On-line emailový scanner Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Webová aplikace je zaměřena na získávání emailových kontaktů ze sítě internetu. Respektive z veřejně dostupných stránek českého internetu. Vytváří tak různé skupiny kontaktů, které vznikly fulltextovým vyhledáním dle zadaných klíčových slov. Data lze aplikovat v aplikaci AutMail verze 2.2 pro efektivní rozesílání informačních emailů. Vyzkoušejte si scannování předdefinovaných oblastí zájmů trhu nebo cílových geografických oblastí (okresních měst).
Pro kompletní práci s hromadnými soubory emailů je určený program AutMail, který nabízí funkce pro scannování určených stránek a hromadné rozesílání emailů. Stáhnout instalační balík aplikace AutMail