www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Virtuální grafické moduly


VGM - teorie

Projekt VGM (Virtuální grafické moduly) byl vytvořen v AmaPro na základě zefektivnění výuky jednotlivých funkčních bloků. Dosud popisované funkční bloky (hradla, čítače apod.) ba bázi statických obrázků bylo zdlouhavé a pro čtenáře ne vždy zajímavé. S rozvojem programování v C/C++ jsme tedy vytvořili sadu aplikací (VGM), kde je možné programově simulovat řízení a opticky sledovat změny. Aplikace tedy nahrazují zdlouhavé textové pasáže a okamžitě sdělují aktuální změny v obvodu. Přirozeně původní popisy a animace jsou k dispozici.

Dalším důvodem zavedení těchto virtuálních modulů je určená pro inteligentní návrh větších modulových zapojení v metodě CSM (postupná skládací metoda). Ta definuje jednotlivé funkční moduly (aplikace VGM), které lze obvodově rozpojit (logicky vypnout) a sledovat tak chování na jednotlivých rozhraních. Zde je míněno rozhraní jako např. výstupní bity Q0 až Q7. Opětovně rozpojené moduly lze ručně (kliknutím myši) řídit na logické úrovně.

Obr. 1: Schéma rozhraní na úrovni funkčních bloků, které lze řídit

Na obr. 1 je znázorněno porovnání obvodového zapojení blikajícího hada a jeho možnost rozmodulování pomocí aplikací VGM. Citlivé body je tak možné opticky sledovat nebo je i řídit a sledovat reakci. Tato metoda umožňuje sledovat cestu signálu jakoby softwarovou logickou sondou. Výhodou je tedy výuka či vývoj obvodově náročných výrobků (příliš mnoho nožiček u IO) bez tištěného spoje a drahých IO. Cílem je vnímat elementárnost funkcí IO. Většina smysluplných zařízení je zpravidla řešena mnohem větším množství takových IO, které jsou ještě integrovány v IO s vyšší hustotou integrace. Pro modulaci pomocí VGM to ovšem není problém, vše je čistě a pohodlně zobrazeno na monitoru PC.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.