www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
HttpGen1.1


Aplikace HttpGen je určená pro generování struktury odkazů na jiné vebovské stránky. Výsledný struktura html souborů tvoří jakýsi inteligentně spravovaný internetovský odkazník, jako je např. Seznam.cz nebo Centrum.cz. Na základě vstupních dat jsou vytvořeny skupiny a položky, které vytváří primární skupiny. Po zadání klíčových slov (hesel) jsou pak procházeny všechny záznamy skupin a hledá se obsah shodných slov. Tak jsou postupně generovány odkazy k danému heslu. Generování oblastí je použito možností zadání více klíčivých slov, které specifikují danou oblast. Po stisknutí generuj jsou vytvořeny html soubory dle aktuálního nastavení barev, rámů apod.


Příklad:

Skupina=ISDN
Položka=Články
Název=Jak na data po D-kanále
Text=Pravidelný čtenář ISDN serveru asi ví, že je technicky možné posílat z ISDN přípojky data přes D-kanál pomocí protokolu X.25. Jedním z koncových zařízení, které to umožňují, je terminálový adaptér od firmy Datentechnik TA 2/AB-X...
Url=http://www.isdn.cz/clanek.php?cid=3403&idr=1&aid=0&hledej=

Je záznam, který je vložen do databáze a bude s ním pracováno. Protože v textových řetězcích se objevují znaky "D-kanál" a "X.25" objeví se tento záznam i u těchto hesel. Čtenář hledající pak články o těchto pojmech nalezne i odkaz na tento článek.

Jak na data po D-kanále
Pravidelný čtenář ISDN serveru asi ví, že je technicky možné posílat z ISDN přípojky data přes D-kanál pomocí protokolu X.25. Jedním z koncových zařízení, které to umožňují, je terminálový adaptér od firmy Datentechnik TA 2/AB-X...

Příkladem pro generování oblastí může být například oblst "Výrobci a distributoři", kde bude seznam klíčových slov. Např. "Ericson, DeTeWe, Datentechnik". V případě, že aplikace nalezne v popisu záznamu některé z těchto slov, přiřadí záznam do této oblasti.

Na základě velkého množství zadaných záznamů aplikace během několika vteřin vytvoří html uspořádanou strukturu. Aplikace tedy eliminuje nutnost lidského faktoru při selekci jednotlivých odkazů do nějakého smysluplného pořádku. Výsledkem jsou tři kritéria výběru hledaného článku.

a) dle skupiny
b) dle obsahujících hesel
c) dle společných klíčových slov


Popis Aplikace:

Hlavní okno

Hlavní okno obsahuje seznam všech záznamů, které byly doposud zadány s možností editovat jednotlivé definiční položky. Je možné vyfiltrovat záznamy, které ještě nejsou zařazeny do skupiny nebo záznamy, které jsou zařazeny do nedefinované skupiny. To může nastat například při připojování dat z jiného zdroje. Na panelu aplikace jsou i rychlá tlačítka zpřístupňující konfigurační formuláře. Tlačítkem "Generuj" je započato vytváření výsledné html struktury, která je dána dle nastavení OutPut Type. Výsledek generování je okamžitě přístupný přes tlačítko "Náhled".Editor skupin

Pomocí tohoto okna lze vytvářet skupiny a položky, které budou pak nabízeny k přiřazování záznamů. Každá skupina může mít pak 16 položek. Skupiny a položky lze libovolně přidávat a ubírat a pomocí šipek pak umístit v pořadí v jakém chceme aby byly ve výsledném html soboru. Každou skupinu a položku lze doplnit o popisku, kterou je možné ponechat zobrazit v cílovém html souboru. Popis není povinný a lze jej v konfiguračních oknech potlačit. Skupiny a položky je spíše formální členění. Zpravidla se doporučuje řadit záznamy do skupin, které jsou analogií cílového serveru.Heslo Editor

Tento formulář slouží pro správu námi zadaných klíčových slov, kterým říkáme hesla. Jedná se v podstatě o znakové řetězce, které jsou testovány, zda se nevyskytují v záznamu. Při generování narazí-li se na toto heslo, je automaticky generován odkaz na článek k tomuto heslu. Hesla lze modifikovat na výběr řetězce dle rozlišení malá/VELKÁ a jen celá slova. Lze tak velmi efektivně eliminovat nechtěné náhodné shody. Každé hoslo lze doplnit o popisku, kterou je možné ponechat zobrazit v cílovém html souboru. Popis není povinný a lze jej v konfiguračních oknech potlačit. Hesla lze uspořádat pomocí šipek dle potřeby umístění, ale zpravidla se používá abecední řazení, což je možné pomocí tlačítka "A->Z".Oblast Editor

Tento formulář slouží ke správě identifikačních klíčů ke konkrétní oblasti. Seznam oblastí je možné editovat a pomocí šípek řadit dle potřeb seřazení ve výsledném html souboru. Lze také přidat popisku oblasti, kterou lze dle potřeby potlačit. Ke každé oblasti je možné přiřadit 16 klíčových slov. Tyto slova budou porovnány na výskyt v textu záznamu a vyskytnou-li se tam, bude záznam přigenerován k této oblasti. Klíčová slove lze modifikovat na výběr řetězce dle rozlišení malá/VELKÁ a jen celá slova. Lze tak velmi efektivně eliminovat nechtěné náhodné shody.Config Editor

Pomocí tohoto okna lze konfigurovat celkový vzhled hlavních stránek projektu. Dle Nastavení OutPut Type se vykresli předloha oken, kde lze pomocí šipek upravit velikosti dle potřeby rozložení. Pro okna s výpisem hesel a oblastí v horizontálním rozložení lze definovat počet sloupců, eventuelně jejich orámování. Soubor Logo.html, který je hlavním odkazníkem na druh třídění odkazů lze vložit text zastupující implicitní názvy "Skupiny, Hesla, Obsah" jiným textem nebo obrázkem jako návěstní ikony. Přirozeně lze modifikovat barvy a tvar písma. Je možně vložit i logo s předdefinovaným odkazem na jiné stránky.HTML Grafic Editor

Jedná se o tři formuláře, které modifikují grafickou vizáž jednotlivých oken v úrovních třídění. Skupina html je určená pro hlavní odkazník skupin, který dále otevírá své html k jednotlivým položkám. Tyto html jsou modifikovatelné v okně Mezi html a ty dále otevírají soubory Text html, kde je již tříděný seznam odkazů na cizí html soubory. Pomocí těchto oken lze definovat výsledný vzhled projektu jako jsou barvy textu, linků a pozadí, velikost a styl písma, pomocné šipečky a je možné vložit záhlaví a zápatí. Záhlaví a zápatí opět umožňuje vložit reklamní obrázek s odkazem. Při použití Speciál lze dosáhnout vylepšení grafických možností linků, respektive jejich zbarvení v případě aktivity.HTML Setup

Jedná se o dvě okna, které umožňují specifické nastavení pro Heslo a Oblast vyhledávací algoritmus. Lze zde potlačit vložení popisu hesla za název hesla, což je při některých OutPut Type přínosné v případě zvýšení přehlednosti. Při aktivaci "Otevírat do nového okna" lze poslední otevření souboru, respektive odkazu, předat novému oknu. Výhodou je, že se neztrácí původní seznam odkazů. Zaškrtnutí "Nehledat v popisu záznamu" lze vyřadit hledací algoritmus z textu popisu záznamu. Lze tak zvýšit přesnost filtrace Hesel a Oblastí. Ve výsledku to většinou způsobí menší počet vygenerovaných odkazů.

Download: (stáhnout aplikaci)

Ukázka: (přejít na www stránky vygenerované touto aplikací)

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.