Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

Informace o telefonním hovoru

Souhrnná zpráva o provedeném telefonním hovoru. Byl-li k účtu přiřazen soubor pro pseudo výpočet ceny hovorů, měla by být zobrazena i celková částka. Jsou-li aktivní služby nahrávání hovorů a SIP sledování, jsou i další data k dispozici.1. Datum a čas uskutečnění telefonního spojení
2. Informace kdo volal (absolutní telefonní čísla)
3. Informace komu bylo voláno (absolutní telefonní čísla)
4. Celkový čas pro vybudování a ukončení telefonního hovoru
5. Čas účtovaného telefonního hovoru
6. Typ ukončení hovorového spojení
7. Informace o IP, portu a typu kodeku pro realizovaný hovorový přenos
8. Pseudo vypočítaná cena telefonního hovoru (musí být nastaven soubor účtování)
9. Zobrazí výpis SIP signálů dané relace (musí být nastaveno)
10. Zobrazí okno pro editaci kvality hovorů (musí být nastaveno)
11. Zavře okno
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro