www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
AutMail 2.2


Stáhnout z důvěryhodného serveru Slunečnice Staáhnout instalační balík přimo od výrobce AmaPro Aplikace AutMail 2.1 je poštovní klient určený pro hromadné rozesílání informačních a reklamních emailů. Konstrukce aplikace je vytvořena dle konvencí českého internetu, ale i přesto se jedná o velmi mocný nástroj.
Otevře stránku pro získávání emailových adres Webová aplikace je zaměřena na získávání emailových kontaktů ze sítě internetu. Respektive z veřejně dostupných stránek českého internetu. Vytváří tak různé skupiny kontaktů, které vznikly fulltextovým vyhledáním dle zadaných klíčových slov. Data lze aplikovat v aplikaci AutMail verze 2.2 pro efektivní rozesílání informačních emailů. Vyzkoušejte si scannování předdefinovaných oblastí zájmů trhu nebo cílových geografických oblastí (okresních měst).
Nová funkce verze V2.2


Aplikace užívá klasické fulltextové vyhledávání, které se běžně používá např. na geogle či seznamu. Interakčními znaky jsou "*@*.cz,.sk" a přirozeně klíčové slovo pro specifikaci oboru vyhledání. Dohledané emailové adresy je možné pravým tlačítkem otevřít v klasickém vyhledávači a ověřit platnost svázání firmy k danému hledanému tématu. Nascanovaná data lze pohodlně uložit pod skupinovým názvem a později opět použit. Lze je editovat, přidávat a odebírat. Můžete si tak vytvářet specifické skupiny koncových korespondentů.

Popis aplikace:


Aplikace AutMail 2.1 je poštovní klient určený pro hromadné rozesílání informačních a reklamních emailů. Konstrukce aplikace je vytvořena dle konvencí českého internetu, ale i přesto se jedná o velmi mocný nástroj. Četnost a způsob rozesílání je nastaven těsně pod hranici nevyžádané pošty (SPAM). Odesílatel může být anonymní nebo korektní, tedy použitelný i pro zpětnou odpověď. Aplikace obsahuje korektní seznamy emailových adres různých českých firem, které jsou tříděny dle oboru činností. Uživatel pouze vloží text zprávy a vybere cílovou skupinu pro oslovení a spustí mechanismus rozesílání emailů např. s intervalem 2 sekundy.


Aplikace AutMail 2.1 disponuje modulem pro automatické vyhledávání emailových adres na webových stránkách internetu. Uživatel zadá startovací stránku (např.: www.lide.cz) a spustí mechanismus dohledávání emailových adres z obsahu stránek. Systém automaticky eviduje adresy, řeší jejich duplicitu a umožňuje uložení seznamu nových emailových adres a to i pro pozdější správu. Systém umí částečně obejít některé antispamové ochrany typu: "reditel (@) firma.cz" apod. Modul obsahuje i podporu tzv. blacklist, což umožňuje přeskakovat vybrané nebo jalové internetové stránky. Funkce je vhodná pro vyhledání kontaktů v nějaké větší firmě, např. www.o2.cz.
Mechanismus automatického rozesílání emailů je tvořen třemi základními principy. První princip je postupné rozesílání dle vybraného seznamu již připravených emailů. Aplikace disponuje již připravenými existujícími adresami, které byly detekovány na veřejných internetových stránkách. Pokud je adresa na internetu zveřejněna a je tedy k dispozici pro použití, nelze výsledný email považovat za nevyžádanou poštu. Aplikace řeší zábranu proti tzv. vícenásobnému zaslání emailu na jednu adresu. Lze použít i tzv. blacklist, což je seznam zakázaných adres. Na ty nikdy žádný email vyslán nebude.
Druhý princip je založený na generování osobních adres dle algoritmu "jmeno.prijmeni@provieder.cz" . Aplikace obsahuje databázi častých jmen a příjmení. Tu lze uživatelsky modifikovat. Díky této databázi lze vygenerovat desetitisíce možných cílových adresátů. Pak již záleží na náhodě, zde bude existovat např. " josef.novak@seznam.cz". Pak aplikace rozesílá emaily na adresy a pokud existuje, tak je doručena, pokud neexistuje bude některým z transportních serverů zahozena. Jedná se o velmi mocný nástroj například pro oslovení velmi širokého spektra předpokládaných klientů.
Třetí princip rozesílání emailů je velmi specifický. Jedná se o neustálé zasílání na jednoho cílového adresáta.Aplikace AutMail je určená pro atakování cizí emailové adresy seznamem evidovaných emailů. Princip je vhodný například pro odplatu firmám za nechtěné reklamní emaily, které vás nechtějí vyškrtnout ze seznamu svých zákazníků apod. Aplikace dokáže odesílat neustále emailové zprávy a to z kadencí dle možnosti připojení. Průměrná kadence je cca 1 email za 1,5 sekundy. Na rozdíl od předchozí verze již nejste chránění anonymitou odesílatele. Je to z bezpečnostních důvodů.

Pro správné fungování aplikace je nutné nastavit korektní odesílací emailovou adresu. Na rozdíl od předchozí verze je to nezbytně nutné. Jinak aplikace nebude fungovat. Je to z bezpečnostních důvodů. Jedná se především o zabránění rozesílání sprostých a výhružných emailů. Ačkoliv si zaregistrujete nějakou free emailovou adresu, např.: halibeli@seznam.cz, je možné vaše emaily dle přání antispamů filtrovat. Je to dané ze zákona o internetové komunikaci. Po nainstalování je implicitně nastavena univerzální emailová adresa, která je určená pro vyzkoušení aplikace. Její heslo je veřejné a není tedy vhodné jej brát za bernou minci. Aplikace vám umožní rozesílat omezené množství emailů.

Nastavit aplikaci lze pomocí stávajícího poštovního účtu, který máte například v MS Outlook Express, kde dle obrázku se doklikáte až na položky Odchozí pošta (SMTP), Název účtu a Heslo. Nebo je dobré si založit nový email, například na seznam.cz nebo volny.cz. Položky je nutné vyplnit v okně Setup. Pro ověření správnosti zadání je možné stisknout Ověřit. Pokud pole zezelená, je vše v pořádku. Email je platný, heslo správné a server bude spolupracovat. Červená barva políčka znamená nějaký problém v nastavení. Může být špatně nastaven server pro odchozí poštu. Je nutné se informovat u vašeho provozovatele na SMTP adresu. Např.: u seznamu je to smtp.seznam.cz, u volného smtp.volny.cz a tak podobně.

Softwarová společnost AmaPro Vám nabízí nové možnosti cílené reklamy pomocí nových technologií. Využívají se plnohodnotné vlastnosti topologie sítě internetu, kde lze distribuovat informace z jednoho místa a to kamkoliv po světě. Díky rozmanité architektuře sítě propojení je možné velmi efektivně zasáhnout koncové uživatele či firmy. Zdarma je především každý ať již účinný nebo jalový pokus oslovit korespondenta.
Korespondenti jsou součástí velké emailové databáze, nebo mohou být dohledávány automaticky na síti dle vámi nastavených požadavků. Vaše firma či produkt si vybere cílovou skupinu a stiskne tlačítko. Aplikace již sama začne automaticky vysílat e-mailové zprávy s vaším textem či odkazem na vaše webovské stránky. Aplikace nevytváří zacyklené spamy a ověřuje existenci cílové adresy. Adresy jsou legální, pokud jsou jakkoliv zveřejněny na webové stránce v textové podobě.
I tento mail je zaslán jako informace pro Vás o našem produktu. Pokud dorazila tato informace i k Vám, je to pro nás důkaz síly Internetu v hromadné reklamě. Pokud máte zájem si takovou hromadnou reklamu vyzkoušet a např. si účinnost ověřit na počítadle přístupů na vašem webu, můžete si aplikaci stáhnout z webu (stáhnout).

Hlavní okno

(1)… Otevře okno pro vyhledávání emailů na internetu
(2)…Otevře okno pro editaci souborů s emailovými adresami
(3)…Otevře okno pro správu startovacích adres automatického vyhledávání
(4)…Otevře okno pro automatické odesílání emailových zpráv
(5)…Otevře okno pro nastavení parametrů aplikace
(6)…Otevře okno pro registraci a podmínky užívání
(7)… Otevře soubory s nápovědou
(8)… Instaluje produkt Slovníku a Encyklopedie s Translátorem
(9)…Otevře stránky AmaPro
(10)…Ukončí aplikaciVyhledávač na internetu


(1)…Aktuální adresa webu, který bude analyzován na emailové adresy
(2)…Odeslat a načíst obsah aktuální adresy webu
(3)…Seznam nalezených odkazů z aktuální adresy webu
(4)…Smaže seznam předpřipravených odkazů pro vyhledávání
(5)…Spustí automatické prohledávání od aktuální adresy webu
(6)…Zastaví proces prohledávání
(7)…Aktuálně nalezená emailová adresa (zelená-nová)
(8)…Status o stavu načítané stránky html (zelená-načteno, červená-nenalezeno)
(9)…Stav prohledávání (předpoklad ukončení)
(10)… Nastavení četnosti načítání stránek (upravit dle připojení)
(11)…Základní informace o otevřeném souboru s emailovými adresami
(12)…Zavře okno

Editor emailových adres

(1)…Seznam evidovaných souborů zdrojů adres
(2)…Založení nového souboru pro adresy
(3)…Smazání aktuálně označeného souboru s adresami
(4)…Otevře okno s blokovanými adresami (zákaz odeslání)
(5)…Seznam aktuálně otevřeného souboru
(6)…Skupinové odznačení všech adres v seznamu
(7)…Skupinové zaškrtnutí všech adres v seznamu
(8)…Smazání adres, které jsou zaškrtnuté
(9)…Hledání a označení adresy pokud se v seznamu vyskytuje
(10)…Otevře okno pro Import dat z externích zdrojů
(11)…Ručně vloží novou adresu emailu do aktuálního seznamu
(12)…Odstraní označenou adresu ze seznamu
(13)…Přilepí adresy z jiného existujícího seznamu (souboru)
(14)…Uloží seznam do aktuálně otevřeného souboru
(15)…Zavře soubor

Startovací stránky

(1)…Seznam (vnitřní) možných webových stránek pro započnutí hledání
(2)…Přidat další startovní URI adresu
(3)…Odebrat označenou URI adresu ze seznamu
(4)…Uloží vnitřní seznam a zavře okno


Odesílací automat

(1)…Aktuální odesílací adresa, na tu budou chodit event. odpovědi
(2)…Adresa komu bude aktuální zpráva zaslána
(3)…Jednorázové odeslání aktuální zprávy
(4)…Status o provedeném úkonu
(5)…Seznam evidovaných zpráv
(6)…Předmět aktuální zprávy (bude zobrazen u příjemce)
(7)…Editační okno pro obsah (tělo) zprávy
(8)…Vytvoří nový soubor emailové zprávy
(9)…Otevře okno pro editaci a formátování obsahu zprávy
(10)…Uloží rozepsanou zprávu na disk
(11)…Seznam aktuálně otevřeného souboru s adresami
(12)…Nastaví pozici indexu od označeného emailu pro automatické odesílání
(13)…Maž pozici indexu (odesílání od počátku)
(14)…Nastavuje četnost automatického odesílání email
(15)…Spouští proces automatického odesílání aktuálně označené zprávy
(16)…Zastavuje proces odesílání (pamatuje si index posledního odeslání)
(17)…Stav množství odeslaných zpráv

Nastavení aplikace

(1)…Nastavení serveru vašeho poskytovatele poštovních služeb (nutné správné zadání)
(2)…Identifikátor přístupu do emailové schránky (většinou vlastní nebo část textu emailu)
(3)…Heslo pro přístup do emailové schránky
(4)…Stav po ověření nastavení (zelená-nastaveno dobře, červená-špatné parametry)
(5)…Prověření zadaných parametrů na zadaném serveru
(6)…Akceptuje nastavení a zavře okno

Informace o aplikaci

(1)…Otevře stránky AmaPro
(2)…Adresa vaší emailové schránky pro informace a aktualizaci dat
(3)…Vaše specifické číslo aplikace
(4)…Položka pro zadání registračního kódu
(5)…Zaslání žádosti o informaci o registraci produktu (dojde na adresu polička 2!)
(6)…Ověření registračního kódu (musí být platný pro registraci)


Import dat


(1)…Vstupní textové pole pro CTRL+V z externího zdroje dat (muže být i celá html stránka)
(2)…Seznam detekovaných korektních adres ze zdroje externích dat
(3)…Vloží obsah schránky, který byl načten (CTRL+C) v jiné aplikaci
(4)…Smaže obsah textového pole
(5)…Spustí proces detekce možných emailových adres v textovém okně
(6)…Smaže seznam předpřipravených emailových adres
(7)…Vloží seznam předpřipravených emailových adres do aktuálně otevřeného souboru
(8)…Název aktuálně otevřeného souboru
(9)…Zavře okno


Generátor emailových adres


(1)…Aktuální adresa generovaného emailu
(2)…Maximální počet kombinací generování emailové adresy
(3)…Otevře seznam pro položku "jmeno"
(4)…Otevře seznam pro položku "prijmeni"
(5)…Otevře seznam pro položku "provieder"
(6)…Informační zobrazení části položek "jmeno"
(7)…Informační zobrazení části položek "prijmeni"
(8)…Informační zobrazení části položek "provieder"
(9)…Smazání aktuálního indexu pro automatické generování (od začátku)
(10)…Uložit seznamy položek "jmeno","prijmeni","provieder"
(11)…Zavře okno

Editor položek

(1)…Seznam položek daného typu pro kombinační generování
(2)…Přidat položku do seznamu
(3)…Odebrat aktuálně označenou položku
(4)…Zavře okno

Editor těla zprávy

(1)…Textové pole pro tělo zprávy
(2)…Převede text zprávy na kódování bez háčků a čárek (např. pro jiné OS a pod)
(3)…Převede text zprávy na kódování bez Ř a Š (např. pro jiné OS a pod)
(4)…Uloží obsah zprávy na disk
(5)…Zavře okno

Autoscanning internetových stránek CZ

(1)… výběr zájmové skupina pro vyhledání
(2)… tlačítko pro spuštění a zastavení systematického prohledávání internetu
(3)… výpis klíčových slov pro fulltextové vyhledávání
(4)… seznam nalezených emailových adres
(5)… otevře internetový prohlížeč a ověří eventuelní existenci
(6)… smaže aktuálně nalezený seznam emailových adres
(7)… uloží aktuálně nalezený seznam emailových adres do cílového souboru
(8) … zavře okno


Download: zip (stáhnout program, nastavení a demonstrační příklad)Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.