www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Nový projekt AmaPro
WebAnalyzer


Aplikace analyzuje webové stránky na existenci odkazů a ukládá je do souboru. Následně lze soubor odkazů vygenerovat znovu dle vlastního nastavení HTML stránky. Lze vytvářet vlastní odkazové stránky, seznamy odkazů pro vlastní internetové projekty. Aplikace nahrazuje ruční vkládání a tvorbu odkazníků na jiné webové stránky.

Stáhnout instalační balík aplikace pro verzi V1.2:
install_webanalyzer12.exe


Ukázky stránek vygenerovaných touto aplikací:
Elektronická schémata a konstrukce
Seznam rostlin
Mobilní telefony


Popis oken aplikace:

Hlavní okno


(1)… Hlavní výběrové menu pro funkce aplikace
(2)… Aktuální počet souborů s odkazy
(3)… Seznam souborů s odkazy
(4)… Přepínací lišta pro zdroj HTML z disku nebo z internetu
(5)… Aktuální adresář zdroje html souborů
(6)… Soubor zdroje html dat pro analýzu
(7)… Obsah HTML dat pro analýzu odkazů
(8)… Otevře okno pro generování výstupního souboru
(9)… Počet evidovaných odkazů v souboru
(10)… Seznam evidovaných odkazů
(11)… Uložit soubor aktuálních odkazů
(12)… Informační pole pro zobrazení aktuálního stavu činnosti či výsledku
(13)… Provede analýzu odkazů z aktuálního zdroje dat
(14)… Počet analyzovaných odkazů
(15)… Otevře hlavní okno společnosti AmaPro
(16)… Otevře okno nápovědy
(17)… Přesunout analyzované odkazy do souboru odkazů
(18)… Otevře okno pro hromadné předřazení http absolutní adresy
(19)… Výběr operace s dočasně analyzovanými odkazy
(20)… Provede připravenou operaci s dočasně analyzovanými odkazy


Okno pro generování výstupu


(1)… Typ výstupního souboru
(2)… Cílový adresář výstupních souborů a obrázků
(3)… Výstupní soubor pro seznam odkazů
(4)… Nastavení zobrazení HTML výstupního souboru
(5)… Otevře okno nápovědy
(6)… Proveď generování souboru s odkazy
(7)… Podívat se na vygenerovaný soubor
(8)… Zavřít toto okno


Okno pro editaci předřazení


(1)… Aktuální seznam položek pro předřazení absolutní adresy
(2)… Pole pro editaci položky absolutního předřazení
(3)… Přidat položku pro absolutní adresu předřazení
(4)… Odebrat položku pro absolutní adresu předřazení
(5)… Otevře okno nápovědy
(6)… Uložit změny a zavřít okno


Okno pro editaci nežádoucích odkazů


(1)… Aktuální seznam nežádoucích odkazů
(2)… FullTextová syntaxe pro evidenci nežádoucího obsahu pro odkaz
(3)… Přidat položku nežádoucího odkazu
(4)… Odebrat položku nežádoucího odkazu
(5)… Otevře okno nápovědy
(6)… Uložit a zavřít okno


Okno pro nastavení HTML vlastností


(1)… Bude otevírat odkazy do nového okna prohlížeče
(2)… Počet sloupců zobrazení na stránce
(3)… Vložit mezeru mezi jednotlivé řádky
(4)… Graficky oddělí sloupce rámem
(5)… Soubor pro vložení HTML kódu před vlastní seznam
(6)… Edituje HTML kód vkládaného HTML souboru
(7)… Nevkládat nic jako HTML doplňující kód
(8)… Zobrazit sloupec s obrázkem před řádkem
(9)… Zobrazit sloupec vlastního názvu odkazu
(10)… Zobrazit sloupec s absolutní URI adresou
(11)… Zobrazit sloupec s dotazem na vyhledávač
(12)… Obrázek na řádku před názvem odkazu
(13)… Použít také link na obrázek pro zobrazení stránky
(14)… Nastavení obrázku před název odkazu
(15)… Odsazení sloupce od levého okraje stránky
(16)… Použít také link na text názvu pro zobrazení stránky
(17)… Velikost písma pro název odkazu
(18)… Odsazení sloupce od obrázku
(19)… Aplikovat link na absolutní adresu
(20)… Velikost písma pro zobrazení absolutní adresy
(21)… Odsazení sloupce od sloupce s názvem odkazu
(22)… Textový řetězec zobrazený z absolutní adresy
(23)… Aplikovat link na vyhledávač na obrázek
(24)… Soubor pro zobrazení linku na vyhledávač
(25)… Nepoužít obrázek v zobrazení
(26)… Přidat input text pole s názvem pro vyhledávač
(27)… Šířka input text pole pro zobrazení dohledání ve vyhledávači
(28)… Soubor pro vložení HTML kódu za vlastní seznam
(29)… Edituje HTML kód vkládaného HTML souboru
(30)… Nevkládat nic jako HTML doplňující kód
(31)… Zavře okno bez uložení změn
(32)… Otevře soubor nápovědy
(33)… Zavře okno a akceptuje nové nastavení


Okno pro editaci HTML kódu


(1)… Aktuální obsah vkládaného HTML kódu
(2)… Smazat celý obsah pro vkládaný HTML kód
(3)… Otevřít náhled na aktuální HTML kód v prohlížeči
(4)… Otevře okno nápovědy
(5)… Uložit obsah HTML kódu do aktuálního souboru


Editor odkazů


(1)… Název odkazu zobrazující se jako hlavní navigace
(2)… Absolutní URI adresa pro zobrazení se v prohlížeči
(3)… Změní v názvu odkazu text na malá písmena
(4)… Nastaví první znak v názvu na velké písmeni
(5)… Zavře okno bez uložení změn
(6)… Otevře okno nápovědy
(7)… Zavře okno a akceptuje změny


Okno pro registraci aplikace


(1)… SMS číslo pro registraci v České republice
(2)… Aktuální číslo pro registraci ve Slovenské republice
(3)… Formát tvaru SMS (pé mezera webpro mezera zbytek)
(4)… Aktuální charakter verze
(5)… Otevře okno společnosti AmaPro
(6)… Zadejte přijatý kód z SMS
(7)… Požadavek k registraci zadaného kódu


O aplikaci


(1)… Odkaz na stránky výrobce aplikace
(2)… Otevře stránky s aktuální verzí této aplikace
(3)… Otevře okno pro registraci aplikace pro plné užití
(4)… Číslo verze aplikace, která je instalovaná
(5)… Datum distribuce aplikace
(6)… Aktuální charakter této instalace
(7)… Jednoduchý popis funkce aplikace
(8)… Zavře okno





Postup analýzy odkazů z cizí webovské stránky:


[1] Zadání stránky pro analýzu obsahu odkazů



Známe-li URI adresu stránky, kterou chceme analyzovat na odkazy,musíme ji zadat do pole pro aktuální stránku. Pokud jsme stránku našli pomocí prohlížeče, použijeme metody kopírování odkazu pomocí techniky CTRL+C a CTRL+V, kterou demonstruje následující obrázek.



V poli pro URI adresu si označíme odkaz do gumičky a pomocí metody kopírovat ji uložíme do schránky. Přepneme se do aplikace WebAnalyzator a pomocí metody CTRL+V adresu vložíme do pole. Nebo tuto adresu můžeme přepsat ručně. Způsob je v rukou schopnosti uživatele pracovat s daty.

[2] Načtení obsahu stránky
Po zadání zdrojové URI adresy stiskněte tlačítko Obnovit. Dojde k načtení HTML kódu dané stránky, který se objeví v následujícím textovém poli. Někdy je zapotřebí tuto operaci provést několikrát. Záleží na připojení a rychlosti. Data se objeví a je možné je vizuálně zkontrolovat. Pak lze přikročit k dalšímu kroku.

[3] Analýza odkazů obsahu stránky
Je-li v poli pro zdrojový text HTML obsah stránky, je možné pustit pomocí tlačítka Analýza proces detekce odkazů dané stránky. Ta by se měla projevit vytvořením seznamu odkazů,které byly nalezeny. Je možné, že některé odkazy budou nežádoucí. Je možné je deletovat či pomocí speciálních funkcí modifikovat. Uživatel musí sám uznat platnost existence odkazů. Lze ovšem použít předpřipravené funkce pro optimalizaci odkazů.

[4] Přesun dat do souboru
Takto upravený zdroj dat odkazů jsme schopni přesunout do souboru pro další zpracování. Data jsou přidány ve smyslu přilepit k danému souboru.

[5] Otevření cílového souboru
Kliknutím na soubor se otevře soubor, kam budou nové odkazy importovány. Lze tak jednoduše vytvářet skupiny odkazů dle našich představ.

[6] Zobrazení aktuálního obsahu souboru
Po operaci přesunu dat odkazů by se měly odkazy objevit v seznamu souboru kam byly přidány. Zde je opět možné provést některé funkce pro správu souboru odkazů.

[7] Uložení aktuálního obsahu souboru
Před dalším zpracováním obsahu souboru dat s odkazy je dobré si ho uložit. Pak je možné se vrátit a pokusit se data zpracovat jinak. Další zpracování je v podstatě vygenerování nového HTML kódu dle našich představ.

[8] Generování nového souboru odkazů

Pokud máme připravený soubor odkazů, můžeme si vygenerovat nový soubor pro naše HTML stránky. K tomu nám slouží tlačítko Generuj HTML.



[9] Výběr typu výstupního souboru
Dle možností našeho serveru je možné si zvolit typ výstupního souboru. V klasickém režimu je vhodné zvolit thm nebo html koncovku souboru. Pokud váš server umožňuje PHP interpretaci, je vhodné použít tuto koncovku. Pak je možné vkládat INC soubory a navyšovat tak integritu vašich stránek. Například vkládanou reklamu a podobně.

[10] Výběr názvu výstupního souboru
Zde je možné zadat název souboru do kterého se má nový HTML kód generovat. Pomocí pravého tlačítka myši lze soubor vytvořit či smazat.

[11] Natavení HTML vlastností výstupního souboru
Před vlastním generováním výstupního souboru je možné nastavit charakter výstupního HTML souboru. Jedná se o nastavení základních HTML vlastností komponent používajících se při zobrazení internetové stránky. Jedná se o například o velikost písma, počet znaků v položkách, odsazení a podobně. Nastavení je ukládáno a je možné je použít pro systémové řešení grafiky vašich stránek.

[12] Generování HTML výstupního souboru
Toto tlačítko slouží ke generování výstupního souboru, který bude určen k prezentaci odkazů na vašich stránkách. Dle nastavení HTML vlastností bude vygenerována výsledná stránka, která bude mít nastavené vlastnosti. Tyto vlastnosti lze průběžně měnit a opticky sledovat aktuální zobrazení výsledné HTML stránky. K tomu nám slouží poslední krok této procedůry.

[13] Zobrazení HTML výstupního souboru
Jako informační představa o grafickém zobrazení výstupního souboru nám poslouží poslední krok v generování výstupního souboru. Pokud je typ souboru htm nebo html je možné zobrazení v lokálním prohlížeči. Pro php soubory je nutné soubory přenést na váš server a odzkoušet přímo v provozu. Zde je možné sledovat výsledný HTML kód, který bude zobrazován uživateli vašich stránek.




Popis okna pro výstupní tvar HTML souboru:




[1]… Definice úvodního obrázku
Odkaz definuje zda se zobrazí nějaký obrázek před názvem odkazu. Ten je definován pro všechny řádky. Jeho definice je dána v nastavení v adresáři pro zobrazení příslušného obrázku. Při definici odkazu je aplikován i link na webovou stránku názvu odkazu. Jeho odstranění lze provést pomocí odškrtnutí položky Zobrazit [Obr].

[2]… Zobrazení názvu odkazu
Jedná se o klíčovou položku.Ta by měla být zaškrtlá vždy při generování výstupního souboru. Obsahuje jedinečný název odkazu na cizí stránku. Jeho velikost písma a zda má obsahovat link je určené v definici vlastností. Lze definovat, zda se má otevírat do nového okna.

[3]… Definuje řádek v nastavení
Definuje řádek v nastavení, zda se má zobrazit skutečný zdroj URI adresy. Ten lze pomocí metody korigovat na zobrazení části adresy.Například jen část domény či cílový soubor. Lze aplikovat link pro odkaz na internetovou stránku a nastavení zobrazení v novém okně prohlížeče.

[4]… Definuje odkaz pro fulltextové vyhledání na internetu
Tento sloupec, je-li povolen, zobrazí odkaz na definovaný vyhledávač textu na internetu. Zobrazí se input text položka s předdefinovaným pojmem pro vyhledání. Implicitně je použit vyhledávač Google. Lze definovat možnosti zobrazení linku a obrázku. Textové pole pro komponentu input lze modifikovat dle počtu znaků, které umí zobrazit.

[5]… Include soubor pro HTML kód
Zde je možné vložit soubor, který vsune obsah svého souboru do výsledného HTML kódu. Lze tak importovat části hlaviček či reklamy do výsledného html souboru. Obsah je vložen na začátek či konec generovaného html datového obsahu. Je nutné akceptovat obsah html kódu pro celkovou interpretaci html kódu.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií




 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 








Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.