Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Nastavení hlasu aplikace

Okno slouží pro detailnější nastavení vlastností hlasových možností vašeho počítače. Aplikace respektuje různé vlastnosti mikrofonu a reproduktorů. Akceptuje charakter mikrofonu, který může snímat celý prostor, nebo snímat jen aktivní hlas. Některé mikrofony se snaží okolní zvuk zvýraznit, jiné zase potlačit a preferovat hlavní zvuk v mikrofonu. Je nutné v takovém případě nastavit vaši audio soustavu individuálně.

POZOR: Při použití hlasitého odposlechu (reproduktorů) dojde k vázání se příchozího hlasu zpět do mikrofonu a vzdálená strana slyší sama sebe. Je nutné nastavit optimální parametry mikrofonu a hlasitosti externího reproduktoru. Doporučuje se používat vždy sluchátek.1. Otevře aktuální internetovou stránku o aplikaci
2. Otevře aktuální stránky společnosti AmaPro
3. Nastavuje softwarové zesílení vzdálené strany telefonu
4. Potlačuje okolní nežádoucí zvuky
5. Definuje vyrovnávací paměť mikrofonu (pro pomalý upload)
6. Indikuje kritické hodnoty (špatné nastavení může narušit dojem reálného hovoru)
7. Definuje vyrovnávací paměť sluchátka (pro pomalejší internetové připojení)
8. Indikuje kritické hodnoty (špatné nastavení může narušit dojem reálného hovoru)
9. Brání vzniku echa při příliš hlasitém reproduktoru
10. Indikuje kritickou hodnotu potlačení (vzdálený telefon vás nemusí slyšet)
11. Tlumí příchozí hlasitost (váš hlas je dominantnější než vzdálený telefon)
12. Indikuje kritickou hodnotu potlačení (nemusíte slyšet co říká vzdálený konec)
13. Zobrazí informace o nastavení hlasových dispozic počítače
14. Akceptuje nastavení a zavře okno
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro