www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Stáhnout
Stáhnout instalační balík
poslední verzi
Plagiátor českých textů


Originální text:

Aplikace je určená pro hromadnou záměnu slov v českém jazyce za synonyma. Aplikace využívá funkcí AmaPro určených pro zpracování textů v českém jazyce. Není určená jako nástroj pro vytváření plagiátů seminárních prací. Vhodné použití programu je například při hledání správného slova do věty. Aplikace obsahuje inteligentní našeptávač slovíček, který nelze efektivně provozovat na webové stránce. Aplikace pracuje s mírnou formou inteligence a dokáže tak dopočítávat koncovky některých slov. Uživatel si může nastavit vlastnosti plagiace, vkládat vlastní synonyma a aplikovat je na své texty. Jednoduše lze pak zaměnit Petra za Pavla, fotbal za hokej atd.Text po plagiaci:

Program je plánovaná pro masivní záměnu slovíček v národním jazyce za slova podobná. Program využívá funkcí AmaPro zaměřených pro zpracování článků v národním jazyce. Není plánovaná jako pomůcka pro vytváření neautorských textů seminárních prací. Vhodné využití aplikace je třeba při nalézání vhodného slovíčka do věty. Program zahrnuje chytrý našeptávač slov, který není možno užitečně fungovat na internetové stránce. Program pracuje s jemnou formou chytrost a umí tak předpokládat koncovky některých slovíček. Účastník si musí seřídit charakteristické znaky plagiace, zadávat svůj slova podobná a použít je na své články. Prostě lze potom zaměnit Petra za Pavla, kopaná za lední hokej a tak dále.

Popis oken aplikace

Hlavní okno


(1)... Výběrové menu pro další funkce a okna aplikace
(2)... Smaže textové pole aktuálního originálního souboru
(3)... Vloží text z gumičky do textového pole a uloží jej do aktuálního originálního souboru
(4)... Přepínání mezi 9 soubory pro uložení originálních textů
(5)... Textové pole obsahující text, který se bude plagiátorovat (lze označit pravým tlačítkem myši)
(6)... Spuštění vlastního procesu plagiace originálního textu
(7)... Pomocný informační výpočet efektu plagiace
(8)... Aktuální seznam dvojic synonym na které byla aplikována plagiace
(9)... Zobrazí podrobnější informační okno o proběhnuté plagiaci
(10)... Zobrazí abecedně tříděný slovníček synonym
(11)... Určuje, zda ve výstupním textu budou označeny slova na které bylo užito plagiace
(12)... Informační pole o verzi aplikace
(13)... Textové pole výstupního textu (lze označit pravým tlačítkem myši)
(14)... Základní informační lišta o provádění aktuální operaceEditor slov podobného významu


(1)... Pomocné funkce pro hromadné nastavování vlastností
(2)... Seznam evidovaných slov, dvojic jako synonym
(3)... Přidání nové dvojice slov jako synonyma
(4)... Odebrání aktuálně označené položky v seznamu
(5)... Vyhledá slovo a označí aktuální první položku v databázi
(6)... Textové pole pro editaci první části dvojice slov
(7)... Zobrazí seznam již existujících synonym v databázi
(8)... Textové pole pro editaci druhé části dvojice slov
(9)... Zobrazí seznam již existujících synonym v databázi
(10)... Nastaví vlastnosti synonyma pro chování při plagiaci
(11)... Uloží aktuální nastavení databáze na disk
(12)... Zavře oknoOkno o aplikaci


(1)... Základní souhrn informací o verzích aplikace a databáze
(2)... Obecný popis funkce aplikace
(3)... Informační odkazy a loga na výrobce a produkt
(4)... Zavře oknoNašeptávač podobných slov


(1)... Textové pole pro zadání hledaného slova
(2)... Abecední rejstřík synonym v databázi
(3)... Textové pole návrhů synonym a slov podobných k zadávanému slovu
(4)... Zavře oknoOkno statistik


(1)... Základní informace o počtech slov a mezer originálního textu
(2)... Pseudovýpočet efektu plagiace
(3)... Zobrazí okno s podrobnější analýzou plagiátu
(4)... Zavře oknoOkno podrobné analýzy


(1)... Výpis jednotek originálu po determinaci textu
(2)... Počet textových jednotek jako slova a formátovací znaky
(3)... Seznam jednotek determinovaného textu (pravé tlačítko myši pro funkce)
(4)... Možnost aplikovat funkci na jednotku (např. vložit jako synonymum)
(5)... Výpis evidovaných shod slov se záznamy v databázi
(6)... Informační pole o počtu evidovaných plagiátů
(7)... Seznam použitých plagiátů (lze pravým tlačítkem myši upravovat)
(8)... Zavře oknoOkno pro úpravu plagiátu


(1)... První část slova z dvojice synonyma
(2)... Pomocná funkce pro změnu písmen textu na malá
(3)... Pomocný výpis již existujících synonym v databázi
(4)... Opozitní část slova z dvojice synonyma
(5)... Pomocná funkce pro změnu písmen textu na malá
(6)... Pomocný výpis již existujících synonym v databázi
(7)... Nastavuje příznak aby nebyl plagiát dočasně používán pro plagiaci
(8)... Definuje, že pro užití plagiátu je nezbytně nutné, aby bylo první písmeno velké (např. Jméno)
(9)... Definuje, že pro užití plagiátu je nezbytně nutné, aby byly všechny písmana velká (např. ZKRATKA)
(10)... Zruší změny a zavře okno
(11)... Akceptuje změny a zavře okno

Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikace


Přejít na stáhnutí z ověřeného zdroje
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.