Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Mazání dat a historie volání

Pomocí tohoto okna lze mazat data, která aplikace vytvořila. Aplikace vede záznamy o všech volaní, i těch neúspěšných. Při provádění označených operací je nutné být obezřetný. Ať si nesmažete to, co nechcete.1. Provede smazání historie o neuskutečněných volání
2. Smaže všechny záznamy o všech uskutečněných volání
3. Smaže informace o telefonních číslech, které nechcete přijmout
4. Smazat tlačítka rychlé volby
5. Smazat všechny záznamy ve vašem telefonním seznamu
6. Smazat všechny evidované SIP účty (pozor nelze vrátit)
7. Vykonat smazání nastavených požadavků
8. Vynulovat počty provolaných minut aktivního SIP účtu
9. Nulovat počty volaných minut k číslům v telefonním seznamu
10. Zavřít okno
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro