Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
Rabí, Radvaň

Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Racionální čísla

Sbírka náročnějších úloh z matematiky
narocnejsi_ulohy_matamatika
Racionální funkce množiny

Matematika pro II. ročník gymnázií.
obsah_matematika2.php
Racionální slovník věd, umění a řemesel

Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Racionální vzorce, uhlovodíky

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Rada Vlastimil

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Rada vzájemné hospodářské pomoci

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Radiační, vyzařovací typ inverze

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Rádio v brýlích

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Radioaktivita

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Radioaktivita, rozpad alfa

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Radioaktivita, tepelná bilance Země

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Radioaktivní prvky

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Radioaktivní prvky na Zemi

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Radioaktivní záření, izotop

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Radiokompas pro hon na lišku

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Radiolokace, radar, výškoměr

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Radioreceptory, komorové oči

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Radioreléové spoje

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Radiotechnika, radiotelefonie

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Rádiová emanace

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Rádiová výška přijímací anteny

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Rádlo se zápřahem domácích zvířat

Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Radost, spokojenost, obavy, omyl

Fráze jsou vypsány i s výslovností.
anglicky_jazyk/anglicka_konverzace
Radostný pocit

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Rafinace a odvodňování

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Rafinace dřeva

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Rafinace zónovou vrstvou

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Ragulace otáček motoru

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Rahor jižní, lovecký pták

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Rahor lovecký, návnada

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Rajče, vitamíny

Jejich růst, vývoj květenství, plody a rozmnožování.
zelenina_1/obsah_zelenina1.php
Rájovec - Živorodka

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Raketomety, kaťuše, sovětské tanky

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Raketový motor

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Rákosník obecný, Pěnice vlašská

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rákosník, Palašníček, Trsteniarik

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rakouská monarchie

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Rakousko

ČSFR a Evropa těsné po pádu socialistického zřízení.
obsah_zemepis9.php
Rakousko, Švýcarsko

Informace o počtech obyvatelstva, politického zřízení a průmyslu jsou datovány ke konci 20. století.
obsah_zemepis6.php
Rakytník řešetlákový, marmeláda

Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Raleighovo rozložení

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Rámcová a multirámcová struktura v 16 kanálu

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Rameno a moment síly

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Rané brambory

Jejich růst, vývoj květenství, plody a rozmnožování.
zelenina_1/obsah_zelenina1.php
Raný feudalismus

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Rasbora, akvarijní rybička

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Rasbora, základní zbarvení

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Rasismus, Hitlerův převrat

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Rasové rozdíly

Učebnice nás seznamuje s politickým a sociálním uspořádání světa před revolučním rokem 1989.
obsah_zemepis7.php
Rastr znaků v paměti

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Raymondův třídič - rázová vlna

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Ráz pozemského povrchu

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Razbora trpasličí, Malajský poloostrov

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Rázy, tlak plynu, pružnost

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Ražení papíru, kartón, lepenka

Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
RC generátor nízkého kmitočtu

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Rčení, obrazné názvy

Slohové styly pro psaní vyprávění či popisu.
knihy/cesky_jazyk_7
Rdesno, hadí kořen

Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Read, Někdo to rád horké

Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Readova granitová série

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Reakce alkoholu a fenolu

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Reakce kyseliny a hydroxidu

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Reakce organických sloučenin

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Reakce sodíku s vodou

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Reakce zinku s HCl

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Reakční nádoba

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Reaktance

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Reaktance primárního vinutí

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Reaktance pro základní kmitočet

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Reaktance, předřadný odpor

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Reaktanční dvojpóly

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Reaktanční prvky, kapacita, indukčnost

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Reaktanční spotřebič

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Reaktanční, reálné číslo, odmocnina

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Reaktanty a produkty

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Reaktivita, organické sloučeniny

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Realizace automatu

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Realizace členu EXCLUSIVE-OR

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Realizace funkcí s pevnou pamětí

Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Realizace integrovaných systémů

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Realizace logických funkcí

Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Realizace primitivního procesoru

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Realizace řízených prostředků

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Realizace zařízení

Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Realizační pracoviště televize

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Realizování logické funkce

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Reálná a imaginární část

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Reálná čísla

Matematika pro II. ročník gymnázií.
obsah_matematika2.php
Reálná konstanta

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Reálný počítací zesilovač

Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Reciprocita

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Reciprocita, pasivní a aktivní obvody

Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Reciproční vlastnosti signálů

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Reciproké dvojpóly

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Recitace básně

Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Redoxní reakce

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Redoxní rovnováha

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Redoxní vlastnosti kovů a nekovů

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Redukce obvodového řetězce

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Redukce obvodu od konce

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Redukce oxidu

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Redukce počtu adres

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Redukce, nitrace, fenol

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Redukční dieta

Kalorie potravin, dieta, stravování, zdravá výživa.
kalorie/obsah_kalorie.php
Redukční prostorový prvek

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Redundantní binární kódy

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Referenční napětí

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Referenční zdroj napětí

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Reflektorová anténa

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Reflexe, lidská povaha

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Reflexní přijímač se symetrickým vstupem

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Reflexní zapojení

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Reformy a opatření Marie Terezie

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Reformy Marie Terezie

Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Reformy Petra Velikého

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Regenerace plynů za studena

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Regenerace signálu

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Regenerace suchých článků

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Regenerativní zesilovač

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Regionální signalizace

Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Registr a dekodér instrukcí

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Registr dvojnásobné délky

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Registr frekvenční volby

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Registr indexů

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Registr instrukcí

Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Registr validátoru

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Registr, kategorie, rámec

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Registr, zásobníková paměť

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Registrová signalizace, linková signalizace

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Registrování hodnoty mincí

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Registrově nepřímé adresování

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Registrový impulsní kód, PK201

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Registry stykového obvodu

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Registry v matematické jednotce

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Regulace a činnost triaku

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Regulace hlasitosti s tranzistory

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Regulace otáčení stejnosměrných motorků

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Regulace populace, vyhubení

Život a vývoj slonů na planetě Zemi
prirodopis/sloni
Regulace proudu

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Regulace rychlosti otáčení s KT705

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Regulace s MAA504, trafo

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Regulace teploty integrovaným obvodem MH7460

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Regulace teploty triakem

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Regulace teploty, účiník

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Regulace v uzavřené smyčce

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Regulace výšky hladiny kapaliny

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Regulace zdroje napětí impulsů

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Regulace zdroje stabilního napětí

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Regulační a měřící technika

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Regulační a zesilovací elektronky

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Regulační obvod regulace rychlosti

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Regulační obvody televize

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Regulační válec

Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
Regulátor a alternátor s kondenzátorem

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Regulátor hlasitosti, výšek a hloubek

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Regulátor KD503

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Regulátor napětí pro spotřebiče

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Regulátor otáček motorku, 24V

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Regulátor pro šicí stroj

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Regulátor rychlosti

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Regulátor s kompenzací kolísání síťového napětí

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Regulátor s operačním zesilovačem MAA504

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Regulátor s relaxačním oscilátorem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Regulátor teploty

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Regulátor teploty s dvojkovem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Regulátor teploty svnějším termostatem

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Regulátor teploty v impulsním režimu

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Regulátor teploty, zvonek s melodií

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Regulátor topení

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Regulátor v půlvlnném zapojení

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Regulátor vysokého napětí 3kV

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Regulátor, měnič a indikátor stavu baterií

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Regulátory proudu

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Regulavaný zdroj 1 až 6 voltů

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Regulovaný zdroj 6 ampér

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Regulovatelný napájecí zdroj 7805

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Regulovatelný zdroj 20V

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Rehek zahradní, Žltochvost domový

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Reineckia, Rhoeo Discolor

Umístění květin jako dekorace interiérů.
prirodopis/pokojove_kytky
Rejsek horský, vodní, černý

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rejstřík 1

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Rejstřík 2

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Rejstřík 3

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Rejstřík 4

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Rejstřík 5

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Rejstřík 6

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Rejstřík A - D

Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Rejstřík A-H

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Rejstřík biologie I.

Zabývá se vývojem lidského organismu od miminka až po dospělost.
obsah_bioligieditete.php
Rejstřík biologie II.

Zabývá se vývojem lidského organismu od miminka až po dospělost.
obsah_bioligieditete.php
Rejstřík biologie VI.

Zabývá se vývojem lidského organismu od miminka až po dospělost.
obsah_bioligieditete.php
Rejstřík českých názvů I.

Popis jednotlivých druhů květin, jejich pěstování a chování se v nepřirozených podmínkách.
prirodopis/kvetiny_doma
Rejstřík E - P

Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Rejstřík elektro I.

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Rejstřík elektro II.

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Rejstřík elektro III.

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Rejstřík etnických jmen I.

Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Rejstřík fyziky I.

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Rejstřík fyziky II.

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Rejstřík fyziky III.

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Rejstřík fyziky IV.

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Rejstřík fyziky V.

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Rejstřík historických památek

Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Rejstřík chemických pojmů I.

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Rejstřík I-P

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Rejstřík I.

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Rejstřík II.

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Rejstřík III.

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Rejstřík integrovaných obvodů

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Rejstřík IV.

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Rejstřík ke knize zvířat I.

Kuny, kunovité šelmy a dravci.
prirodopis/kunovite_selmy
Rejstřík konstrukcí součástek

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Rejstřík latinských názvů I.

Popis jednotlivých druhů květin, jejich pěstování a chování se v nepřirozených podmínkách.
prirodopis/kvetiny_doma
Rejstřík matematických pojmů I.

Ucelený přehled učiva matematiky pro druhý stupeň základních škol.
matematika_zakladni_skola
Rejstřík mikroprocesoru I.

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Rejstřík odborných pojmů

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Rejstřík odborných termínů

Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Rejstřík pojmů

Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Rejstřík pojmů A

Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Rejstřík pojmů A - D

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Rejstřík pojmů B

Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Rejstřík pojmů E - Ch

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Rejstřík pojmů elektroniky

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Rejstřík pojmů H - L

Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Rejstřík pojmů J - K

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Rejstřík pojmů k měření

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Rejstřík pojmů M - O

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Rejstřík pojmů P - R

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Rejstřík pojmů S - V

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Rejstřík pojmů v telekomunikacích I.

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Rejstřík pojmů Z

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Rejstřík pojmů z fyziky I.

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Rejstřík pojmů z programování v assembleru

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Rejstřík pro sdělovací techniku

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Rejstřík R - S

Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Rejstřík R-Z

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Rejstřík spojení

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Rejstřík T - Z

Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Rejstřík telefonních pojmů I.

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Rejstřík telekomunikačních pojmů I.

Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Rejstřík terminologie procesorů I.

Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Rejstřík V.

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Rejstřík věcný I.

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Rejstřík věcný II.

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Rejstřík věcný III.

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Rejstřík vědeckých názvů I.

Kuny, kunovité šelmy a dravci.
prirodopis/kunovite_selmy
Rejstřík VI.

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Rejstřík zvířat I.

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rejstřík zvířat II.

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rejstřík zvířat III.

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rejstřík zvířat V.

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rejstřík zvířat VI.

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rejstřík zvířat VII.

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Rejstříkový obvod pedálu

Lineární a diskrétní součástky v zapojeních
ar/konstrukce_ar_3/obsah_ar3.php
Rekombinace PN přechodu

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Rekombinování nosičů náboje

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Rekonstrukce vývoje slonů

Život a vývoj slonů na planetě Zemi
prirodopis/sloni
Rekordy ve sportu

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Rekreační oblasti, turistika

Učebnice se zabývá geografií naší republiky.
obsah_zemepis8.php
Rekrystalizace, tažení monokrystalu

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Rekuperační zapojení diod

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Rekurentní určení posloupnosti

Matematika pro II. ročník gymnázií.
obsah_matematika2.php
Relativní adresování

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Relativní atomová hmotnost

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Relativní molekulová hmotnost

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Relativní permitivita, dialektrikum

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Relativní překmit

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Relativní stabilita

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Relativní úroveň

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Relaxační kmity

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Relaxační obdélnikový kmit

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Relaxační oscilátor KF517

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Relaxační tvar napětí

Zabývá se problematikou napájecích zdrojů, zesilovačů a generátorů.
knihy/zakladni_ele_zapojeni
Relé

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Relé na střídavý proud

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Relé, jistič

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Réleová křížová pole

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Remodulátor pro USA

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Rendlík, vaření kaše

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Renerátor s diodovým čerpadlem

Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Renesance, renesanční oděv

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Renesanční architektura, renesanční sloh

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Renesanční kultura

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Renesanční stavby

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Renta a robota

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Rentgenové záření

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Reorganizace - pojmy historie

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Reorganizace řízených prostředků

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Reostaty a potenciometry

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Reportáž psaná na oprátce

Pro učitele jazyka na základní škole
cesky_jazyk/pravopisna_cviceni
Reprodukce, unikátní obraz

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Reprodukční technika, vodní turbína

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Reprodukční zařízení

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Reproduktor (Součástka)

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Reproduktor, přímo vyzařující

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Reproduktorová dvoupásmová skříňka

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Reproduktorová skříň

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Reproduktorová soustava

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Reproduktorová výhybka

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php


Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.