Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace umožňuje většinu nejpoužívanějších funkcí zpřístupnit pomocí záložkového menu. Lze vybírat a aktivovat okamžitě nastavený účet a volat. Telefonní seznam je společný pro všechny účty. V dolní části okna lze sledovat aktuální stavy a hodnoty právě prováděné operace.1. Základní menu pro výběr funkce či zobrazení dalších oken
2. Aktuální charakter instalované verze
3. Signalizuje stav registrovaného účtu. Zelený je účet registrován. Červený znamená chybu.
4. Pole pro výběr aktuálního účtu pro telefonování
5. Telefonní číslo či identifikátor, pod kterým je účet dostupný
6. Aktuální informace o počtu a době protelefonovaných minut daného účtu
7. Signalizuje, zda je telefonní hovor nahráván
8. Signalizuje příchod hovorových dat z internetu. Zelená je OK. Červená nestačí přicházet včas.
9. Zobrazuje aktuální zisk mikrofonu. Hodnotu lze změnit pravým tlačítkem.
10. Zobrazuje stav hlasitosti příchozího signálu. Lze pravým tlačítkem měnit hlasitost.
11. Signalizuje aktuální čas provádění SIP komunikace
12. Signalizuje aktivní proces vyzvánění nastaveného automatického volání
13. Signalizuje automatického záznamníku pro přijetí hovoru v nepřítomnosti
14. Signalizuje automatické nahrávání hovoru na harddisk
15. Signalizuje ukládání SIP signalizace pro další odbornou analýzu
16. Výběr oken pro další funkce a zobrazení
17. Otevře okno vašeho telefonního seznamu
18. Otevře okno pro editaci SIP telefonních účtů
19. Otevře okno pro definici telefonních poplatků pro jednotlivé SIP účty
20. Otevře okno pro evidenci volání, které byly provedeny
21. Otevře okno pro evidenci informačních hlášek pro záznamník hovorů
22. Zadání telefonního čísla, které chcete volat
23. Tlačítko pro řízení telefonního volání
24. Otevře okno pro nepřijaté telefonní volání
25. Otevře okno pro přehrání záznamů z telefonního záznamníku
26. Zobrazuje aktuální stav telefonu, hovoru nebo různých problémů
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro