Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T U Ú V W X Y Z Ž

Nový projekt AmaPro
TA (terminál adaptér)

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
TAA

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
TAA151

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
TAA661

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
TAA840

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
TAA900

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Tábor, Chiliastické články

Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Tabulka doporučených proudů

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Tabulka dvojkového kódu

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Tabulka frekvencí UHF

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Tabulka funkcí čítače

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Tabulka instrukcí, aritmetický přenos

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Tabulka klopného obvodu JK

Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Tabulka kódu pro telegraf

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Tabulka logaritmů

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Tabulka logických operací

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Tabulka obvodu RS

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Tabulka pokrytí

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Tabulka průměrné váhy muže

Kalorie potravin, dieta, stravování, zdravá výživa.
kalorie/obsah_kalorie.php
Tabulka průměrů

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Tabulka prvobytně pospolné společnosti

Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Tabulka přechodů paměťového členu

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Tabulka únosnosti nosníků I

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Tabulka váhy ženy

Kalorie potravin, dieta, stravování, zdravá výživa.
kalorie/obsah_kalorie.php
Tabulka zahraničních vysílačů v pásmu VKV

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Tabulka znaků a písmen

Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Tabulky budících funkcí

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Tabulky chybových funkcí

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Tabulky významu jednotlivých skupin R2 kódů

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Tabulky výživových hodnot potravin

Kalorie potravin, dieta, stravování, zdravá výživa.
kalorie/obsah_kalorie.php
Tadeáš Hájek z Hájku, Václav z Libočan

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Tadžin, ragů, mginah

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Tachogenerátor, řízení motoru

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Tajemné instinkty

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Tajemník komunistické strany Československa

Ucelený přehled dějin naší republiky.
knihy/ceskoslovenske_dejiny
Tajmyrská tundra, takin

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Tajné zbraně, V-1, V-2

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Takt, insturkční cyklus, mikroinstrukce

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Taktovací generátor, KA501, KC507

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Taktování jedním taktem

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Taktování, hodinové signály

Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Tamarín tmavohřbetý

Základy myšlení jednoduchých primátů až k vývoji myšlení u člověka.
prirodopis/opice
Tana filipínská

Základy myšlení jednoduchých primátů až k vývoji myšlení u člověka.
prirodopis/opice
Tana peroocasá

Základy myšlení jednoduchých primátů až k vývoji myšlení u člověka.
prirodopis/opice
Tandemové zapojení ústředen

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Tangens, sinus, kosinus

Ucelený přehled učiva matematiky pro druhý stupeň základních škol.
matematika_zakladni_skola
Tání a tuhnutí

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Tání ledu, měrné skupenské teplo

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Tanková armáda, T-34

Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Tantalové a kapkové kondenzátory

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Tantalové kondenzátory

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Tanzánie, Malawi, Zambie

Charakteristicka znaků papoušků
prirodopis/papousci
Tapaia minor

Základy myšlení jednoduchých primátů až k vývoji myšlení u člověka.
prirodopis/opice
Tapisérie, paličkový závěs

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Tarantule, hrabalka

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Tarifní pásmo

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Tarifování

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Tarifování hovorů

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Tarifování v národní síti

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Tarifování v uzlové síti

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Tarifování, hovorné

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Tarmín skákavý, kalimiko, štětinatci

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Tatínek a dítě, zpěv

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Tatry, Pohronská oblast

Učebnice se zabývá geografií naší republiky.
obsah_zemepis8.php
Tatry, porosty a kosodřeviny

Učebnice se zabývá geografií naší republiky.
obsah_zemepis8.php
Tautometry, Acetylén, hořák

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Tavení krystalické látky

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Tavení oceli ve vakuu

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Tavidla, jednosložková lepidla

Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Taylorova řada - tažení drátů za studena

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Tázací zájmanná příslovce

Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Tažené, kruhové tyče z oceli

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Tažení křemíku

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Tažení otroků, nápor

Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Tažený ocelový drát

Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Tažné ocelové dráty

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Tbayeria, řasy, foto akvárium

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
TDMA, časové dělení

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
TDMA, klidová poloha

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Tečka za zkratkami u číslovek

Pro učitele jazyka na základní škole
cesky_jazyk/pravopisna_cviceni
Těftěli, filé, koriandr

Popisuje různé národní kuchyně
technologie/koreni
Technická a rozpočtová dokumentace

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Technická dokumentace

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Technická kůže, textil

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Technická realizace přístupových sítí

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Technická specifika PRI a SS7

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Technické aspekty konvergence

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Technické kreslení, formáty výkresů

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Technické museum

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Technické objevy

Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Technické parametry zakončení ISDN

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Technické prostředky procesorů

Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Technické řešení

Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Technické sklo

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Technické vybavení

Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Technické vynálezy

Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Technické zařízení staveb

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Technické železo

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Technicko ekonomické telefonní systémy

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Technický kondenzátor, cívka

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Technický slovníček

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Technika hybridního výpočtu

Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Technika integračního výpočtu

Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Technika mikro obvodů a destiček

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Technika studia jazykových kurzů

Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Technologická bilance

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Technologická obtížnost obvodu

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Technologické bělení

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Technologické pochody při vaření

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Technologické postupy polovodičů

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Technologický postup výroby tranzistoru

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Technologický vývoj obvodů

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Technologie číslicových obvodů

Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Technologie FAMOS, OVONIC

Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Technologie integrovaných obvodů

Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Technologie monolitických obvodů

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Technologie montáže, pouzdření

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Technologie MOS

Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Technologie MOS a CMOS

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Technologie paměti

Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Technologie papírenských strojů

Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
Technologie přístupu do JTS

Soubor článků o telefonii
amapro/public/tele
Technologie TTL

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Technologie výroby

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Technologie výroby čipů procesorů

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Technologie výroby diod

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Technologie výroby MOS

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Technologie vyšší integrace

Vysokofrekvenční technika, vysílače, přijímače, předzesilovače.
vkv/obsah_vkv.php
Technologie zpracování papíru

Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
Technolojgie výroby OZ

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Těkavé sloučeniny

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Tektit, meteorit, kráter

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Tektonické poruchy, ložisko, zlomy

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Tektonika, ukládání vrstev

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Tekuté krystaly, pevné látky

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Telecí maso, řízek

Kalorie potravin, dieta, stravování, zdravá výživa.
kalorie/obsah_kalorie.php
TELEFAX

Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Telefon, mikrofon, sluchátko

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Telefonní centrála koncem minulého století

Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Telefonní číselnice

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telefonní obvody MTO, UTO, TTO

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Telefonní počítadlo

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telefonní provozní zatížení

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Telefonní přístroj MB

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telefonní řídící signály

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Telefonní sluchátko

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telefonní směrové svazky

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Telefonní ústředny

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Telefonní ústředny malé kapacity

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Telefonní zesilovač

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Telefonometrie

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Telegraf, světelný telefon

lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Telegraf, telegrafní modulátor

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Telegrafní bzučák, membrána

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Telegrafní kód

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telegrafní modulátor

Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Telegrafní signály

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telegrafní zkreslení

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telegrafní značení

Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Telegram

Kniha je svým obsahem a stylem pro náročnější studium.
anglictina_pro_jazykove_skoly
Telegram, dopis

Seznamuje se základy mateřského jazyka.
knihy/cesky_jazyk_5
Telegramm

Kniha je určená pro studenty jazykových škol.
knihy/nemecky_jazyk_1
Telekomunikační síť

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Telekomunikační spoj

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telekomunikační trh po roku 2000

Úvod do problematiky číslicové elektroniky
amapro.cz/public/digi
Telelná kapacita, náhradní schéma

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Telelná vodivost cihly

Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Tělesa, hranol, kvádr

Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Tělesná výchova, držení těla

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Tělesná výchova, tělocvik

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Tělesně zdatný člověk

Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Tělesný a duševní vývoj

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Tělesný vývoj dítěte

Zabývá se vývojem lidského organismu od miminka až po dospělost.
obsah_bioligieditete.php
Těleso v klidu se zrychlením

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Televize, prokládané řádkování

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Televizní antény, VKV

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Televizní kanály normy DK a BG

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Televizní norma

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Televizní obrazovka

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Televizní přenosový řetězec

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Televizní přijímače

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Televizní soustavy NTSC, PAL, SECAM

Publikace určená pro střední školy technických oborů pro slaboproud a telekomunikace.
elektronika2/obsah_ele2.php
Televizní vysílání, mince, dolary

Zajímavé technologické aspekty historie
technologie/rekordy
Televizní zobrazovací technika

Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Telex

Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Tell me!

Kniha není vhodná pro samouky.
anglictina_1/obsah_anglictina1.php
Tělo funkce, definice funkce

Průvodce příkazy programovacího jazyka C.
programovani/jazyk_c
Tělo, otázky na tělo

Při řízené konverzaci jde o systém otázka odpověď.
obsah_nemeckyprimoumetodou.php
Temperovaná litina, značení kovů

Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Tempo a pauzy

Obsahuje úvod do obecné gramatiky českého jazyka.
knihy/cesky_jazyk_6
Tenká spojka

Úvod do elektrických obvodů.
knihy/fyzika_9
Tenká vrstva vidivého materiálu

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Tenké plechy, třída

Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Tenké střevo, slinivka, klk

Zabývá se vývojem lidského organismu od miminka až po dospělost.
obsah_bioligieditete.php
Tenké vodiče v kabelu

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Tenké vrstvy

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Tenký pásek

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Tenura třípáskatá, sansevier

Popis jednotlivých druhů květin, jejich pěstování a chování se v nepřirozených podmínkách.
prirodopis/kvetiny_doma
Tenzor materiálových parametrů

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Tenzorový počet, Gradient skaláru

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Teorém Rice Meddleton Bennet

Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Teorie a principy převodníků signálů

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Teorie elektrických obvodů

Popisuje magnetické a elektrické pole pomocí matematických vzorečku.
elektronika/elektrotechnika_1
Teorie informace, kybernetika

Knížka vtipnou a zábavnou formou seznamuje čtenáře s významnými objevy v matematice.
matematika_pro_volne_chvile
Teorie pravděpodobnosti

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Teorie relativity

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)

Soubor teorií a hypotéz
public/umel_int
Tep hmatem, pot a potní žlázy

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Tepelná bilance Země

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Tepelná energie, síla pole

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Tepelná pojistka, ocelový plech

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Tepelná stabilita

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Tepelná stabilita zesilovače

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Tepelná únava, nestabilita

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Tepelná vodivost stavebních hmot

Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Tepelná výměna, studené těleso

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Tepelné elektrické spotřebiče

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Tepelné měřící přístroje, tepelné účinky proudu

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Tepelné motory, chladič

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Tepelně optická paměť

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Tepelné pásy

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Tepelné relé

Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Tepelně stabilizovaný tranzistor

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Tepelné vlastnosti

Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Tepelné záření

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Tepelné zpracování

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Tepelný koeficient

Zpracování plastů, vytváření plastových výrobků pro elektroniku a elektrotechniku.
monoliticke_integrovane_obvody
Tepelný motor

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Tepelný odpor chladiče

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Tepelný odpor pouzdra

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Tepelný odpor stykové plochy

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Tepelný odpor, akumulovat teplo

Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Tepelný odpor, teplota přechodu

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Tepelný rozklad kyseliny

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Tepelný tok, chlazení

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Tepláky, kočárek, zahrádka

Péče o dítě od maminky
biologie/novorozene
Teplo a pohyb atomů

O stavbě hmoty a základních fyzikálních zákonech
fyzika/prirodni_zakony
Teplo a vzduch

Umístění květin jako dekorace interiérů.
prirodopis/pokojove_kytky
Teplo odevzdané tělesem

Seznamuje s fyzikální podstatou pevných, kapalných a plynných látek.
knihy/fyzika_8
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost

Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Teplo, trojný bod, H2O

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Teploměr s LED, 741

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Teploměr, jednotka teploty

Podrobně a jednoduše nás seznamuje se základy fyziky.
knihy/fyzika_6
Teplota chladiče

Ucelený přehled o technologii, konstrukci, elektrických a tepelných vlastnostech
knihy/_elektronika/vykonove_tranzistory
Teplota konečné várky, vařák

Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Teplota kontinentů

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Teplota na hvězdách

Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Teplota oceánů

Vztah Země k vesmíru a sluneční soustavě
zemepis/planeta
Teplota ovzduší v zimě

Popis jednotlivých druhů květin, jejich pěstování a chování se v nepřirozených podmínkách.
prirodopis/kvetiny_doma
Teplota ročních období

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Teplota rozmrazování

Tepelně upravované potraviny
technologie/zmrazovani
Teplota tání

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Teplota tání alkanů, Konformace

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Teplota tání, teplota tuhnutí

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Teplota v akváriu

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Teplota vodní lázně

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Teplota vody v akváriu

Katalogový seznam akvarijních rybiček chovaných v České republice.
prirodopis/akvaristika
Teplota vzduchu, Klementin

Základní fyzikální veličiny a jejich jednotky.
knihy/fyzika_7
Teplota vzplanutí

Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Teplota živočichů, metabolismus

Základní funkce lidských orgánů
biologie/biologie_2
Teplota, mlha, počasí, předpověď

Fráze jsou vypsány i s výslovností.
anglicky_jazyk/anglicka_konverzace
Teplota, přídavné chlazení

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Teplota, světové strany

Fráze jsou vypsány i s výslovností.
anglicky_jazyk/anglicka_konverzace
Teplotně závislá dioda

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Teplotní a srážkové poměry

Učebnice se zabývá geografií naší republiky.
obsah_zemepis8.php
Teplotní drift zbytkového napětí

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace
Teplotní inverze na podzim

Učebnice se zabývá geografií naší republiky.
obsah_zemepis8.php
Teplotní koeficient

Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Teplotní kompenzace krystalového oscilátoru

Měření základních ale i dalších veličin v elektronice
merici_pristroje/merici_pristroje.php
Teplotní odpor chladícího plechu

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Teplotní parametry diod

Popis usměrňovačů, stabilizátorů, spínačů a nabíječek.
tyristory/obsah_tyristory.php
Teplotní regulace se dvěma tyristory

Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Teplotní rozdíl, nevlastní vodivost

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Teplotní rozptyl tranzistoru

Polovodičové impulsové a spínací obvody.
knihy/polovodice_spinaci_obvody
Teplotní roztažnost tělesa

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Teplotní součinitel roztažnosti

Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Teplotní stabilizace

Základní poznatky z radiotechniky zcela přístupným způsobem.
elektronika/radioelektronika
Teplotní závislost kapacity

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Teplotní závislost PN přechodů

Teoretický výklad principů elektoniky
amapro.cz/public/ele
Teplotní závislost tranzistoru

Analýzy a navrhování obvodů s polovodičovými součástkami.
elektronika/polovodicova_technika
Teplý mořský proud

Seznamuje nás s fyzikálním pohledem na planetu Zemi a s vesmírnou terminologií.
obsah_zemepis5.php
Terapie s léčivou rostlinou

Seznam léčivých rostlin včetně fotografií listů a květů.
prirodopis/lecive_rostliny
Terč a pistole

Byla jakousi kronikou amatéra.
elektronika/krystal/obsah_krystal.php
Terčovec modrý

Vezme nás do všech možných i nemožných koutů světa, flóry a fauny.
prirodopis/podivuhodna_zvirata
Tereza Nováková

Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Teritorium ptáka

Popisuje charakter a způsoby života některých méně známých druhů zvířat.
zivocich/obsah_zivocich.php
Termální kalení, pevnost

Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Terminace, sulfchlorace, halogenace

Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Terminály přenosu dat

Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Terminologie výpočetní techniky

Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Termistor

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Termistor, převod teploty

Udělat vlastní elektronický doplněk, zlepšovák či nějaké to udělátko.
elektronika/elektro_doma
Termistory

Souvislost hledání řešení na základě klasických elektronických požadavků.
knihy/navrh_obvodu
Termistory, teplotní závislost odporu

Základní vlastnosti a použití elektronických součástek, elektroakustické měniče
elektronika/konstrukce_soucastek
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu

Konstrukce starších řešení napájecích zdrojů.
zdroje1/obsah_zdroje1.php
Termočlánek, pokojová teplota

Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Termodynamická stupnice teploty

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Termodynamická teplota

Popisuje základní skupenství látek. Elektrický proud.
knihy/_fyzika/fyzika_2
Termoelektrická napětí

Základní pojmy pro operační zesilovače
knihy/operacni_zesilovace


Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.