Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Nastavení aplikace

Pomocí tohoto okna lze specifikovat nastavení aplikace dle možností vašeho počítače, modemu či způsobu připojení. Lze aktivovat a deaktivovat některé společné funkce. Přirozeně lze nastavit i jazykové zobrazení.1. Nastaví jazyk pro zobrazení stavů a událostí
2. Aktivuje automatické nahrávání telefonních hovorů na harddisk
3. Aktivuje signalizaci příchozího hovoru v reproduktoru PC.
4. Aktivuje automatickou korekci šumů v telefonním hovoru
5. Nastaví optimální parametry vyrovnávacích pamětí pro vstup a výstup připojení
6. Otevře okno pro individuální nastavení parametru audio
7. Nastaví automaticky vhodné audio parametry. (Doporučeno, použít sluchátka)
8. Nastaví parametry pro hlasitý odposlech. (Nedoporučujeme, problém ECHO)
9. Určuje použití definované IP adresy, například v lokálních sítích (pokud nelze automaticky)
10. Pole pro zadání statické IP adresy, pokud se SIP účet nechce registrovat automaticky
11. Otevře webovou stránku pro získání informací o vaší IP adrese
12. Nastavení času pro registraci. Hodnotu může změnit server. (jen formálně)
13. Aktivuje archivaci SIP komunikace pro další odbornou analýzu
14. Zavře okno pro nastavení, uloží a akceptuje
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro