Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

RTP Analyzátor

Nástroj pro informativní výpočet kvality hovorů. Respektuje základní vlastnosti pro realizaci přenosu hovorového proudu dat. Dle výsledků lze například optimalizovat nastavení mikrofonu nebo sluchátka.1. Počet RTP vzorků, na které se vztahuje softwarová analýza
2. Počet RTP paketů, které byly v internetu posílány odlišnou cestou
3. Počet RTP paketů, které se z nějakého důvodu v internetu ztratily
4. Průměrná hodnota kdy nebyly včas doručeny RTP pakety dle očekávání
5. Zobrazuje zda je váš mikrofon optimálně nastaven
6. Signalizuje zda váš mikrofon není přiliž silný
7. Zobrazuje, zda váš mikrofon nesnímá zbytečně okolní zvuky v místnosti
8. Signalizuje hlasitost vysílací strany (jeho nastavení mikrofonu)
9. Upozorňuje na přílišnou hlasitost vzdálené strany (nastavení mikrofonu volaného)
10. Signalizuje, že volaný vysílá i zvuky v celé místnosti,kde se nachází
11. Informace pro odborníky o číslech ztracených RTP paketech
12. Zavře okno
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro