Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Informace o aplikaci

Okno nabízí souhrnné informace o dané aplikaci, jeho verzi. Kdy byla vydána a zda vás server neinformuje o nějaké události. Zpravidla se jedná o výzvu k instalaci novější verze. Naleznete zde i odkazy na výrobce aplikace či společnost, která se podílela na vývoji.1. Zobrazí internetové stránky o tomto programu. (postřehy, diskuse)
2. Číslo verze aplikace, kterou máte nainstalovanou
3. Datum vydání oficiální verze programu pro veřejnost
4. Informace pro používané verzi programu (upozornění k upgrate)
5. Počet spuštění aplikace od instalace
6. Informace o datumu vaší instalace programu
7. Kontaktní adresa pro příjem informací o programu
8. Otevře internetové stránky výrobce programu
9. Otevře internetové stránky o společnosti AmaPro
10. Informace o programu, který byl použit pro cizojazyčné překlady
11. Zavře okno
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro