www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Stáhnout
Stáhnout instalační balík
poslední verzi
3v1 ABC Slovník


Co je nového? (Verze V1.6.3) ... dne 2.února 2011

· Optimalizace přesnějších frází pro překlad
· Validace (kontrola) slovních druhů v českém jazyce
· Vazba slov na výuku gramatiky v daném jazyce
· Rozšíření anglicko-českých konverzačních frází
· Doplnění významných sloves k předložkám
· Oprava interní chyby aplikace.Co je nového? (Verze V1.5.3) ... dne 1.6.2010

· Rychlý interaktivní našeptávač slovníčku
· Modul používaných konverzačních frází
· Inteligentní dohledávač podobných slov a výrazů
· Podrobné zobrazení používaných tvarů sloves, zájmen a podstatných jmen
· Optimalizace translačních vazeb pro překlad do českého jazyka
· Rozšíření slovní zásoby německé a anglické databáze
· Rozšíření automatických překladových frází translátoru

Nová a velice zajímavá funkce je tzv. našeptávač slovíček. Tuto funkci jistě znáte z různých serverů a slovníků. Výhodou je to, že databáze je lokální a nabízené možnosti nejsou nijak redukovány. Můžete dojít i ke slovíčkům, které jste na mysli neměli, ale bude jejich užití přesnější. Tato funkce je vhodná i k dohledání slovíčka, u kterého přesně nevíte, jak se píše.Další novou funkcí slovníku je komplexnější jazyková analýza slovíčka. Je implementováno několik funkcí, které jsou analogické k reálné potřebě uživatele "zjistit a dohledat více o slovíčku". Jednoduše řečeno: jsou zobrazeny další podobné tvary (synonyma), všechny používané tvary v daném jazyce, používané víceslovní spojení a příklady z konverzační gramatiky, případně použité vazby k pádům či předložkám.Co je vového? (Verze V1.4.2) ... dne 1.2.2010

· Optimalizace ovládání dle potřeb a požadavků uživatelů
· Korekce priorit anglických slovíček
· Navýšení obsahu německých slovíček
· Korekce tvarování nepravidelných českých slov
· Inteligentní rozklad dlouhých německých slov
· Navýšení inteligence překladů anglických frází
· Interaktivní dotazy na internet, tzv. dohledání
· Vlastní úprava a přidávání slovíček


Aplikace 3v1 ABC Slovník byla vyjmuta jako Free modul z velmi drahého překladače 3v1 Translátor V1.1. Jedná se o zrychlenou verzi klasického slovníku se specifickým přístupem k datům. Slovník plně akceptuje specifikaci českého jazyka a s velmi nízkou inteligencí umí překládat celé věty. Předností aplikace je jeho okamžitá dostupnost při potřebě přeložit nějaký text, který může vaše PC kdykoliv zobrazit. Aplikace byla optimalizována na odborné texty z oblasti informačních technologií. Slovíčka jsou doplněna o možná tvarosloví, není proto problém přeložit tvary slov jako "nepracovali, červeným očím" apod. Díky specifickému přístupu k datum aplikace je svou kapacitou zdroje téměř neomezená. Na databázi slovíček se neustále pracuje a je doplňována. Dle možností je možné provádět upgrade a navyšovat tak účinnost překladače.

Hlavní okno


Hlavní okno aplikace se skládá z pole pro text originálního textu, pole pro výstup přeloženého textu a seznamu vyhledaných slovíček či slovních spojení. Pole pro originální text je připraveno přijmout text, který se nachází v tzv. gumičce neboli schránce. Text určený pro překlad získáme označením v jiné aplikace a stiskem klávesy CTRL+C nebo pravým tlačítkem kopírovat. Po přepnutí aplikace se opět pomocí CTRL+V jako vložit, nebo tlačítka Vložit Text, vloží námi požadovaný text pro překlad do textového pole pro originální text. Kliknutím na tlačítko dle námi vybraného směru překladu se spustí proces translace. Proces translace pokud zjistí shodu dat v databázi eviduje slovíčko v seznamu. Dvojitým kliknutím na slovíčko v seznamu se otevře informační okno s podrobnějšími informacemi o daném slovíčku. Lze označit slovo do gumičky a pravým tlačítkem lze provést operaci individuálního překladu slovíčka. Opět se otevře okno s podrobnostmi k danému slovíčku. Směr překladu je automaticky nastaven dle vámi zadaného směru translace. Naopak u spodního okna (přeložený text) je po označení a kliknutím na pravé tlačítko myši je možné pomocí výběrového okna určit směr překladu. Toto okno podporuje ještě klávesy ESC pro ukončení aplikace,CTRL+U jako prohození obsahu originálního a přeloženého okna. Klávesa CTRL+S uloží obsah originálního pole do provizorního souboru, který bude po dalším spuštění aplikace automaticky načten do pole pro originální text.O aplikaci

Okno informuje o aktuálním stavu aplikace. Zde se dozvíte informace o aktuální verzi programu a o aktualizaci dat. Pokud disponujete limitovanou verzí, nejsou vaše data automaticky aktualizována. V okně je možné shlédnout také aktuální počet tzv. statických slovíček v databázi. Díky specifické datové struktuře databáze je možné účinnost slovníku zvyšovat. Je nutné se registrovat s vaší korektní emailovou adresou, která bude důležitá pro upgrate dat programu. Pokud máte zájem o nové data do slovníku stiskněte tlačítko registrovat. Budou vám doručeny nové zdroje databází a organizační podmínky. Aplikace disponuje systémem on-line upgrade, ale vždy vám bude dána možnost potvrzování kroku průběhu operace. Vše je dáno s ohledem na jednoduchost a důvěryhodnost automatických operací. Kliknutím na logo AmaPro se vám otevřou internetové stránky společnosti AmaPro, kde je možné shlédnout aktuální činnost vývojové společnosti AmaPro. Při stisku tlačítka Nápověda se otevře informační nápověda o aplikaci, kde je také možné získat základní informace o společnosti AmaPro. Kliknutím na logo aplikace se otevřou stránky věnované této aplikaci. Zde je možné se dozvědět nové informace, aktualizace a funkce k této aplikaci. Obdržíte-li registrační kód této aplikace, vložte ho do pole "Registrační kód:" a stiskněte tlačítko registrace. Bude-li kód správný bude vaše instalace programu již bez omezení.

Využití aplikace v praxi
Je mnoho programů na internetu, které si cvičně nainstalujete a po sléze je uznáte za nezajímavé a snažíte je odinstalovat. Většinou se při instalaci do počítače natáhne spousta nežádoucích souborů a systém bobtná a spomaluje se. Aplikace 3v1 ABC Slovník nemodifikuje žádné systémové soubory a svou velikostí při hardisku 100GB zabírá asi 0.1% volného prostoru. Obecně lze říci, že žádný cizí vámi instalovaný SW nečiní problémy s místem na disku. Aplikace informuje o všech událostech v českém jazyce s ohledem na technické dispozice koncového uživatele. I přesto se občas setkáváme s informačními okny od Windows, které jsou v odborné angličtině. A právě proto je zde tato aplikace, která vám pomůže rozhodnout co dál. Pomáhá především lidem typu "Cancel", kteří se nikdy nikam nedostanou a lidem, kteří bezhlavě klikají "Ok" a níž by si byli jistí svým rozhodnutím. Když se objeví nějaký neznámí text, prostě se zkopíruje, vloží a přeloží. Vždy je obezřetné vědět alespoň rámcově co se dělá. Přirozeně lze aplikaci použít i pro překlad obecných textů. Například vám přijde email a vy díky překladu zjistíte zda jde o SPAM nebo o informaci o aktualizaci nějakého vámi placeného cizího produktu. Využití aplikace překladu je také možné například, že se snažíte registrovat své produkty či služby na německých serverech. Němčina je občas dost záludná jen svou profesionální absencí v oblasti IT. Aplikace přeloží a naznačí o co se jedná. Připomeňme jen, že bez inteligentního rozkladu slova "geumrechtingen" se nikdy nic nedozvíte. Klasický slovník nedisponuje všemi možnými tvary. Slovník 3v1 ABC Slovník analyzuje neznámá slovíčka a informuje o možnostech výkladu.

Rozdíl mezi 3v1 Slovníkem a 3v1 Translátorem
Ačkoliv je modul 3v1 ABC Slovníku schopný překládat texty z jazyku do jazyku, pracuje dost omezeně. Obecně mluvíme o činiteli translace. Ten je dán subjektivním hodnocením lidského faktoru, ale je možné jej imaginárně vypočítat pomocí informačních technologií. Ovšem velmi nepřesně. Záleží především na syntaxi daného jazyka. Obecně platí, že složitost českého jazyka je vysoká. Následuje němčina pak angličtina, která je gramaticky spíše jednoduchá. Jednoduchost lze zvažovat dle programové algoritmizaci úloh a v nemalé míře hrají roli především výjimky. Ty ostatně lidskému faktoru činí jisté paměťové problémy. Naopak u počítačového zpracování si "to si musíš pamatovat i v noci", není problém. Na daném principu pracuje i tato aplikace. Mnoho frází má uloženo ve své paměti, ale není schopná s tím přímo pracovat. Na rozdíl od velmi složité aplikaci 3v1 Translátor neumí generovat tvary dle vlastností rodu, čísla a množství. Při překladu se vychází ze základních databázových tvarů. Pak lze docílit překladu typu: " Ona být červený". Kdežto Aplikace 3v1 Translátor by přeložila "Ona je červená". Přirozeně je čas doby nekladu Translátoru delší, díky analýzám slov. Nicméně je účinnost translace ať již objektivní či subjektivní vyšší. Pokud pak potřebujeme kvalitnější překlad textu, vyplatí se nám požití inteligentnějšího algoritmu překladu. Translátor umí předpokládat jisté slovní vazby a velmi tak specifikuje co se chtělo říci. Výsledný překlad se stává přínosnějším. Obecně lze říci, že to neplatí u všech translací. Aplikace 3v1 Translátor přistupuje na rozdíl od univerzálních slovníků individuálně k jednotlivým zdrojům dat. Pro překlad z jednoho jazyka do druhého nepoužívá společnou databázi, ale charakteristickou databázi dle směru překladu. Tvary slov českého slova jsou více variabilnější než slova např. anglického jazyka.
Starou aplikaci při přeinstalování je nutné nejdříve ukončit. Nesmí být spuštěná


Download 1.6.3 (Stáhnout novou verzi)
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií

 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.