Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Editor SIP účtů

Okno pro zadávání nebo editaci SIP účtů jednotlivých operátorů. Zadat je nutné všechny nezbytně nutné informace o SIP účtu. V jiném případě program hlásí chybu. Aplikace podporuje až 20 různých SIP účtů.1. Otevře okno pro evidenci vhodných telefonních operátorů
2. Seznam aktuálně evidovaných operátorů (vždy může být aktivní jen jeden)
3. Informační název pro SIP účet. (jen formálně)
4. Identifikátor (zpravidla telefonní číslo) pro registraci
5. Heslo, které určuje zpravidla operátor (velmi důležité)
6. IP adresa nebo kontakt na server vašeho operátora (velmi důležité)
7. Preferovaný audio kodek vašeho operátora (nemusí být podstatný)
8. Přidat možnost dalšího operátora pro telefonní služby
9. Odebrat stávajícího a označeného operátora
10. Uložit a akceptovat změny nastavení operátora
11. Ukazatel na soubor pseudo účtovaní telefonních hovorů
12. Přiřadit soubor pseudo účtovaní telefonních hovorů
13. Akceptuje a zavře okno s daným nastavením
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro