Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Nahrávka zvukového záznamu

Nástroj pro nahrávaní hlásek do telefonního záznamníku. Nahrávku lze vytvořit standardně pomocí mikrofonu v počítači. Výsledek je možné si přehrát, uložit nebo smazat a nahrávku provést znovu.1. Informace o délce a aktuálním ukazateli záznamu
2. Informační zobrazení a průběhu nahrávání nebo přehrávání
3. Indikátor akustické hladiny signálu
4. Grafické vyjádření stavu ukazatele aktuální polohy
5. Nastavení ukazatele pro počátek přehrávání záznamu
6. Spustí se nahrávání z mikrofonu do počítače
7. Přehraje poslední nahraný záznam z paměti počítače
8. Zastaví právě prováděnou akci
9. Vymaže poslední nahraný záznam v počítači
10. Uloží záznam z počítače na disk
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro