Česká verze English version Deutsch Version
www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Sip Telefon AmaPro Beta verze
Hlavní okno aplikace
Nastavení aplikace
Mazání dat a historie volání
Informace o aplikaci
Editor rychlé volby
Přehrávač telefonních hovorů
Informace o telefonním hovoru
Výpis SIP signálů
RTP Editor hovorového spojení
RTP Analyzátor
Zadání nového kontaktu
Editor telefonního seznamu
Editor SIP účtů
Editor sazebníků operátorů
Editor filtru čísla
Zobrazení volaných čísel v historii
Nastavení hlásky
Nahrávka zvukového záznamu
Automatické vytáčení
Nastavení záznamníku hovorů
Editor nastavení záznamníku
Zobrazení SIP signalizace
Diagnostické informace
Nastavení mikrofonu
Nastavení hlasitosti
Zmeškaná volání
Záznamník hovorů
Nastavení hlasu aplikace
Registrace aplikace

RTP Editor hovorového spojení

Při nastavení aktivního nahrávání hovorů je možné pomocí tohoto okna analyzovat jednotlivé hovorové vzorky pro příchozí a odchozí směr. Pro lepší vnímavost je možné použít i grafické zobrazení úrovní v závislosti na čase.1. Lišta pro zobrazení možných funkcí
2. Výběr paketů, které budou zobrazeny
3. Způsob zobrazení jednotlivých RTP paketu
4. Index minuty zobrazení
5. Nastavení indexu zobrazení pro analýzu
6. Editační seznam jednotlivých RTP paketů
7. Výpis hlavičky RTP paketů
8. Aktuální ukazovátko na RTP paket pro zobrazení jeho obsahu
9. Grafické nebo matematické vyjádření hodnoty signálu
10. Akustický náhled na dané RTP vzorky
11. Ukončení akustické kontroly RTP vzorků
12. Otevře okno pro vyhodnocení kvality vzorků (jako hovoru)
Aplikace není oficiálně respektovaná firmou Microsoft. Aplikace AmaPro jsou považované za neznámé. Některé systémy mohou varovat před neověřeným softwarem. Aplikace je v pořádku a nemodifikuje registry Windows.

Stáhnout instalační balík aplikaceAplikaci si můžete také stáhnout z respektovaného zdroje aplikací
SIP signályOperátoři v ČRI n t e r n e t o v é     s t r á n k y     u r č e n é     p r o     s t u d e n t y     s t ř e d n í c h     a     v y s o k ý c h     o d b o r n ý ch     š k o l .

Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro