Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Registrace aplikace SIP Telefon

Okno je určeno pro registraci aplikace. Umožňuje užívat neomezeně všechny funkce aplikace. Registrace je provedena na základě zadání registračního kódu. Ten je možné získat po zaslání žádosti k vyřízení. Aplikace je součástí komplexnějšího produktu a samostatně není určená pro volné užití. Více informací po odeslání žádosti o registraci.1. Nastaví aktuální zobrazení nápovědy v českém jazyce
2. Nastaví aktuální zobrazení nápovědy v anglickém jazyce
3. Nastaví aktuální zobrazení nápovědy v německém jazyce
4. Informační oznámení o podmínkách registrace
5. Kontaktní emailová adresa pro příjem odpovědi (musí existovat)
6. Odeslání žádosti o aktuální informace
7. Zobrazení aktuálním charakteru verze aplikace
8. Otevře aktuální stránky společnosti AmaPro
9. Otevře aktuální internetovou stránku o aplikaci
10. Zadání registračního kódu pro užití bez omezení
11. Informace o registraci aplikace
12. Ověření zadaného registračního kódu
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro