulfitový způsob

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Alkan, cykloalkan

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Alkany a cykloalkany

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Alkeny a Alkiny

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Alkoholické nápoje, polévky

Kalorie potravin, dieta, stravování, zdravá výživa.
kalorie/obsah_kalorie.php
Alkoholy a fenoly

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Allgemein, was ist, zum

Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Aloe, sokolí pero, Toulitka

Umístění květin jako dekorace interiérů.
prirodopis/pokojove_kytky
Alois Mrštík, Vilém Mrštík

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Alternativní zapojení s operačním zesilovačem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Alternátor

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Alternátor PAL vozů Škoda

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Alternátorové diody do 24A

Maximální a minimální hodnoty proudu a napětí, závěrné proudy a průrazná napětí
mezni_hodnoty/obsah.php
ALU mikroprocesoru 8080

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Amazoňan kubánský, ostrov Haiti

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Amazoňan, kávovníkové keře

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Amboinský, karmínový, Ramsay

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Americký badatel, geofyzika

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Americký prezident, letecký útok, 1941

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Amerika

Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Amfora, řecká váza

Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Amfoterní charakter, fenoxily, fenoláty

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
AMI kód, posloupnost symbolů

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
AMI kód, přeladitelný rozsah

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Aminokyseliny

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Amoniak, žíraviny

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Amorfní vid uhlíku

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Amplituda napájecího napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Amplituda proudu při zapnutí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Amplituda složky, snímaná informace

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Amplituda střídavého napětí

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Amplituda výchylky

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Amplituda vyšších harmonických

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Amplituda, fáze, kmitočet, logaritmus

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Amplituda, skutečná energie

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Amplitudová a fázová charakteristika

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Amplitudová a kmitočtová modulace

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Amplitudová detekce, fázové jittery

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Amplitudová modulace

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Amplitudově modulovaný signál

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Anabantidae, Tetra, Characidae

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Anaerobní glykolýza, suspenze

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Anakonda žlutá, had, škrcení

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Anakonda, Rio Negro

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Analogické kombinace

Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Analogová aritmetická jednotka

Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Analogová násobička s operačními zesilovači

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Analogová násobička, dělička

Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Analogová paměť

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Analogová přenosová zařízení

Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Analogová stupnice s LED

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Analogová telefonní síť

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Analogové a spínací

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Analogově číslicové převodníky

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Analogové koncentrační pole

Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Analogové měřiče času

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Analogové milivoltmetry

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Analogové multiplexory

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Analogové okruhy

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Analogové počítací prvky

Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Analogové sčítání

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Analogové sčítaní a odčítání napětí

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Analogové spínací členy

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Analogové spojovací vedení

Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Analogové telefonní ústředny

Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Analogové zpracování účastnického vedení

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Analogový komparátor

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Analogový konvertor proměnné šířky signálu

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Analogový počítač, doplňky

Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Analogový převodník 4 bitů

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Analogový regulátor

Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Analogový signál superponovaný

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Analogový SS milivoltmetr

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Anály, letopisy, bratrovražedné boje

Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Analýza bitové logiky signalizace K a definice stavů K

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Analýza elektrických obvodů

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Analýza elektronického obvodu

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Analýza obvodů

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Analýza odvozených funkcí

Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Analýza operačního kódu

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Analýza paměti a pomocných obvodů

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Analýza přesnosti a zkreslení převodníku

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Analýza přijaté zprávy

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Analýza vlastností slova

Soubor teorií a hypotéz
public/umel_int
Analýza výkonové spektrální hustoty

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Analyzátor s výstupem na obrazovku

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Analyzátor stavů matice s IO

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Analyzátory a syntezátory

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Analyzátory kmitočtového pásma

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Analyzátory pásmových propustí

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Anatomie dřeva

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Anatomie rybího těla

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
AND

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
AND, logický součet

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Andamány, Jáva, Bali, Kangean

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Andělka lékařská

Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Andělka, anýz

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Aneroid Vidiho, Bourdonův

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Anexe Bosny a Hercegoviny

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Anglická abeceda

Kniha je svým obsahem a stylem pro náročnější studium.
anglictina_pro_jazykove_skoly
Anglická buržoazní revoluce

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Anglická kuchyně

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Anglická vojenská expedice

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Anglické diktáty

Kniha je svým obsahem a stylem pro náročnější studium.
anglictina_pro_jazykove_skoly
Anglické tanky, bomby a letadla

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Anglický velvyslanec, 1779

Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Anglosaská Amerika

Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Anion, vodík

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Ankara - Halančík

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Anna Maria Tilschová, Tkadleček

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Anoa, tamarau, mláďata

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Anodová charakteristika diody

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Anodový ztrátový výkon

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Anomálie vody

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Anomálie vody, vypuklý povrch

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Anostomidae, Krunýřovec, Loricaria parva

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Antal Stašek

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Antarktis

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Anténa s reflektorovou stěnou

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Anténa Yagi

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Anténní elektronkový přepínač

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Anténní předzesilovač

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Anténní slučovač na feritové tyčce

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Anténní slučovače

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Anténní svod

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Anténní transformační slučovač

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Anténní zesilovač pro pásmo VKV

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Antény

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Antény a uzemnění

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Antény pro VKV přijímače

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Antiasmatické cigarety

Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Antická kultura

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Antifašisti, obrana republiky

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Antiparalelní zapojení tyristorů a triaků

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Antoine Louis, 1790

Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Antonín Klášterský, Václav Kliment Klicpera

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Antonín Macek, Karel Hynek Mácha

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Antonín Machek

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Antonín Mánes

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Antonín Novotný prezident

Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Antonín Sova

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Antonín Zápotocký

Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Antropolog, zoolog

Základy myšlení jednoduchých primátů až k vývoji myšlení u člověka.
prirodopis/opice
Any, nepravidelná slovesa

Kniha je svým obsahem a stylem pro náročnější studium.
anglictina_pro_jazykove_skoly
Any, some, kdokoliv, kterýkoliv

Kniha není vhodná pro samouky.
anglictina_1/obsah_anglictina1.php
Anýz, bedrník, bedrovník

Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Apeninský poloostrov

Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Aperiodický případ

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Aplikace funkce v příkladech

Ucelený přehled učiva matematiky pro druhý stupeň základních škol.
matematika_zakladni_skola
Aplikace mikropočítačů

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Aplikace mikroprocesorů

Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Aplikace minipočítače

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Aplikace procesorů, logikcé automaty

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Aplikační doporučení

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Aplikační programy počítače

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Aplikační využití projektu

Obecné výukové texty AmaPro
public/amapro
Apollón, bůh slunce

Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Aproximace lomenou křivkou

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Aproximace modulových a fázových charakteristik

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Aproximace průběhu modulu

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Aproximace sinusové funkce posuvným registrem

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Aproximace sledovacím signálem

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Aproximovaná charakteristika pro zákon A

Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Ara severa, Diopsittaca

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Ara tyrkysový, palmy, ořechy

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Arabská kuchyně

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Arabská kultura

Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Arabské státy

Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Ararauna, Bolívie, hrdlo, krk

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci


Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.