www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
GifGen 2.1


Aplikace GifGen je určená pro generování html souborů jako náhled na adresář, ve kterém je umístěné větší množství obrázků GIF, JPG, ICO a BMP. Lze si zvolit vlastní velikost náhledu, formovat do tabulek či jinak vytvářet efekty, které lze nastavovat pomocí okna Setup. Výsledný soubor index.html se objeví v adresáři, kde jsou obrázky. Tento adresář nalistujeme v hlavním okně. Po spuštění generátoru dojde k vytvoření zdrojového kódu HTML, který je uložen do daného adresáře. Po jeho spuštění je možné se podívat na výsledek našeho nastavení.V adresářovém okně nalistujeme příslušný adresář s obrázky, který se nám zobrazí v pravém okně. Pomocí filtru můžeme vybrat příslušný typ souborů na který chceme aplikovat náhled. Pomocí okna Setup můžeme zvolit výsledné požadavky na soubor Index.html, který budeme generovat. Tlačítkem "Generuj" započneme generování html souboru. Doba generování je úměrná množstvím obrázků a výkonem PC. Jedná se řádově o vteřiny. Výsledný soubor nalezneme jako index.html v daném adresáři, nebo jej můžeme spustit přes tlačítko "Náhled".


Setup Edit
Pomocí tohoto formuláře je možné modifikovat výsledné zobrazení html souboru. Lze zadat velikost náhledu na obrázek, který bude aplikován na všechny obrázky. Přidat LINK způsobí, že obrázek bude odkazovat sám na sebe a po kliknutí se otevře v originální velikosti. Lze i do nového okna. Použitím Table Set se výsledná struktura náhledů zformuje do tabulky, kterou lze barevně modifikovat. Border Table způsobí grafické orámování tabulky. Počet buněk udává počet obrázků na jednom řádku. Do buňky lze přidat název souboru nebo nechat obrázky postupně číslovat. K dalším nastavením patří Global files setup, kde lze nastavit barvy pro text, link a pozadí výstupního souboru, jehož název lze měnit v kolonce FileOutPut.


Ukázky náhledů:


Download: (stáhnout aplikaci)

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.