Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Diagnostické informace

Jednoduchý diagnostický prostředek pro zobrazení důležitých parametrů SIP účtu. Vytváří se průběžně během aktivního účtu. Data jsou zobrazena jako průměr, včetně lokálních maxim nebo minim.1. Výpis základních parametrů prezentující SIP účet
2. Detekovaná skutečná fyzická IP adresa serveru operátora
3. Informační volitelný řetězec, kterým se prezentuje server (informační charakter)
4. Hodnota požadavku na opakování registrace, kterou vyžaduje server
5. Zobrazí následující IP prvek (server) v cestě zpracování SIP signálu
6. Průměrná hodnota kompletní ověření SIP registrace (včetně MD5)
7. Průměrná hodnota reakce spojovacích procesů serveru (ústředny)
8. Výpis kodeků, která umožňuje server daného účtu
9. Zavře okno
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro