www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

SW Aplikace AmaPro

ABC Slovník

Aplikace 3v1 ABC Slovník byla vyjmuta jako Free modul z velmi drahého překladače 3v1 Translátor V1.1. Jedná se o zrychlenou verzi klasického slovníku se specifickým přístupem k datům. Slovník plně akceptuje specifikaci českého jazyka a s velmi nízkou inteligencí umí překládat celé věty. Předností aplikace je jeho okamžitá dostupnost při potřebě přeložit nějaký text, který může vaše PC kdykoliv zobrazit. Aplikace byla optimalizována na odborné texty z oblasti informačních technologií. Slovíčka jsou doplněna o možná tvarosloví, není proto problém přeložit tvary slov jako "nepracovali, červeným očím" apod. Díky specifickému přístupu k datum aplikace je svou kapacitou zdroje téměř neomezená. Na databázi slovíček se neustále pracuje a je doplňována. Dle možností je možné provádět upgrade a navyšovat tak účinnost překladače.

GifGen1.1

Aplikace GifGen je určená pro generování html souborů jako náhled na adresář, ve kterém je umístěné větší množství obrázků GIF, JPG, ICO a BMP. Lze si zvolit vlastní velikost náhledu, formovat do tabulek či jinak vytvářet efekty, které lze nastavovat pomocí okna Setup. Výsledný soubor index.html se objeví v adresáři, kde jsou obrázky. Tento adresář nalistujeme v hlavním okně. Po spuštění generátoru dojde k vytvoření zdrojového kódu HTML, který je uložen do daného adresáře. Po jeho spuštění je možné se podívat na výsledek našeho nastavení.

HtmlGen1.1

Program HtmlGen je určen pro generování cílových html souborů obsahujících abecedně seřazenou strukturu zadaného většího množství položek s popisky. Aplikaci lze použít například při prezentaci tříděných informací na internetu, kde je nutná častá obměna dat. Aplikace nevyžaduje žádný zásah do html souborů. Vždy je nově vygeneruje i se všemi změnami. Výsledné html soubory nabízejí pole výběru písmen A, B, C….Z, pole s abecedně setříděnými položkami každého písmene. Zde po klinknutí se ve třetím okně zobrazí podrobný popis dané položky. Všechny tři okna lze graficky velmi jednoduše modifikovat pomocí formulářů. Zadané záznamy lze editovat a mazat.

SmsTranslátorCZ

Aplikace umožňuje rychlý překlad textů s českou diakritikou na text bez háčků a čárek. Aplikace je vhodná pro převod části textů, např. vtipů, pro odesílání jako SMS na mobil. Aplikaci lze také použít pro transformaci obsahů emailu s českým textem na text univerzálně použitelný pro aplikace nezávislé na platformě, tedy bez použití háčků a čárek.

CnakCz

Aplikace je užitečnou pomůckou pro programátory, kteří používají českou klávesnici. Vzhledem k problematické dostupnosti některých znaků na české klávesnici vznikla tato aplikace, která po klinknutí na daný znak vloží zdak do gumičky (ClipBoard) a znak lze vložit do zdrojového souboru pomocí CTRL+V. Aplikace je také doplněná o předdefinované textové řetězce, které se často používají. Text se do gumičky načte po dvojkliku. Aplikaci je vhodné umístit na lištu nebo pod rychlou klávesu.

AutMail

Aplikace AutMail 2.1 je poštovní klient určený pro hromadné rozesílání informačních a reklamních emailů. Konstrukce aplikace je vytvořena dle konvencí českého internetu, ale i přesto se jedná o velmi mocný nástroj. Četnost a způsob rozesílání je nastaven těsně pod hranici nevyžádané pošty (SPAM). Odesílatel může být anonymní nebo korektní, tedy použitelný i pro zpětnou odpověď. Aplikace obsahuje korektní seznamy emailových adres různých českých firem, které jsou tříděny dle oboru činností. Uživatel pouze vloží text zprávy a vybere cílovou skupinu pro oslovení a spustí mechanismus rozesílání emailů např. s intervalem 2 sekundy.

HttpGen1.1

Aplikace HttpGen je určená pro generování struktury odkazů na jiné vebovské stránky. Výsledný struktura html souborů tvoří jakýsi inteligentně spravovaný internetovský odkazník, jako je např. Seznam.cz nebo Centrum.cz. Na základě vstupních dat jsou vytvořeny skupiny a položky, které vytváří primární skupiny. Po zadání klíčových slov (hesel) jsou pak procházeny všechny záznamy skupin a hledá se obsah shodných slov. Tak jsou postupně generovány odkazy k danému heslu. Generování oblastí je použito možností zadání více klíčivých slov, které specifikují danou oblast. Po stisknutí generuj jsou vytvořeny html soubory dle aktuálního nastavení barev, rámů apod.

VGM Moduly

Projekt VGM (Virtuální grafické moduly) byl vytvořen v AmaPro na základě zefektivnění výuky jednotlivých funkčních bloků. Dosud popisované funkční bloky (hradla, čítače apod.) ba bázi statických obrázků bylo zdlouhavé a pro čtenáře ne vždy zajímavé. S rozvojem programování v C/C++ jsme tedy vytvořili sadu aplikací (VGM), kde je možné programově simulovat řízení a opticky sledovat změny. Aplikace tedy nahrazují zdlouhavé textové pasáže a okamžitě sdělují aktuální změny v obvodu. Přirozeně původní popisy a animace jsou k dispozici.

ABC Encyklopedie

Aplikace ABC Encyklopedie je druhým základním modulem aplikace 3v1 Translátor, která byla vyjmuta jako samostatný ukázkový modul. Jedná se o klasický encyklopedický slovník s několika kritérii vyhledávaní. Aplikace je free a obsahuje užitečná data, která jsou integrována do několika níže nabízených variantách aplikací.

Web Lista

Aplikace WebLista je nástroj pro rychlé spouštění předem definovaných stránek na internetu. Uživatel si může sám nastavit své oblíbené stránky pomocí okna nastavení. Aplikaci je možné si připravit na lištu v počítači a pro její aktivaci se okamžitě nabídne váš seznam preferovaných webových stránek. Vhodné je to například pro časté sledování návštěvnosti vašich firemních stránek. Zadáte kompletní odkaz a pak na jedno kliknutí se vám otevře okno statistiky. Přirozeně lze dle libosti nastavit rychlé spouštění např. co je v televizi, počasí a podobně.

Webový prohlížeč

Jedná se o interaktivní aplikaci prohlížení webových stránek, které jsou aktualizovány v optimalizovaném katalogu českých informačně zajímavých stránek. Specifický katalog vebových odkazů byl vytvořen především pro zastínění reklam a zobrazování se vnucujících se stránek, otevírání podoken a spouštění zpomalujících se java scriptů. Vyhledávací systém taktéž eliminuje fulltext na prvotně nabízené produkty reklamních společností.
Aplikace je především určena k rychlému přístupu k datům, seznamům a stránkám s kvalitním informačním seznamem. Aplikace pracuje s předpřipraveným katalogem verze V1.x.x, který prošel korekcí dle představ vývojových potřeb AmaPro. Katalog lze jednoduše rozšiřovat dle vlastních potřeb.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.