www.amapro.cz & David Bazala [SOFTWARE]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Webová lišta
Aplikace WebLista je nástroj pro rychlé spouštění předem definovaných stránek na internetu. Uživatel si může sám nastavit své oblíbené stránky pomocí okna nastavení. Aplikaci je možné si připravit na lištu v počítači a pro její aktivaci se okamžitě nabídne váš seznam preferovaných webových stránek. Vhodné je to například pro časté sledování návštěvnosti vašich firemních stránek. Zadáte kompletní odkaz a pak na jedno kliknutí se vám otevře okno statistiky. Přirozeně lze dle libosti nastavit rychlé spouštění např. co je v televizi, počasí a podobně.

Hlavní okno

Hlavní okno se zobrazuje přilepené k dolní části obrazovky a disponuje 18 rychlými tlačítky. Na ně lze nastavit uživatelsky cílové adresy webových stránek v internetu. Po kliknutí myši na dané tlačítko se okamžitě otevře vybrané okno. Výhodou je, že nemusíte mýt plochu plnou zástupců, ale vše si schováte pod jeden společný rozdělovník. Po zobrazení vybrané stránky se vlastní lišta překryje za nové otevřené okno. Aplikace otevírá odkazy vždy ve stejném okně. Zabraňuje přílišnému množství otevřených oken.

(1)… Otevře okno o aktuální verzi aplikace
(2)… Otevře soubor nápovědy a nápovědy pro nastavení aplikace
(3)… Otevře www stránku v aktuálně používaném prohlížeči
(4) … Pravým tlačítkem myši otevřete okno pro editaci nastavení

Okno nastavení

Okno nastavení je určené pro editaci vámi zvoleného tlačítka. Zda si zadáte krátký název odkazu, kterým se bude prezentovat v tlačítku v hlavním okně a přesnou adresu URL, která se zadává, nebo se zobrazí v prohlížeči. Dále je zde možné nastavit několik vlastností zobrazení, které budou níže popsány. Pro akceptování změny je nutné stisknout tlačítko nastavení. Okno se zavře a změny budou akceptovány.

(1)… Informační popis odkazu (jen informační charakter)
(2)… Přesná adresa stránek v internetu (obdoba dle http:// ve vašem prohlížeči)
(3)…zobrazí/nezobrazí ikonu v tlačítku na hlavním okně
(4)… nastavuje silnější text v tlačítku na hlavním okně
(5)… nastavuje barvu textu v tlačítku na hlavním okně
(6)… vymaže celý záznam
(7) … zruší dosavadní změny a ponechá ty původní
(8)… Otevírá soubor nápovědy pro toto okno
(9)… Aplikuje provedené změny v hlavním okně a uloží je

Nastavení odkazu stránek pomocí překopírování

1. Ve vašem klasickém prohlížeči si doklikejte na vaše oblíbené stránky. V kolonce Adresa, jak je na obrázku, se vám ukáže absolutní adresa k požadovanému cíly. Klikněte na ní tak, aby celá byla v gumičce (označená).

2. Označený text, respektive adresu pomocí kl8vesové zkratky CTRL+C, nebo pravým tlačítkem myši vložte do gumičky. Operace Kopírovat.

3. V hlavním okně si vyberte jakékoliv volné tlačítko a pravým kliknutím myši ho otevřete pro editaci. Kliknětě kurzor do pole Adresa odkazu.

4. Pomocí klávesy CTRL+V nebo pravého tlačítka myši proveďte operaci Vložit. Vámi vybraný text v gumičce bude nakopírován jako odkaz na stránky.

5. Dále můžete nastavit i jiné vlastnosti tlačítka, především zkrácený nazev odkazu, kterým se bude prezentovat v hlavním okně. Kliknutím na tlačítko Nastavení je připravená rychlá klávesa ke stránkám.

install_weblista.exe (Stáhnout aplikaci)

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Internetový odkazník
Katalog českých firem dle technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.